si reneng madeskarte education inspirational

Si Reneng Madeskarte

by jaypeelauron ( | | )

Kalokohan! Mga  batang hindi nag-iisip lamang ang pumapasok sa paaralan. Minsan ngang tinanong ko yung isang estudyante, “bakit ka nag-aaral?” sumagot naman ito, “para matuto.” Kita mo na. hindi ba’t bobo?

JayPee Lauron
Syndicate content