Tuloy Ka!

Tara, Tuloy Ka (Pagsusuri ng Dulang Ismail at Isabel ng PETA)

by alvinringgo ( | | | )
Ismail at Isabel (play)
Playwright: Rody Vera Director: Maribel Legarda

 

“Isang kasawian ang maging bulag ngunit higit na kasawian ang magkaroon ng mga mata ngunit hindi makakita.” - Helen Keller

Kaligirang Kuwento

Syndicate content