Filipino Novel

Anna Carbonawa

by hilbert ( | | )

May panahon na ang tao ay sinusubok ng pagkakataon.

Gaya ng magnanakaw, minsan ang pagsubok

ay dumarating nang hindi inaasahan.

HNTH
Syndicate content