TATSULOK

by daily_sam ()

Saang sulok ka ng TATSULOK?


AttachmentSize
Tatsulok_VSN.jpg74.26 KB
<
by Alexander Dagrit on June 23, 2012 - 2:53am

Ako sa iyong bisig, siya sa iyong isip

Nagsasama at nagniniig ang persona at ang kanyang kausap, ngunit ang laman ng isip ng kanyang kausap ay ang kabit nito.

. . .

Ako ang nilalaman ng iyong puso, ngunit siya ang itinitibok sa bawat lukso

Ang persona ay mahal din naman pala ng kanyang kausap, subalit may pagtingin din ang kausap sa kabit. At mas mapusok ang pagtinging iyon, dahil ang bawat lukso ng damdamin ng kanyang kausap ay nakatuon sa kabit.

. . .

Ikaw at ako sa saya at hirap, ikaw at siya sa iyong pangarap

Magkasalo sa hirap at ginhawa ang persona at ang kanyang kausap, subalit inilalaan ng kanyang kausap ang mga salamisim nito para sa kabit pa rin.

. . .

Ako ang kasama sa maraming araw at gabi, ngunit siya ang hinahanap ng iyong mga labi

Ang persona at ang kanyang kausap ang siyang higit na nagsasama, ngunit sa oras ng romansa, ang nais sibasibin ng kanyang kausap ay ang kabit.

. . .

Ako ang iyong bukas, siya ang iyong wakas

Ang persona at ang kanyang kausap ay mananatiling magkasama hanggang sa kanilang katandaan, ngunit pagsapit ng kanilang kamatayan, ang kabit pa rin ang mas matimbang sa puso ng kanyang kausap.

. . .

Ako ang piniling kabiyak sa mahabang panahon, ngunit siya ang nakaw na ligaya ng bawat ngayon

Ang persona ang piniling maging kabiyak ng kanyang kausap, ngunit ang kanyang kausap naman ay panakaw na naghahanap ng ligaya sa kabit.

. . .

Ako ang pulso ng iyong buhay, siya ang dugo na nagbibigay kulay

Bagama't mahal din naman ang persona ng kanyang kausap, mas maapoy naman ang pagmamahal ng kanyang kausap sa kabit.

. . .

Marahil ay di sapat ang tunay na ako, at kailangan mo siya sa iyong balatkayo

May kakulangan ang persona. Kayâ, kailangang magkaroon pa ng kabit ang kanyang kausap.

Ano kayâ ang kakulangang iyon?

. . .

Ako ang katuparan ng iyong mga pangako, siya ang lihim na itinatangi mong isuko

Ang pagsasama ng persona at ng kanyang kausap ay nagdudulot ng kapanatagan sa búhay para sa kanyang kausap, subalit dahil mas mahal ng kanyang kausap ang kabit, hindi nito mahihiwalayan ang kabit.

. . .

Hindi mahalaga kung anong mayroon siya na wala ako

Wala [nang] hihigit pa sa pagmamahal ko[,] at iyan ay alam mo.

Ito ang kakulangan ng persona: Mas maalindog ang kabit kaysa sa kanya. Subalit ang pagmamahal naman niya sa kanyang kausap ay hindi kayang tumbasan ng kabit. Batid iyan ng kanyang kausap. At ang di-matutumbasang pagmamahal na iyon ang nagbibigay ng kapanatagan sa búhay ng kanyang kausap. Kayâ, siya at ang kanyang kausap ay patuloy na nagsasama, at silang dalawa ang mas madalas na magkasama at magkaniig. Samantalang panakaw at panandalian lamang ang pagtatagpo ng kanyang kausap at ng kabit.

Diyan na natapos ang tula, at ang resolusyon o kalutasan ng persona sa suliraning kinakaharap niya ay ang tanggapin ang katotohanan na habang buháy silang tatlo ay mananatiling isang PAG-IBIG NA HUGIS TATSULOK ang kanilang daigdig. At kamatayan lamang ang titibag sa TATSULOK na iyon.

Nagandahan ako sa tula. Isa itong panambitan na walang iyakan! Nagtataglay ito ng isang pangit na akda sa búhay na buong tapang at buong pait na tinatanggap ng persona.

Naaawa ako sa persona ng tula, kahit hindi siya nagpapaawa.

Kayâ, ang ganda ng tula.

Ang Tugma, Sukat, at Alindog sa Tradisyonal na Panulaang Pilipino

Ang Mga Tinig sa Tradisyonal, Moderno, at Postmodernong Panulaang Pilipino 

by daily_sam on June 24, 2012 - 1:22pm

Eksakto lahat ang paghihimay mong paliwanag. Nakakapagod ang maging parte ng isang tatsulok.

Maraming salamat sa pagbasa!

- Sam

"Sometimes, I think the things I remember are more real than the things I see..."

by 5182EiDiDiFy on June 24, 2012 - 1:32pm

sadyang mahirap talagang maging bahagi ng tatsulok... bagama't may pagkakataong makapantay mo ang isang sulok... lagi namang may nalalagay sa tuktok...

kung ikaw naman ang nasa taas... maiiwan mo sa baba ang dalawang sulok na magkatapat....

at ang pinaka mahirap pa kung ikaw na ang mag-isa sa baba... habang nakatingala sa dalawang sulok na nasa taas mo... ANG SAKIT!

-

-

maharot, malikot titik sa aking tuktok!

by daily_sam on June 24, 2012 - 1:39pm

It is utterly painful to be in such situation. The only solution I can see is to get out of that rut. Haist...Love is not really for the faint heart :-( 

"Sometimes, I think the things I remember are more real than the things I see..."