random

johncross's picture

The pickpocket princess

| |

What she sees valuable, she steals.

She’s a crime doer.

She does it immaculately.

By just a glance she can already tell.

 

She is vigilant.

She’s slick.

She’s nimble.

She’s like the wind.

 

veronaraves's picture

The Perfect Day

| | | |

The Perfect Day

shaimariel's picture

Libang

Matagal tagal na rin nang huli akong humabi ng mga salita. Sa tambak na trabaho at sa dami ng responsibilidad na nakaatang sakin ngayon, waring bibigay na ang mga aking mga balikat. Masaya akong makitang matupad ang mga materyal kong pangarap subalit nadudurog ako habang lumilipas ang mga araw na hindi ko nagagawa ang tunay na minimithi ng aking puso.

Waldas na ang akin imahinasyon kung kaya’t talipandas man ang aking mga kamay ay hapo naman ang aking puso. Marahil isa ito sa mga bilang na araw kung kailan ako ay nakaisip na magsulat.

shaimariel's picture

My Music

Today, I don't feel like writing or doing anything. So I turned on the radio and then I heard this song. Just wanted to share.

The Other Woman

shaimariel's picture

HELP!

I used to write for my friends and classmates when I was still in college. They pay me 50-150 bucks per poem or per article/essay depending on the subject or the length. It did not matter to me since I enjoy writing so much. At that time, I just consider the payment as bonus, an extra "baon" I must say.

I gave most of the files to them for school submission but I've kept most of my writings with me, especially those that I really like. Will it be okay if I let one of my "sold" works be published with I, claiming ownership?

shaimariel's picture

Rummaging Thoughts

The light bulbs turned on

After tiny drops shed from their pores

Little by little, like ants quietly crawling

Blocks of letter were formed

Tangles of cobwebs,

Flowing from the inner depths of the sea.

Abundance of words,

Recharging like fuels

As wide, as bright as the sky,

My goal was enthroned,

No thorns, no weeds

May turn these lights off.

sinta isaac's picture

Habang tayo'y nagniniig

| |

ibabahagi ko sa iyo ang mundong itinago ko sa iba… na habang binabayo mo ang aking kaselana’y ihihimlay ko sa gitna nang malungkot mong mga ungol ang aking dangal… hindi ko rin kalilimutang ihandog sa iyo ang aking mga saloobin habang walang habas mong kinukutya ang aking balat ng mainit mong halik na wala kahit isang katiting na damdamin para sa akin…

habang tayo’y nagniniig, ikukuwento ko sa iyo ang aking buhay na hindi ko kailanman pinarinig sa iba, at pilit kong ‘di papansinin ang mga titig mo sa kabuuan ko na para bang hindi mo ako kilala…

si sinta lamang ito. period.
ako c pierr's picture

kwentuhan parody # 1 , "tao po, may tao pu ba?"

                          MASAYA `TONG SITE NA TO.

sino ako?

 

 

kung parang pamilyar sa inyo ang user name na potpot or ako si potpot, ang totoong tawag ko dun alej, siya nagsabi ng site na to sa akin, isang gabi sa ospital. ok.

 

about me.

 

Syndicate content