English

Office Drama

|

We passed each other at the corridor

We didn't even say hello

A week has passed, since I held your hand

I wish I didn't let go

It's been all too fast

you didn't even wait to let it crash and burn

Told me we're good, but somehow

it feels like we're strangers again.

kwekwento's picture

Ang Future ng mga Bagong Manunulat sa Pilipinas (Part 3 of 3)

| |

 

Pakibasa muna ang Part 2 of 3 bago magpatuloy.  

 

 

Ang Kalakal sa Dibersibong Kagutuman ng Tiyan, Isip at Pangarap

Hindi lang naman ang kikitain o pera ang kahulugan ng future ng isang manunulat. Gaya ko nga, na may personal na interpretasyon ng 'future' subalit nais ko pa rin isaalang-alang ang babasa at uunawa sa sining ko. Nagtatangka ako ng hipotetikal na remedyo bilang mekanismo ng motibasyon at pang-iimpluwensiya.

kwek
kwekwento's picture

Ang Future ng mga Bagong Manunulat sa Pilipinas (Part 2 of 3)

| |

 

Pakibasa muna ang Part 1 of 3 bago magpatuloy.

 

 

 

Ang Naiinggit na Estadong mapanggagad at ang Daluyong ng Karismatikong Banyaga 

kwek
kwekwento's picture

Ang Future ng mga Bagong Manunulat sa Pilipinas (Part 1 of 3)

| |

 

 

 

Pagtanaw sa Makinang na Hinaharap ng isang Imported na Manikin

kwek
ibarra jc's picture

Ocean

|

0 false 18 pt 18 pt 0 0

I am trying to meet the muse again.

Espilehiyo's picture

With God

|
I oil myself,
What I touch, you shall also touch,
For every drop anointing me, as good anoints God.
 
This is not fornication,
The massaging,
The gripping 
Of bushy hair,
Of a chiselled chest,
The groping,
The sucking
Of creamy milk,
Of a heavy breast,
For bodies are temples;
espilehiyo

Random stuff after reading Whitman

j luna's picture

3 Haiku

| |

1.

 

It takes years to grow—

j.luna

Syllable and line count are not vital in contemporary English-language haiku.

ruiz's picture

A Poem for Both of You

|

A speck of light, a speck of darkness

 the crumbs of earth on heaven's vespers;

robleza's picture

Gossip of the Next Generation

|

Naiinis ka ba

Sa takbo ng buhay nya

Wala kasi syang magawa

Kundi sirain ang buhay nyong mag-ina

ghostprince's picture

a reason

| | | |

its hard to write if your hands are tied

and must follow the rules of 1000 words a piece,

its hard for me to express whats inside coz a thousand word

will never be enough to let them know what is hidden behind the mask.

In every word has its own meaning

and every phrase can mean Anything

Syndicate content