Play Review

Tara, Tuloy Ka (Pagsusuri ng Dulang Ismail at Isabel ng PETA)

by alvinringgo ( | | | )
Ismail at Isabel (play)
Playwright: Rody Vera Director: Maribel Legarda

 

“Isang kasawian ang maging bulag ngunit higit na kasawian ang magkaroon ng mga mata ngunit hindi makakita.” - Helen Keller

Kaligirang Kuwento

Ang Barbarismo sa World's Fair: Review ng St. Louie Loves Dem Filipino

by rico liwanag ( | )
St. Louise Loves Dem Filipinos
Floy Quintos

Ang Barbarismo sa World’s Fair

 

“There is no document of civilization which is not at the same time a document of barbarism”

-Walter Benjamin, Thesis on the Philosophy of History

Syndicate content