malayang taludturan

May mga rules pa rin kahit free verse

by Alexander Dagrit ( | )

 

 

May mga pamantayan pa rin kahit sa malayang taludturan.

Only the lonely (pagbasa sa tula ni Mike L. Bigornia)

by kafka2501 ( | | | )
Salida
Mike L. Bigornia

Sa unang tingin, mahihiwatigan ang pamagat na tula ni Bigornia na napapatungkol sa kalungkutan at pag-ibig gaya na lamang ng mga kantang Emo o ng Empty Chairs ni Don McLean. "Onli" da "lonli" salitang magkatugma, musika sa tenga kapag binibigkas ng malakas at napakalungkot sa puso kapag pinaglilimihan (contemplation). Parang tungkol lamang ang tula sa kasawian sa pag-ibig gaya ng English song na pinagkuhanan niya ng pamagat. Sa isang banda, tungkol nga ba ito sa kasawian sa pag-ibig? Basahin natin ng malakas (waiter, beer pa dito):  

 

Syndicate content