Siya, Ako, Ikaw (5)

by napoleon1815 ( | | )

“TAMA, Nessie, ang purpose ng pagpapakasal ay ang makapag-anak.  Puwedeng gawing rason ng pagpapawalambisa sa kasal ang di-pagkakaroon ng kakayahang magkaanak,” paliwanag ni Georgia sa kaibigang payatot.

“In the first place, bakit pa kami pakakasal ni Jett kung hindi nga niya ako aanakan?  Paano ‘yon, tititigan lang niya ang mukha ko sa araw-araw na pagsasama namin dahil hindi niya kayang pagnasaan ang katawan ko?” malungkot na sabi ni Nessie.

“Precisely, Ness…kaya nga wala akong makitang maganda sa inyong relasyon ni Jett. That is, kung totoo ngang hindi ka kayang pagnasaan!”

Napagod na sila sa walang patutunguhang diskusyon. Si Nessie ay parang nalantang gulay.

Si Georgia ay ginutom na naman.

 

 

“SANDRA!”

Napalingon sa ama ang super-sexy pero ugly. “Taydy! Bakit po?”

Kunot-noo ang ama ni Sandra. “Tama ba ang hinala namin ng nanay mo na ikaw ay gumagamit ng pills na pampigil ng pagbubuntis?”

“Nakuha ko ito sa kuwarto mo, Sandra. Huwag kang magkakaila,” babala ng ina, halatang worried. Hawak nito ang ilang pakete ng  pildoras.

Namutla si Sandra. Pero sandali lang.  Nakaisip naman agad ng sagot. “Hindi sa akin ‘yan, Naymy, Taydy. Napulot ko lang ho ‘yan sa public CR.”

Dudang inarok siya ng mga magulang kung nagsisinungaling o hindi. “Sigurado ka, Sandra?”

“Opo, Taydy.” Nagsisinungaling si Sandra. Siya talaga ang gumagamit ng birth control pills.

Natatakot siyang mabuntis ni Jett nang di-oras. Alam na hindi pa siya lubos na kayang mahalin ng binatang salawahan.

Di ba nga ni-lovemaking lang siya ni Jett nang siya ay maglagay ng belo sa mukha? 

At di ba noong una siyang ginalaw nito, siya ay pumayag na natatakpan ang pangit na mukha?

Kung gayo’y hindi pa talaga siya dapat magpabuntis kay Jett.

“Baka lang ‘ka ko nakakalimot ka na sa kagandahang-asal, Sandra,” hirit ng ama.
“Ibig sabihin ng tatay mo…magpakadisente ka.

Huwag pauuto sa lalaki, huwag ibababa ang dignidad…”

“Para namang marami akong choices, hello? Nalimutan ninyong I was not born pretty?  Ako ho ay PANGIT as in…UGLY.”

“Napakaganda ng katawan mo, Sandra, baka nalimutan mo!”

“Naymy, napakaguwapo ni Jett. It’s worth na maging mapagbigay ako sa kanya.  Ayokong ginagamit ako ng lalaki kung lasing na!”

“May gumamit sa iyo na naglasing muna?  Sino?”

“Pinoy-waiter sa Hong Kong, masama ang loob ko noon kay Jett kaya ko pinatulan!” sagot ni Sandra.

Sinampal siya ng ama. 

 

 

 

“WALANGHIYA ka, pumatol ka sa lalaki kahit hindi mo man lang boyfriend?  Dahil lang masama ang loob mo kay Jett?” galit na usig ng ama kay Sandra, nasampal ito. “Pangit ka na nga’y pangit pa ang ugali mo?”

“Papang! ‘Yang bunganga mo! Ano ka ba?” sigaw-saway agad ng nanay sa tatay.

“Pero Mamang, gaga na ‘tong anak natin! Wala na sa katinuan!” salag ng ama. “Hindi natin tino-tolerate ang imoralidad!”

Lumuluha nang tahimik si Sandra. Mas masakit kaysa sampal ang sinabi ng ama na siya ay Pangit—kahit pa totoo.

“Sandra, nabigla lang ang Taydy mo, huwag mo nang pansinin,” bawi agad ng nanay. “Aburido lang ang ama mo at dumadalang ang buhok…”

“Naymy, samahan mo ako sa Makati. May importante akong lakad,” sabi ni Sandra habang nagpapahid ng luha.

“Sure, anak. Mahal na mahal ko ‘yang baby ko na ‘yan…” sinserong sabi ng ina, talaga namang mahal si Sandra kahit anupaman ito.

Humirit pa ang dalaga. “Gusto ko lang po sanang i-remind sa inyo hindi sa panunumbat ako ang pumili ng numbers at bumili ng lotto ticket na nanalo at nagbigay sa ating pamilya ng  60 milyong piso…

“Sandra, anak…alam naman namin ‘yan ng tatay mo…”

“At pera ko ang ipinambili sa lotto ticket na ‘yon…

Therefore legally ay ako ang may-ari ng yaman. Sabit lang kayo.”

Parang pinitpit na luya ang mga magulang ni Sandra. Kahit pa sila dating mahirap ay napakasakit na sila ay sinusumbatan ng anak.

Ang nanay ay napakagat-labi na lamang. Ang ama ay nagngingitngit pero nagtitimpi sa galit.

“Kayo lang ang itinuturing kong kakampi, Naymy…alam ko pong hindi ninyo ako iiwanan. Lagi ninyong susuportahan.”

Galit na lumabas ng bahay ang ama, ibinalibag ang pinto. BLAG.

 

 

COFFEE shop sa business center. Habang nagkakape ay tumatakbo ang diwa ni Jett. “I must face the truth. Dapat na talaga akong mamili kina Sandra at Nessie. Kung pag-aaralan ko ang history, malalaman kong walang masamang tao na hindi nakakarma.

“Bago ako makarma nang husto ay dapat ko na talaga itigil ang pamamangka sa dalawang ilog. Isa kina Nessie at Sandra ang dapat ko nang ilaglag, iwan nang tuluyan…”

Will it be in favor of his Heart or of his Sex Organ?  Kung Puso, definite na ngang panalo si Nessie. Kasi’y si Nessie ang kanyang iniibig.

Kung ang Sex Organ naman, panalo si Sandra with a sexy body. Isa lang ang pipiliin ni Jett this time.

 

NANG gabi ring iyon, nagpasya na si Jett.

“Seryoso ako, Nessie…magtanan na tayo ngayundin. Pakasal agad tayo kahit muna sa huwes then a big church wedding later!” 

Napanganga sa tuwa si Nessie,..............................

 

Talleyrand