Siya, Ako, Ikaw (4)

by napoleon1815 ( | | )

NAGHIHINGA ng problema si Nessie sa kaibigan-kaopisinang kapwa dalaga. "Hindi ko nga alam kung eentertainin ko pa si Jett, Georgia... one whole day siyang hindi man lang tumawag or nag-text."

"Nessie, girl...e, suitor mo pa lang naman 'yung Jett na 'yon, 'no? meaning wala ka pang karapatan sa kanyang private moments in the same way na wala pa rin siyang right na alamin ang private moments mo," mahabang sabi ng overweight na kaibigan.

Napabuntunghininga si Nessie. "Pero di ba kapag nanliligaw, dapat e madama ng nililigawan na she is always in his thoughts and in his heart?"

"Nessie, malay mo naman nasa isip ka niya at puso. Pero may iba pala naman siyang way to show his love for you? Paano pala kung masyado siyang abala sa trabaho at jingle lang ang pahinga?"

Hindi nabago ang tampo ni Nessie kay Jett. "Ewan, Georgia. Naapekto yata ako ng sabi ni Mommy. Hindi raw seryoso sa panliligaw sa akin si Jett..."

"Hey, ang mga mommy ay matitinik, marunong kumilatis kung ang pag-ibig ay genuine or fake. Dapat talagang matimbang ang palagay ng mommy mo sa suitor mo."

"Hindi naman laging reliable ang mga nanay, Georgia. Kasi, may biases sila pagdating na sa lalaking iibigin ng anak. You know, hangga't maaari ay ayaw nilang mag-asawa ang anak nila..."

"Aba, kaiba sila ng mommy ko, promise. Kay Mommy ay halos ipagtulakan na ako sa pag-aasawa! Kaso nga lang...wala namang nanliligaw sa akin..." naghihimutok na sabi ni Georgia.

"The right man will come along, Georgia. Huwag kang mawalan ng pag-asa."

"Nasabayan pa naman ng global economic crisis, mahirap ang pera ngayon.

Sa loob-loob siguro ng mga lalaki, kung ako ang mapapangasawa nila, baka lalo silang mahirapan-kasi'y alam nilang malakas akong kumain..." sabi ni Georgia, hindi nagpapatawa.

"Kung totoo 'yang line of reasoning mo, na ang mga lalaki ay nanliligaw sa kadahilanang pinansiyal, e di sana pila na ang nanliligaw sa akin?" sabi agad ni Nessie.

"Ang payat-payat ko, iisipin ng mga lalaking nagtitipid na ako'y hindi mahirap pakainin. Na konti lang ako kung kumain...low maintenance kung baka sa car battery."

Nagkatawanan ang payat at ang mataba.

 

BUT KIDDING aside, si Nessie ay nais nang mawalan ng pag-asa kay Jett. Hindi man lang ba naalala ng binata na Valentine's Day na bukas?

Hindi man lang ba siya babatiin o kaya ay yayayain sa isang dinner-date sa Araw ng mga Puso? 

"At kalabisan bang humingi ako sa kanya ng flowers and chocolates?" dagdag pa ni Nessie, sa isip lamang.

 

BISPERAS ng Valentine's Day at si Nessie ay nasa tabi ng telepono, hoping against hope na tatawag man lang si Jett.

Nalimutan na ba siya ng guwapong suitor? Tama nga ba ang sabi ni Georgia na baka masyado lang itong busy being a corporate man?

Kriing. Biglang tumunog ang landline, bigla ring inangat agad ni Nessie, buong pananabik.

"Hello?" Malakas ang kaba ni Nessie, si Jett na ang nasa linya. Naalala rin siya ng binata.
Pero walang nagsalita sa kabilang dulo. Nakikiramdam lang?

"Hello? Hello?" magkasunod niyang sabi sa phone. Sa kung anong dahilan ba ay hindi siya naririnig ng kausap?

Nadidinig ni Nessie ang ingay ng mga sasakyan, pati na ang mga busina sa kalye. Natitiyak ni Nessie na nasa tabing-daan ang tumatawag.

"Hello? Jett, ikaw ba 'yan?" tanong na ni Nessie. Handa niyang unawain kung hindi man agad nagsalita ang binatang pinananabikan.

"Helow po, ito po ba ang bahay nina Tibong at Sebya?" sabi ng ipit na boses ng babae na puntong probinsiya.

"Hindi!" inis na sagot ni Nessie, sabay bagsak sa telepono. Gigil na gigil siya sa caller. Bakit naman masama ang tiyempo nito?

Naka-tune in siya sa FM radio, listening to romantic songs. Lalo siyang nagiging senti. Pakiramdam ay inapi na siya ng pag-ibig.

"I'm 23 and still loveless. Ilang Valentine's Day pa kaya ako mangungulila?" himutok niya sa sarili.

Tok-tok-tok. May kumakatok sa pinto ng kanyang silid.

Kapag tatlong katok ay mommy niya; kapag dalawa ay daddy niya.

"Mommy, wala pa po ako sa mood na kumain. Mauna na po kayo ni Daddy."

Kanina pa alam ng kanyang butihing nanay na siya ay wasak ang puso, bigo sa lalaking natitipuhang mahalin.

"Pero, Nessie, anak...meron kasing nais makipag-usap sa iyo..."

"Mommy, please...wala nga ho ako sa mood."

"Gano'n? O sige, sasabihin kong sa ibang araw na lang bumisita..." mahinahong sabi ng ina.

"May dala pa namang red roses and a box of chocolates..."

Napaunat mula sa kama si Nessie. Nadinig niya ang tungkol sa red roses ang chocolates. "Mommy, wait!"

Binuksan niya ang pinto, naroon pa naman ang mommy. "S-sino ho?"

"Si Jett Aldavis."

"Oh my gosh! Huwag n'yo hong paalisin! Lalabas agad ako, Mommy!" tarantang sabi ng dalagang super ganda ang mukha pero kawayang tsina sa kapayatan ang katawan.

 

 

NANG magkita sila ni Jett sa salas ay nawala lahat ang tampo ni Nessie. Nagkulay-rosas na naman ang kanyang mundo. .......

 

 

"FLOWERS and chocolates for you, Nessie," mahinahong sabi ni Jett sabay bigay ng mga dalang handog. "Advance happy valentine's day."

"Salamat. Nanliligaw ka pa rin ba, Jett?" Nais lang namang makatiyak ng dalagang super-payatot.

"Oo naman, of course, Nessie."

"Sa akin?"

"Jeez, of course sa iyo."

"Wala lang. Baka 'ka ko napadaan ka lang...friendly visit." Kahit kaunti ay lumutang ang hinanakit ng dalaga.

"Two days ka lang namang hindi nakaalalang tumawag or mag-text. Anyway, don't get me wrong. Hindi ako naghahanap, Jett. Suitor lang naman kita, hindi boyfriend."

"Hey, sumama pala ang loob mo and I didn't even know. Pero magandang indication 'yan," nakangiting sabi ng binata, kita ang pag-asa sa mukha. "It means, malaki ang aking chance."

"I am not promising anything, Jett. Baka mabigo ka." Aywan kumbakit ngayon pa naisip magpakipot ni Nessie.

"Matiyaga ako, Ness." Mababang-mababa ang tinig ni Jett, akala mo napakaamong tupa. "By the way...aanyayahan sana kitang mag-dinner date. The night is young, you know."

"Kapag ngayon ako makikipag-dinner date sa iyo, iisipin ng mga tao na ako ay number two mo. Ang mga other women usually inilalabas ng mga mister before or after valentine's day..."

"Pero mukha pa naman akong binata at ikaw ay halatang dalaga, Nessie. So ang tingin sa atin ng mga tao ay young lovers."

Kinikilig na nang lihim ang puso ng babaing super-payatot with a very lovely face.
"Saan naman tayo pupunta?"

Namilog ang mga mata ng binata. "Sa fine dining resto na may singer na kumakanta ng romantic songs, Nessie."

Napangiti na ang dalaga. Nalimutan na ang pakipot. "Okay, Jett. Pero it doesn't mean na sinasagot na kita, ha? At hindi pa tayo mag-MU, take note. Hindi uso sa akin ang mutual understanding, promise."

 

KAHIT payat ay looker naman si Nessie.

Hindi siya alangan sa kaguwapuhan ni Jett. Nakatulong ang magandang taste ng dalaga sa pananamit. Bumagay sa kapayatan ang suot na designer dress.

Kaya naman hindi naiilang ang binata. "Karangalan kong kasama ka, Nessie. It's an honor."

"Di ba dapat e ako ang magdayalog niyan, Jett?

Isang perfectly handsome man ang nasa tabi ko."

"Holy shit!" Biglang napaigtad si Jett.

"Ano'ng problema?" takang tanong ni Nessie.

Si Sandra, the body beautiful with an ugly face, palapit sa kanila. Halatang galit at nagseselos!

 

 

 

"SINO ka? Kaanu-ano mo 'tong si Jett?" gigil na tanong agad ni Sandra kay Nessie. Nasa mall sina Jett at Nessie nang matiyempuhan ng naroon ding si Sandra.

Si Jett ay namutla, hindi makapagsalita, ngayon lang nakita ang tindi ng selos at galit sa mga mata ni Sandra.

Nalito naman si Nessie. Dapat ba niyang sagutin ang babaing may kabastusan ang approach? Para naman itong pulis na nagtatanong sa isang kriminal, di ba?

"Jett, ano ba 'to?" Sa binata bumaling si Nessie.

"Huwag kang makialam, Jett. Itong payatitay na kasama mo ang tinatanong ko!"

Napika na si Nessie. "Wala kang pakialam sa kapayatan ko, miss! Natitiyak kong mas maganda naman ang mukha ko sa iyo!"

"Hoy, lalong wala kang pakialam sa mukha ko! Sa katawan tayo mag-usap! Magpunta tayo sa beach at mag-2-piece bikini!"

Namula sa galit si Nessie. Siya na mismo ang nahiya sa pagpatol sa mataray na babae. Ayaw na niyang bumaba sa level nito.

"Girlfriend ka ba ni Jett, ha?" tanong ni Sandra.

"Girlfriend mo ba ako, Jett?" Ang binata ang binalikan ng tanong ni Nessie.

"H-Hindi," tipid na sagot ni Jett.

"Ano mo ako, Jett? Kaibigan o nililigawan?" muling tanong ni Nessie.

"Kuwan..." Namumutla na talaga si Jett. Hindi niya napaghandaan ang ganitong eksena.

"Jett, sagot!" utos ni Sandra. Napapatingin na sa kanila ang ilang tao sa mall, naiintriga.

"Nanliligaw ka ba sa akin o hindi, Jett?" tanong naman ni Nessie.

"W-wala akong marinig. N-nabingi ako...Oh God!" salag ni Jett, kumpletong nagpapanic kunwari. Iyon ang naisip na depensa.

"Tarantado ka, Jett, nagpapalusot ka!" sigaw ni Sandra.

"Nililigawan ako ni Jett, miss!" inis na sabi ni Nessie kay Sandra.

"Sinasabi ko na! Sumasideline ang lalaking ito!"

"N-Nobya ka?" kinakabahang tanong ni Nessie.

"Oo! Oo! Oo!" madiing sagot ni Sandra, pero kay Nessie matalim ang tingin. "At kaya kong patinuin ang lalaking ito! Nalito lang ito! Siguro'y ginayuma mo!"

Nais na yatang manabunot ni Nessie. Imagine binintangan pa siya!

Pero bago pa siya nakapagtaray ay sinunggaban na ni Sandra ang kamay ni Jett, pahila na itong inilayo.

"Nessie, I can explain everything!" sigaw ni Jett, sabay palag sa brandnew girlfriend. "Bitiwan mo nga ako, Sandra!"

Nakawala sa hawak ni Sandra si Jett. Pero si Nessie ay nakalayo na, umiiyak na humalo na sa crowd.....

 

 

HINDI na matanaw ni Jett si Nessie, nakahalo na ang dalagang payat sa karamihan ng tao sa mall. Hinayang na hinayang si Jett, alam na mahihirapan siyang magpaliwanag kay Nessie.

Nang lumingon siya ay nakatutok sa kanya ang nagdaramdam na tingin ni Sandra. Ang dalagang pangit pero perfect ang kaseksihan ay tampung-tampo sa kanya. “Sandra, I can explain…”

“Jett, ang payat-payat ng babaing ‘yon. Walang boobs at balakang. Naatim mong ligawan?” halos bulong na sumbat ni Sandra.

“Kuwan kasi…t-temporary insanity. P-pansamantala akong…nabaliw, Sandra. N-Nagandahan kasi ako sa…sa face niya.”

“Ang kakulangan ko ba sa mukha ay sa babaing iyon mo hinanap?” tanong ni Sandra, nagtatampo pa rin.

Inakbayan ito ni Jett. Kinalimutan na munang sa publiko ay nahihiya siyang maidentify sa dalagang katawan lang ang super-ganda..

Para sa immoral na binatang ito, pangkama  ang kategorya ni Sandra, hanggang sa kanyang puson area lamang. Never na aakyat sa kanyang puso at damdamin ang halaga ng babaing hindi biniyayaan ng magandang mukha.

“Tama ako, Jett, di ba? Ang beautiful face ng babaing ‘yon ay pampuno sa hindi maganda kong mukha?”

“Sandra, I told you. Tinamaan ako ng temporary insanity. Magaling na ako, promise.” Umiiwas talaga sa isyu si Jett.

Parang walang narinig si Sandra. “Come to think of it super payatitay ang babaing ‘yon…ang maganda ko bang katawan ang pampuno mo naman sa kanyang kapayatan?”

Napamaang si Jett. Kaytalas naman ng pakiramdam ni Sandra!

“Habang nila-lovemaking mo ba ako ay iniimagine mo ang magandang mukha ng babaing ‘yon?” tuloy na usig ni Sandra, sa nagdaramdam na tinig pa rin.

“No, Sandra, hindi ko pa ginawa iyan, trust me!”

“Hindi pa ginawa. Meaning gagawin sa malapit na hinaharap…” Napailing si Sandra.

“Babe, hindi mangyayari iyon. Sa iyo na lang ako…m-magpo-focus.”

“Siyempre ay iyan ang sasabihin mo. Ganyan naman kayong mga lalaki, laging nais makarami…”

“Just don’t spoil our night, okay, Sandra?  Bakit ka pala narito sa mall?  Akala ko’y nagpapa-facial ka?”

“Nagbago ako ng isip. And it was meant to be. Takda ko palang mahuli ang kataksilan mo.”

“Binobola ko lang naman si…ang babaing ‘yon.”

“Ano’ng pangalan no’n?”

“Nessie. Bakit?”

“Ipakukulam ko,” inis na sagot ni Sandra, aywan kung nagbibiro.

 

 

 

“PAANO ‘yan, bigla kang iniwan ng ka-date mo, Jett?” may tampo pa ring sabi ni Sandra. Siya na ang kasabay ng taksil na brandnew boyfriend. “’Yun palang Nessie na ‘yon ang pre-valentine mo, ha?”

“Binibiro ko nga lang ‘yon, Sandra. Anyway, ihahatid na kita sa parking. Dala mo ba ang SUV mo?”

“Of course, Jett. Hindi ako nagko-commute, you know that. Pero huwag mong ibahin ang isyu.

Napakasakit na kabagu-bago natin…at may nangyari na sa atin…ikaw naman pala ay namamangka na sa ibang ilog,” mahabang dayalog ni Sandra, litaw ang hinanakit.

“Sandra, hindi pa naman ako namamangka, nag-attempt lang na…na mambola. Pero ikaw nga ang tunay ko, trust me.”

Nanghihinayang si Jett sa magandang katawan ni Sandra. Hindi niya pagsasawaan ang alindog nito basta kokoberan niya ang mukha.

“Paano ko matitiyak na ako nga ang mamahalin mo, Jett? My gulay, namili pa naman ako sa mall ng isusuot ko bukas, sa valentine’s day! Inasahan ko kasing matutuloy ang date natin…”

“Tuloy naman talaga, Sandra. Sino ba ang nagsabing hindi?”

“Bukod kay Enrico Del Sol, ikaw lang ang lalaking nakaangkin sa akin, Jett. Alam mo ba ‘yon?”

“Oo. Kundi nga maagang namatay ang bulag na ‘yon, baka kayo ang nagkatuluyan.”

“Pagkahatid mo ba sa akin sa parking area, hahanapin mo na si Nessie? Kokontakin mo agad para siya naman ang payapain, ha, Jett?” Palapit na sila sa open carpark.

“Hindi ko kokontakin si Nessie, Sandra, trust me.”

“Idilat mo ang mata mo, Jett. Wala sa kalingkingan ko ang babaing ‘yon when it comes to kaseksihan. Butu-buto ‘yon, matutusok ka kapag kayo’y nasa kama.”

“Sandra, please. Hindi na nga isyu si Nessie.”
Napabuntunghininga ang babaing may pangit na mukha.

Tinitigan si Jett. Hinagilap ang mga mata nito.

Nakipagtitigan naman si Jett, alam na inaarok ni Sandra ang kanyang katapatan. Nasanay na ni Jett ang sarili na makatingin nang diretso kahit nagsisinungaling.

“Sana’y bumawi ka bukas, Jett. Be good, love me. Only me,” pakiusap ni Sandra. Nasa harap na sila ng bagong sasakyan ng dalaga.

“I promise, Sandra. Babawi talaga ako,” matatag na sabi ni Jett, malisyoso ang ngiti.

Kinurot siya ng dalagang pangit pero super-sexy. “Hindi gano’ng bawi ang ibig kong sabihin. Nawili ka!”

 

 

SI NESSIE ay sa tagong coffee shop sa mall nagtuloy, litung-lito, lumuluha. Hindi matanggap na nabulilyaso ang dinner date nila ni Jett. “Dapat ay pinagsampal-sampal ko ang lalaking ‘yon!”...........

 

 

“PINAPUNTA mo ako dito sa coffee shop na class on pre-valentine’s night, para lang may mahingahan ka ng sama ng loob, Nessie?” tanong ng kaibigang dalagang overweight.

“Georgia, kanino pa ba naman ako magsi-share ng love problem ko? Alam mo namang ikaw ang itinuturing kong best friend and confidante.” Mugto ang mata ni Nessie, halatang matindi ang pag-iyak.

“Hay, naku…kundi lang masarap ang chocolate cake at pasta dito, hindi talaga kita pupuntahan dito, Nessie! Para love problem lang, iniyakan mo pa? Huwag mong sabihing si Jett ang dahilan.”

“Georgia, si Jett nga…”

“I knew it. Ano ba ang kasalanan this time?”

“Biglang dumating sa bahay, may dalang roses and chocolates. Ininvite akong mag-dinner date sa mall, ngayong bisperas ng valentine.”

At dinitalye ni Nessie ang lahat laluna ang away nila ni Sandra na girlfriend pala ni Jett.

Sabihin pa’y gigil na gigil si Georgia, napapalaki tuloy ang kagat sa chocolate cake. “Inapi ka ng Jett na ‘yon! Dapat siyang ipabugbog!”

“At hindi ako nang-iinsulto pero talagang pangit ‘yung kasama ni Jett, Georgia. Pangit as in…Ugly.”

“Nobya pala ni Jett?”

“Oo. Pero in fairness, napakaseksi ng katawan niya!”
“Ni Jett?”

“Ng girlfriend ni Jett, Georgia. Kung hindi kasali ang mukha, puwedeng itabi kina Katrina Halili at Angelica Panganiban.”

“Hayun, alam ko na kumbakit nanliligaw pa rin sa iyo si Jett kahit may nobya na!” biglang sabi ni Georgia, napalaki ang subo sa baked mac.

Excuse me?” Hindi alam ni Nessie ang ibig sabihin ng kaibigang mataba. “Paki-explain.”

“Ano ang laging pinapansin sa iyo ni Jett at ng lahat ng tao, Nessie?”

“A-ang aking magandang mukha…?”

“Tama. You have a very lovely and beautiful classic face, Nessie. Hindi ka nga lang biniyayaan ng magandang katawan.

Ikaw ay…super-thin, payatsingtsing…poste ng Meralco…. malnourished…”

“Sige, itinodo mo pa ang panlalait. Ganyan ka naman sa kaibigan…”

“Hoy, inaasar lang po kita! Hello?” bawi agad ni Georgia. “Okay, ikaw ay…walang ideal body. Maganda-gandang pakinggan, ha?”

“Ano nga ang kaugnayan ng mukha ko sa panliligaw sa’kin ni Jett, Georgia?” malungkot na tanong ni Nessie, bumalong na naman ang luha.

“Makinig ka, Nessie…bago ko sabihin, kailangan munang” 
“Ano muna ang kailangan, Georgia? Ituloy mo, dali!”

“Kailangan munang kumain pa ako ng spaghetti with meat balls!”

 

 

SI JETT, naghihinga rin ng problema sa kaibigan. “Akalain bang kami ni Nessie ay makita ni Sandra? Buking na buking ako, bro!”

 

 

 

SABAY pang naghihinga ng problema sina Jett at Nessie sa kanikanyang kaibigan. Sina Nessie at Georgia at nasa coffee shop; sina Jett at Santy, sa bar sa Intramuros.

Kumakain na ng isa pang plato ng spaghetti with meat balls ang mataba nang si Georgia, handa nang ipaliwanag kay Nessie ang naisip tungkol sa inuugali ni Jett.

“Simple, Nessie…si Jett ay hindi satisfied sa girlfriend na sexy pero super-ugly. And so, naisip niyang ligawan ka rin para makumpleto ang kanyang pantasya,” seryosong analysis ni Georgia. 

Napaunat si Nessie, nagulat sa hinala ni Georgia.

“That’s ridiculous, Georgia! Hindi naman gano’n si Jett! Naniniwala akong mahal niya ako for what I am!

Ang hinala ko’y nais na niyang iwasan ang pangit niyang girlfriend na siguro’y pangit din ang ugali!”.

“At tama ba ‘yon kung sakali? Dapat, nakipag-break muna siya sa girlfriend niya bago ka pinormahan! Pagtataksil sa nobya ‘yung ginawa niya, saan mang anggulo tingnan, Nessie!

“At sa kaso mo, dapat talaga ay sinuntok mo man lang ang two-timer na ‘yon, sa halip na basta ka umalis! Girl, tinanga ka ng Jett na ‘yon! Klarong gusto ka lang isahan!” mahabang sabi ni Georgia, gigil sa galit kay Jett; awang-awa sa kaibigang super-payatot.

“May karapatan siyang ibigin ako, kung na-fall out of love na siya sa girlfriend niya, Georgia.”

Nayanig kay Nessie ang kaibigan. “Oh my gulay!

Tama nga ang balita! Ang babaing umiibig ay bulag! Hindi nakakakita ng katwiran!”

“H-Hindi ako bulag sa pag-ibig. Naisip ko lang, baka plano talaga ni Jett na kalasan na ang pangit niyang girlfriend…para ako na ang mahalin…”

“Kanina’y galit na galit ka at ikaw ay ginago ng Jett na ‘yon sa inyong dinner-date, Nessie! Ngayo’y nagkasimpatiya ka na naman sa lalaking ‘yon? My gulay, you’re pathetic!”

“Hindi mo kasi alam ang nararamdaman ng tulad kong bihirang ligawan, Georgia! At kaya ako bihirang ligawan ay dahil nga mukha lang ang maganda sa akin! Napakapangit ng katawan ko!

“Kaya nga hangga’t maaari ay umaasa pa rin akong ako’y tototohanin ni Jett!” mahabang depensa ni Nessie, napaiyak na sa habag sa sarili.

 

 

SA BAR, si Jett sa payo ng kaibigan ay napaunat; mas tamang sabihing napantastikuhan. “Ano’ng sabi mo, Santy?”

“Magtika ka na ng kasalanan. Go to confession. Bago ka makarma, Jett,” matatag na sabi ni Santy. Hindi nagbibiro. “When was the last time na pumasok ka sa simbahan, ha?”

“Santy…nag-e-enjoy lang naman ako sa buhay ko. Sinisikap kong makamit ang tunay na kaligayahan sa mundo.”

“Sa pamamagitan ng panloloko ng dalawang babaing umaasang mamahalin mo, Jett? Imoral ka na’y sakim ka pa!”.......

 

 

NAIS magalit ni Jett sa kaibigan. Sabi kasi nito, immoral na ay sakim pa siya. Kinukondena ni Santy na dalawang babae ang sabay na pinaaasa ni Jett sa pag-ibig.

"Alam mo namang parehong kulang sina Sandra at Nessie. 'Yung si Sandra, kulang na kulang sa magandang mukha pero kumpleto sa seksing katawan. Si Nessie, kulang na kulang sa korte at timbang pero may nakamamatay sa gandang face..."

"Santy, kaya nga pareho ko silang kailangang maging girlfriend, para naman mabigyan ko sila ng kasiyahan. I feel it is my unwritten obligation to make their lives complete."

"Complete, ha? Parang Centrum?" biro ni Santy.

"Para namang sinasabi mong ikaw ay may dakilang misyon ang paligayahan ang mga babaing kulang sa pansin!"

"But I do have that feeling, Santy. Alam mo bang kapag nagpupunta ako sa Hong Kong at nakikita ko ang napakaraming Pinay DH na nangungulila sa pag-ibig, mga tipong uhaw... nais ko silang pagbigyang lahat?" sabi ni Jett, hindi nagbibiro.

Lalo lamang napantastikuhan si Santy sa pahayag ni Jett. "Wow! Ako ang nanliliit sa kapalaluan mo, Jett! Super-bloated pala ang iyong ego!"

"Kung mapapaligaya ko sina Sandra at Nessie in my own little way, bakit ko naman ipagkakait?"

"Correction, Jett.

Sa kaso ni Sandra with an ugly face and a sexy body, ikaw ang labis na nasisiyahan kapag kayo'y nasa kama," puna ni Santy. "Kay Nessie naman na may napakagandang mukha, ikaw ang higit na nalulugod, 'coz you adore her very beautiful face!"

"Santy, the point is-parepareho kaming nasisiyahan. If we are all happy then we fulfill the purpose of life!" Ayaw talaga patalo ni Jett..

"So hindi mo pa rin ikokonsider ang payo ko, Jett? Na ikaw ay magpakabanal na? Go to confession? Magsimba nang madalas?"

"Santy, darating din ako sa yugtong 'yan ng aking buhay. Huwag muna ngayong I want a truly colorful and enjoyable life!"

"Kailan pa? Kapag matanda ka na or namimingit ang buhay mo due to illness or fatal accident? Kapag...naghihingalo ka na?" Parang santong nangangaral na yata si Santy.

Aywan lang kung tatablan si Jett. Ang lalaking ito ay nag-iisip ng tungkol sa kamunduhan higit sa 50 beses sa isang araw.

Gayunma'y hindi niya pinababayaan ang trabaho bilang corporate man; tutok pa rin sa pag-asenso at pagpapaunlad ng bulsa.

 

 

SA COFFEE shop, ayaw na yatang umimik ni Nessie; napikon kay Georgia. "Ikaw pa ang galit, ha, Nessie? Mali ba ang payo ko? Dapat pa rin bang mahalin ang Jett na 'yon?"

"Alam kong hindi ko na siya dapat pag-ukulan ng pansin, Georgia. Kaso ay hindi ko magawa..." malungkot na sagot ni Nessie.

 

 

 

"PAIRALIN mo ang isip mo, Nessie, talunin mo ang puso mong hangal," giit ni Georgia sa kaibigang tuliro sa pag-ibig. "Makatwiran ang isip, ginawang nasa ulo natin, wala sa dibdib. Meaning mas mataas kaysa sa puso, kaya siyang dapat masunod."

Napabuntunghininga ang dalagang may napakagandang mukha pero napakawalang korte ng katawan, super-payat. "Kaso'y ayaw makinig ng puso ko, Georgia...kahit alam ko namang maling ibigin pa si Jett."

"Ganito na lang ang isipin mo, Nessie-ikaw sa una ninyong major date, sa bisperas pa naman ng valentine's day, ay kinawawa ng kataksilan ni Jett, natarayan ka tuloy ng girlfriend niya. Iyon lang at tiyak kong kamumuhian mo na ang gagong lalaking 'yon!"

Pinakiramdaman ni Nessie ang damdamin. Inilagay din sa utak ang naranasang dusa ng puso.

She even imagined Jett's girlfriend na inaway pa siya. Inisip din na hindi siya naipagtanggol ni Jett sa upasala ng nobya.

"O, ano, Nessie-galit na galit ka na? Muhing-muhi ka na kay Jett?" 

Napapalunok na umiling ang dalagang super-payatot. "Hindi. Hindi ko magawa...Oh, God...bakit hindi ko magawang kamuhian na si Jett?"

Nanlumo si Georgia. "Girl...malala ang karamdaman mo..."

 

VALENTINE'S Day, maagang nagpunta sa bahay nina Sandra si Jett. Gaya kay Nessie ay nagdala rin ng flowers and chocolates kay Sandra.

Ang mga may hitsurang parents ng pangit na nobya ang nadatnan ni Jett. "W-Wala ho si Sandra?"

"Mag-iisip daw nang husto, hahanapin ang sarili, Jett," sabi ng ina ni Sandra. "Kayo daw ay may LQ."

"L-Lover's quarrel po? A, kuwan po, konti lang. Usapan ho naming lalabas ngayon, araw ng mga puso..."

"Obviously, my daughter is mending a broken heart. Bigla niyang naisipang magpunta sa Hong Kong. Doon daw siya magdi-dinner ngayong gabi," walang ngiting sabi ng ama ni Sandra.

"N-nasa Hong Kong ho? Ora-orada? Hindi ko man lang nalaman...?" manghang tanong ni Jett. Hindi makapaniwalang nagawa iyon ni Sandra.

"Komo ba alam niyang patay na patay ako sa seksi niyang katawan, nagmamalaki na siya?" nagdaramdam na sabi ni Jett sa sarili, sa isip lamang.

"Kahit hindi nagkaroon ng lovely face si Sandra, may karakter ang anak kong 'yon, Jett. Hindi dapat kinakawawa ng kahit sino diyan."

Napalunok si Jett, alam na siya ang tinutumbok ng ama ng dalaga.

Walang nagawa si Jett kundi umalis nang tahimik, dala ang flowers and chocolates, ngitngit kay Sandra.

 

 

AYWAN kung nagrebelde, naisip na suyuin si Nessie sa gabi ring ito, dala ang mga bulaklak at tsokolate na para sana kay Sandra.

"Flowers and chocolates for you, Nessie. Narito ako para magpaliwanag," sabi ni Jett, malakas ang loob...................

 

 

HABANG kaharap  na ni Nessie si Jett sa living room, lihim namang nagngingingit ang ina ng dalagang super-payatot. “Gaga ‘yung anak natin, Macario. Nahuli na ngang may girlfriend si Jett, kumbakit inentertain pa…para namang wala nang ibang lalaki.”

“Caring, nasa edad na si Nessie, hindi mo na puwedeng utusan ng tungkol sa pag-ibig. Bayaan mo’t kakausapin ko mamaya. Hindi makatutulong na bastusin natin ang Jett na ‘yon…”

“Alam ko, Macario…kapag pinintasan natin ang binatang ‘yon, lalo lamang mapapamahal kay Nessie, iisiping inaapi natin si Jett. You know your daughter, kontrapelo natin, laging nakasalungat.”

“Pero hindi ako papayag na lolokohin lang siya ng Jett na ‘yon, Caring. Bahala na, baka kakausapin ko nang lihim ang gagong salawahang ‘yon. Baka masuntok ko…” Gigil ang ama ni Nessie.

“Tingnan mo ang tanga mong anak, napakabait sa harap ni Jett, halatang in love! Kurutin ko na kaya sa singit!”

“Relax, Caring. Sisihin mo ang pag-ibig. Kadalasang bulag…”

 

 

NI HINDI sinumbatan ni Nessie si Jett, sa pagkabulilyaso ng dinner-date nila nang sinundang araw. 

“Baka pati dito ay sugurin ako ng girlfriend mo?” may hinanakit na sabi ni Nessie pero sa mababang tinig.

“Alam mo bang bibreykin ko na ang babaing ‘yon?  Kahapon nga ay hinabol kita, pero nakalayo ka na. Nessie, believe me ikaw ang nais kong makasama sa pagtanda. I want to grow old with you…” madamdaming sabi ni Jett, todo-emote, sanay na yatang magsinungaling.

“Hay naku, narinig ko na ‘yan, Jett. Linya ‘yan ng kanta, hello?”

“Whatever. Basta iyon ang nadarama ko, Nessie. Ikaw ang nais kong maging permanent fixture ng aking buhay.”

“Permanent fixture?  At ‘yung girlfriend mo and probably a dozen more ang iyong temporary fixtures?”

Napalunok si Jett. Kung magpapakatotoo siya, ang dapat niyang sagot ay ‘OO, kasi’y lalaki ako na polygamous by nature’.

Pero alam naman niyang hindi katanggap-tanggap sa disenteng dalaga ang ganitong pahayag.

Pinaganda na lang niya, ginawang sanitized version.

“Nessie, ako’y lalaking nagkakamali pagdating na sa babae. Bahagi ng aking pagkakamali ang pagpatol kay Sandra.”

“Sino si Sandra?” kunot-noong tanong ni Nessie.

“’Yung kasama ko kahapon na nakakita sa atin sa mall…”

“Your girlfriend, Jett, bakit iniligoy mo pa?”

“Kasi’y ayoko na ngang isiping kami pa rin, ibibreyk ko na nga…”

“Valentine’s day, ako ang isasama mo?” 

“Nessie, nasa Hong Kong si Sandra. Nais na rin sigurong iwasan ako. Baka napag-isip-isip na hindi kami bagay.”

 

 

 

“NILIGAWAN mo at naging nobya si Sandra ngayo’y sasabihin mong hindi kayo bagay, Jett?” naguguluhang sabi ni Nessie.

“Nessie, di ba nga ang sabi ko, ngayon ko na-realize na hindi si Sandra ang nais kong ibigin kundi ikaw?  Ang ibig kong sabihin na hindi kami bagay kasi’y hindi na kami nagkakaunawaan.

“Bilang patunay, ngayong Valentine’s Day ay nasa Hong Kong siya, ni hindi nagpaalam sa akin,” mahabang sabi ni Jett, siya lang ang nakakaalam kung tunay sa damdamin ang sinasabi sa dalagang super-payat..

Napabuntunghininga si Nessie, lalo lamang naguluhan.

Kaso ay para naman siyang biglang nakulam ng binata.

Hindi na niya magawang kasuklaman ito. Kahit hindi dapat mahalin dahil taksil kay Sandra, ang puso ni Nessie ay iba naman ang sinasabi:

“Nessie, ibigin mo ang lalaking ito. He is a good catch. Ikaw  ang gusto, bakit mo iintindihin ang kapakanan ni Sandra?” 

“Pati ba ikaw ay magkakait sa akin ngayong araw ng mga puso, ha, Nessie?  Di ba ang pinakamahalaga ay makinig tayo sa sinasabi ng ating damdamin?”

Hindi makasalag si Nessie. Ano na ang nangyari sa kanyang matinong kaisipan?  Bakit ngayo’y nasasakop ng kagustuhan ng kanyang puso?

“Ganito na lang, Jett…para hindi tayo ma-guilty pareho, at matuloy ang paglabas natin ngayong Valentine’s, isipin na lang natin na we are JUST FRIENDS.

Hindi ka nanliligaw sa akin at ako naman ay hindi nagpapaligaw sa iyo tonight…” Biglang naisip ni Nessie ang solusyong ito.

Nabuhayan  ng loob si Jett. Ang importante lang naman ay huwag siyang tuluyang ireject ng dalagang type na type niya ang mukha. Saka na ang iba pang bagay.

“T-That’s a good idea, Nessie. Matutuloy ang date natin at hindi pa tayo magi-guilty kay Sandra, tama ka,” tugon ni Jett, maganda na ang ngiti.

Ang tutoo’y nagngingitngit kay Sandra si Jett kaya nais bumawi kay Nessie. Di ba kahapon lang ay pinaasa pa siya ni Sandra na magiging colorful ang kanilang date?  E bakit biglang nasa Hong Kong na pala?

Hindi ito matanggap ng ego ni Jett. Sanay siyang sinasamba ng kababaihan na di hamak na mas okay kina Sandra at Nessie kung kabuuang porma ang pag-uusapan.

Hindi nga sila kasingganda ng mukha ni Nessie at hindi rin kasing-seksi ng katawan ni Sandra pero as a whole ay mas presentable naman.

 

 

FRIENDLY date ang paalam ni Nessie sa mga magulang. Sina Aling Caring at Mang Macario ay hindi naman makapiyok sa kagustuhan ng dalagang anak. Mas gusto nilang maging maligaya ito kahit pansamantala.

Alam naman kasi nila na ang sobrang kapayatan ni Nessie ay mahirap ibigin ng kasing-kisig ni Jett.

“Friends lang sila, Caring. Pasalamatan na natin ‘yon.”

 

 

SA WAKAS ay natuloy din ang date nina Jett at Nessie nang walang inaalalang babaing mang-aaway sa kanila. Si Sandra ay nasa Hong Kong sa araw ng mga puso.

“This is great, Jett. Hindi talaga ako magi-guilty sa nobya mo dahil we are just friends,” masiglang sabi ni Nessie habang sakay ng kotse ng binatang superguwapo at may magandang trabaho.

“Brilliant nga ang idea mo, e,” segunda ni Jett. “Bilang magkaibigan lamang  tayo tonight and yet, here we are, magkasama sa napakagandang gabing ito.”

“Saan nga pala tayo mamamasyal?” nakangiting tanong ni Nessie.

“Ikaw ang bahala, Nessie. Your wish is my command.”

“Ang corny mo talagang magdayalog, Jett, promise!” naaaliw na sabi ng dalagang super-payatot.

“Sa Eastwood tayo, maraming performers.”

“No, Jett, mas gusto ko sa Global City. Mas mahangin.”

“Okay.” Dama ni Jett na siya ay naliligayahan sa piling ni Nessie.

Kahit pa ito parang kawayang-tsina ang katawan, hindi naman siya feeling nahihiya na kasama ito sa publiko.

Unlike kapag kasama niya ang super-sexy ngang si Sandra na ang mukha naman ay napakahirap tanggapin.

“The face only a mother could love,” sabi ni Jett sa sarili, patungkol sa pangit na mukha ni Sandra.

Nais ma-guilty ni Jett sa pagiging pintasero.

Gayunma’y kinukumbinsi ang sarili na nagsasabi lang naman siya ng totoo na ang napakagandang katawan lang ang asset ng nobyang nasa Hong Kong.

“Ano na kaya ang ginagawa ng gaga sa dating Crown Colony?” tanong ni Jett, sa isip lamang.

Si Nessie ay lumilipad din ang isip habang sakay ng kotse ng binata.

“Feel ko talaga na ako ang tunay na mahal ni Jett. Alangan namang totoo ang sabi ni Georgia na ang pretty face ko lang ang gusto ni Jett. Guys generally go for sexy girls.

Ngayon, komo ako ay hindi sexy at sobrang walang korte, dapat lang isipin ko na tunay niya akong love!”

“Ano’ng nasa isip mo right now, Nessie?” malambing na tanong ni Jett sabay hipo sa kamay ng sakay na dalaga. “Tingin ko’y excited ka.”

“Hoy, Jett, baka nalimutan mong just friends tayo ngayon. Bawal ang ligawan, hello?” Binawi agad ni Nessie ang kamay. “ ‘Yang manibela ang hawakan mo, baka tayo mabangga, ‘no?”

“Oo na, Nagbibiro lang po, Miss Nessie Curatog.”

“Ano pala ang fullname ni Sandra?”

“Sandra Kurating. Magkahawig pala kayo ng apelyido!”

 

 

SI SANDRA sa Hong Kong ay napakalungkot. Miss na miss na niya si Jett. At nais sisihin ang sarili. “Nagselos lang naman ako kay Miss Payatot, kaya tinikis kita, Jett.  But I love you…” 

 

 

 

MAG-ISANG nag-dinner sa Hong Kong si Sandra. Expensive restaurant iyon, puntahan ng mga rich and famous.

Nag-order siya ng Peking Duck pati na rin ng tofu-and-fish in oyster sauce at soy chicken.

Hindi niya nalimutang kumuha ng moon cake at Coke  in can. Nagpahabol din ng chopsuey at braised beef.

Nagdagdag din ng siomai at cuapao. Kung titingnan, pandalawang tao na ang masaganang pagkain sa kanyang harapan.

Pero si Sandra nga ay nasasakop ng lungkot habang nasa banyagang teritoryo. Kaya tamilmil ang kanyang pagkain; halos patikim-tikim lang.

May nalimutan pa pala siyang orderin, kanyang naunawaan. “Waiter.”

“Yes, mam, at your service,” nakangiting sabi sa kanya ng makisig na tagasilbi, na nakilala agad ni Sandra ang nationality.

“Pinoy ka?”

“Tama ka diyan, mam!” Lalo siyang nginitian ng waiter na kayumanggi ang balat at husto sa tangkad.

Nakita ni Sandra, palihim siyang hinahagod sa katawan ng mga mata nito, obvious na may pagnanasa.

Naka-low cut neckline pa naman siya, kita ang ugpungan ng kanyang malusog na dibdib.

“Uhurmm… namamasyal ang mata mo, bro,” kaswal niyang puna.

“Ups, sorry po, mam. M-maganda kasi a-ang view,” tarantang salag agad nito, namula ang mukha.

“Okay lang. The eyes are made for seeing anyway. May pangalan ka?” nakangiting tanong ni Sandra.

“Opo. My name is Reyn.”

“Rain?  Rain as in Rainier?” curious na tanong ni Sandra.

“Reyn as in Reynato po, mam.”

Nagtama ang kanilang mga mata, ilang segundo rin.

“M-may kailangan po ba kayo, mam?” later ay tanong ni Reynato, naalalang tinawag siya ng babaing sexy pero may mukhang ‘never mind’.

Nakangiting isinulat ni Sandra sa table napkin ang ‘order’. Nagbago ng isip, hindi na pagkain ang kailangan.

Nagliwanag ang mga mata ni Reynato sa nabasa. Excited agad. “Opo, opo. Sigurado po, mam.”

 

SA PILIPINAS, sina Nessie at Jett ay nasa magandang bahagi na ng Global City.

Kaydaming tao na halatang mula sa mga pinagpalang bahagi ng lipunan, kung pera ang pag-uusapan.

Nagkaluwagan sa mga purebred dogs na hila at kasunod ng mga sosyal na amo. May poodle, shih tzu, retriever.

Kaydami ring pagkaka-class na babae na sa gabing ito ay hindi pinansin ni Jett. “I only have eyes for you, Ness.”

“Ups, just friends lang po tayo tonight, Jett, remember?” paalala agad ng payatot na dalaga.........

 

 

NAKADALAWANG bote na ng beer ang Pinoy waiter sa Hong Kong na si Reynato. Kita na namang pinakikiramdaman ang sarili habang nakatingin kay Sandra nang malisyoso.

Ang dalaga ay nakaupo sa ibabaw ng kama, iniisip kumbakit inuna ng lalaki ang pagtungga ng beer kaysa gawing ganap ang lovemaking nila,.

Ano ba ang gimik nito? Nagpapalakas ba muna ng loob? Kung kailan lampas na sila sa foreplay?

Lumipas muli ang mga minuto bago nagsalitang muli si Reynato. “Maganda ka na talaga bukod sa sexy! Kasingganda mo na si Rufa Mae!”

“T-talaga, Reynato?” Lugod na lugod ang puso ng dalagang pangit.

“Oo, mam! Kanina, sa unang bote ng beer, ikaw ay gumanda na sa aking paningin…pero ngayon sa ikalawang bote ikaw ay perfect beauty na! Kayang-kaya na kitang… sipingan!”

Bago pa nakapitlag si Sandra ay sinugod na siya ni Reynato sa kama, inalis na ang kumot na nakatabing sa katawan.

Para na silang mga bagong silang sa mundo; pero hindi sila inosenteng gaya ng mga sanggol. Sila ay lumusong na sa putik ng kasalanang mortal!

Ang banal na utos ng Diyos na huwag makipagtalik sa hindi asawa ay kanilang nilabag!

 

SA ‘PINAS, sina Nessie at Jett ay magkatabi na sa park bench sa pasyalan ng mga sikat at mayayaman. Patuloy sa mahinahong pag-uusap.

“Honest ka dahil aminado kang mahina ka sa tukso, Jett. Pero sa point of view ng babaing matino, gaya ko, ikaw ay nakatatakot ibigin.”

“Pero sabi ko nga ay kaya kong kontrolin ang aking mga demons, Nessie. So I believe dapat pa rin akong mahalin…”

“Well…I’m sure marami namang babae na magte-take ng risk sa piling mo, kahit ka pa salawahan. Marami ka ring good character traits, e.”

“Kung ang pagkasuklam ko sa corruption sa gobyerno ang tinutukoy mo as one of my good traits, tama ka. Although sa ibang tao, ituturing ito bilang personal advocacy, hindi katangian.”

“Whatever, Jett. Basta hanga ako sa mga taong galit sa corruption,” nakangiting sabi ng dalagang super-payatot.

“Magaling din akong magpiyano at kumanta, Nessie. Ikokonsider mo rin bang dagdag na pogi points ko ‘yon?”

“Talaga, Jett? You can sing and play the piano?” Excited si Nessie. “Kapag may pagkakataon, bigyan mo ako ng sample, ha?”

“Great! I will, Nessie! Promise!”

 

 

SA HONG KONG, tapos na ang kasalanan nang maunawaan ni Sandra ang misteryo ng pag-inom ni Reynato ng dalawang bote ng beer.

“Kapag dumarami ang naiinom na beer ay gumaganda ako sa paningin ng lalaki…hindi na sila napapangitan sa mukha ko…” nakangiting sabi ni Sandra sa sarili, sa isip lamang.

 

 

 

IHINATID ni Jett si Nessie sa bahay nito. Ang paalam nila sa mga magulang ng dalaga, hindi sila lalampas sa alas-dose ng hatinmggabi.

“Narito na po kami, Mom, Dad,” masiglang sabi ni Nessie, magandang-maganda ang ngiti.

“Ten to twelve pa lang ho, hindi nasira si Jett sa promise niya, I’m home before midnight.”

“Salamat naman. Kapag hatinggabi na, hindi talaga kami mapakali. Rampant ang aksidente sa kalye. Thank you, Jett,” sabi ng ama ni Nessie, pilit itinatago ang disgusto sa binatang alam na salawahan sa pag-ibig.

Maging ang ina ng dalaga ay ingat na pintasan man lang si Jett alam na sa kasalukuyan ay may inilalaang damdamin dito ang anak na payatot.

“Alam ko po iyon, sir, madam. Kaya nga po tiniyak kong we’re here bago ang inyong curfew. Mabait po ako,” nakangiting sabi ng binata.

“Friends lang ho kami ni Jett, remember?” dugtong ni Nessie. “Hindi siya nanliligaw at ako ay hindi naman nagpapaligaw. Tama, Jett?”

“Tama po ang sabi ni Nessie, sir, madam.” 

“At bakit ganito ang sitwasyon, ha, Jett?” tanong uli ni Nessie.

“Bakit…?” nalito ang binata. “Dahil…ayaw mong paligaw, di ba?”

“Jett, alam na ng parents ko na ikaw ay may girlfriend…”

“Oh…kuwan po, n-nagkalabuan na kami n-ng nobya ko. Anyway po, naisip ni Nessie na maging just friends kami tonight--para pala hindi ma-guilty si Nessie kay Sandra.”

“Sino si Sandra, your girlfriend?”

“O-Opo, sir. Pero nagkalabuan na nga po kami. Kaya naniniwala akong may karapatan akong humanap ng tunay na pag-ibig.”

Nagkatinginan ang parents ni Nessie. Kundi lang nakita nilang nagniningning ang mga mata ng kanilang dalaga, kanina pa nila binara ang playboy na binata.

“Really, Jett? You are now looking for…the real love?” tanong ng ama ng dalaga. “Madali pala namang mag-iba ng damdamin ang puso mo, ano? Parang ilaw na naisu-switch on and off?”

Ngiti ang naging tugon ng binata.

 

 

EXCITED sa pagbabalita sa mga magulang si Nessie nang makaalis na si Jett. “Dad, Mom…pareho kami ni Jett ng kinasusuklaman! Kaya n’yo bang hulaan?”

“Suklam kayong pareho kay Doktora Vicky? Dahil naawa kayo kay Boy?” hula ng mommy, naintriga.

“Nope. Mali, Mommy. It is not the good doctora and the famous TV host. Mas malalim po.”

“Hate ninyo pareho ang mga taong nakapula kung valentine’s dahil they are so baduy?” hula ng ama.

“Corruption sa gobyerno, my dear parents!

Pareho kaming galit ni Jett sa mga opisyal na nangungurakot sa kaban ng bayan!”.............................

 

 

SA ISANG French café nagtuloy sina Jett at Nessie. Magkaharap sila sa table-for-two, parehong magaganda ang ngiti.
     

 “So how is your job naman sa bank, Nessie?”

“Okay lang, wala pa namang bank robbery.”

“One time, pupuntahan kita sa bank.

Wala lang, gusto kitang makita in your teller outfit, baka magdedeposito na rin.”

“At ikaw, Jett…kumusta na sa corporate world?”

“Well, maraming nagtatangkang mang-corrupt. Bibigyan daw ako ng house and lot sa isang good subdivision basta sila ang panalunin ko sa malaking bidding…”

Naguluhan si Nessie. “Wait-wait, ang alam ko ay manager ka, Jett. Pero hindi ko naman inurirat kung nasaang field ka…puwedeng malaman?”

“Of course! Ako ang purchasing manager ng isa sa pinakamalalaking publishing house sa bansa. Isang tusong supplier ang nais makapasok, hayun nga, handang manuhol…”
Lihim na napahanga kay Jett si Nessie. “Wow, kaliga pala kita!”

“Kaliga, Nessie?” 

“Yes, Jett, galit na galit po ako sa mga corrupt na tao.”

“Aba, magkaliga nga tayo. Galit nga rin ako sa present political scene ng bansa na puno ng corruption. Gusto ko nang makipagmartsa sa activists.”

Lalong lihim na napahanga sa binata si Nessie. “Good. Habang may tulad mong naghahangad ng kaayusan sa lipunan, may pag-asa ang bayang ito, Jett.”

Napabuntunghininga si Jett.

“At ano ang ibig sabihin ng buntunghiningang ‘yan?” curious na tanong ng dalagang payatot.

“Ako, sa sarili ko…hindi ako near-perfect man lang, Nessie. Ang dami kong kahinaan kaysa good traits.”

“Ano ang mga kahinaan mo, Jett?”

“Una, masyado akong physical. Naa-attract ako ng panlabas na anyo. Kapag may super-ganda sa isang tao, nagho-hosannah agad ako…” Ang pagkakagusto niya kina Sandra at Nessie mismo ang tinutukoy ni Jett.

Di ba nga dahil sa napakagandang mukha ni Nessie kaya hindi niya ito mabitiwan? Gano’n din kay Sandra—baliw na baliw siya sa napakaseksi nitong katawan.

“Mahina ka ba sa tukso?” walang babalang tanong ni Nessie.
Hindi nagkaila ang binata. “To be honest, yes. Vulnerable ako kapag may tuksong lumalapit. Pero kaya kong labanan ang kahinaang ito, Nessie.”

 

 

SA HONG KONG, sa loob ng pribadong silid, kapiling na ni Sandra ang Pinoy waiter…sa kama.

Sa isip lamang sinasabi ni Sandra ang dahilan. “Gumaganti lang ako sa kataksilan mo, Jett. Kaya pumapatol ako dito  kay Reynato.”

 

 

 

SA HONG KONG, gaganti si Sandra sa kataksilan ni Jett. Katabi na niya sa kama ang Pinoy waiter na si Reynato.

Malamlam ang ilaw sa loob ng room, sa first class hotel na tinitigilan ng dalagang may napakagandang katawan pero pangit na mukha.

Ang napansin ni Sandra, ang buong pansin ni Reynato ay nasa ginagawa, obvious na nagko-concentrate. Sa kisame nakatingala ang lalaki habang abala ang mga kamay; never na ipinokus sa mukha niya ang paningin.

But Sandra doesn't mind. Pilit inuunawa ang nakakainsultong gawi ni Reynato sa di-tuwirang paraan.

"Hindi kaya magka-stiff neck ang lalaking ito?" naisaloob ni Sandra, mas pinananaig ang thrill kaysa pagkainis sa katabi.

Mayamaya'y nag-time out ang lalaki, kung kailan pa naman malapit nang mahibang sa excitement ang dalagang nagwawala.

"B-Bakit, Reynato..." Bakit ito biglang bumangon, nais malaman ni Sandra. "S-something wrong?"

"H-Hindi po naman, mam...kuwan. Iinom muna ako ng isang boteng beer."

Binubuksan na ni Reynato ang mini-ref, sa malamlam na liwanag ay kita ang hubad na katawan nito.

Glug-glug-glugg. Tinungga ni Reynato ang malamig na beer sa bote, walang babaan, sinaid agad ang laman hanggang sa huling patak.

Si Sandra ay clueless, ang duda ay kapos ang pagkalalaki ng lalakng kanina lang nakilala sa restaurant.

"Mam, huwag kang babangon, sandali lang 'to. Tatablan agad ako ng beer," nakangiting sabi ni Reynato.

Hindi masabi ni Sandra na ayaw na ayaw pa naman niya ng lalaking amoy-beer ang hininga. "S-Sige lang...take your time, Reynato."

Lumipas ang mga minuto. Tingin ni Sandra ay pinakikiramdaman ni Reynato ang sarili nito.
Sa ikalimang minuto ay nagtanong na ito, sa tonong mayabang.

"Mam, ano ba ang ngalan mo, ha?" Namumungay ang mga mata nito, napansin ni Sandra.

"Ako, mam-- my name is Reyn..."

Naunawaan agad ni Sandra na tinablan na ng isang boteng beer si Reynato. Hindi ito sanay na manginginom kung gayon.

"Pero bago mo sabihin ang ngalan mo, mam...ikinagagalak kong sabihin na...gumaganda ka..."

Naaliw si Sandra, napaupo sa ibabaw ng kama, litaw ang hubad na torso. "Talaga, Reynato?"

"Opo, mam. Kaya dadalawahing bote ko na...para makumpleto..."

"Makumpleto ang ano, Reynato?" takang tanong ni Sandra.

Glug-glug-gluugg. Sinasaid na ng lalaki ang pangalawang bote ng beer. Naiintriga na si Sandra. Mas inuna ni Reynato ang pag-inom ng beer kaysa makipagtalik sa kanya?.............................

 

 

BUONG pagmamalaking ikinuwento ni Nessie sa mga magulang na si Jett, tulad niya, ay galit sa corruption sa lipunan.

“That makes him a good man, guys, kahit pa medyo pilyo siya sa chicks,” masiglang sabi ni Nessie sa mommy at daddy.

“Nessie, anak…may mga taong magaling mambola. Huwag kang sakay nang sakay,” paalala ng butihing ina.

“Galit nga sa corruption kuno e paluluhain ka naman kapag kasal na kayo…dahil madaling ma-attract sa ibang babae…”

“Mamuy, hey…hindi kapintasan ang likas na weakness ng kalalakihan,” salag agad ng ama ni Nessie sa asawa nito.

“Sina Clinton at Macoy ay may mga extra love affairs…”

“Papay, nagkataon lang na mababait ang kanilang misis kaya natanggap pa sila,” giit ng ina ni Nessie sa mister. “Huwag ka ngang mag-abugado sa mga kabaro mong taksil, ‘no?”

“Mamuy, kaya nga may salitang ‘patawad’ para bigyan pa ng tsansa ang isang nagkasala, laluna at hindi nila kagustuhang magkasala at biktima lang ng kanilang pagiging normal na lalake…” depensang muli ng daddy.

“Heh, magtigil ka, Papay!  Basta para sa akin, hindi pinatatawad ang mga lalaking sumisira sa sagradong sumpaan sa pag-ibig!”

Napabuntunghininga  ang ama ni Nessie. Pero humirit pa. “Mamuy, kapag ikaw pala ang gagayahin ng mga misis, halos nubenta porsiyento ay hihiwalay sa kanilang mister, kawawa naman ang mga bata…”

Si Nessie ay walang pakialam sa isyung iyon. Basta siya ay nais nang mahalin si Jett. Dahil naniniwala siyang genuine na siyang mahal nito.

“Hindi siya nahihiyang kasama ako sa public places kahit pa para akong kawayan sa kapayatan. At makikipag-break siya kay Sandra dahil na-fall out of love na siya…

Therefore, walang dahilan para maghesitate akong ibigin siya…” mahabang sabi ni Nessie sa sarili, sa isip lamang.

 

SA HONG Kong, masiglang kumontak sa mga magulang si Sandra.

“Naymy! Taydy! Beer lang ang solusyon!” pagbabalita niya sa telepono, “Kahit hindi ko na iparetoke pa ang face ko ay okay na ako sa mga guwapo!”

Naka-3-way communication sila ng parents. Nagkatinginan ang mga ito. Hindi maunawaan ang sinasabi ni Sandra.

“B-Beer lang, anak?  Beer as in…Teddy beer?” pagklaro ng inang mula sa Kabisayaan, matigas ang dila.

“No, Naymy hindi teddy bear. Beer as in…paboritong inumin ng kalalakihang naglalasing!”

“E bakit anak, nagpapaganda na ba ‘kamo ang beer?  Ipapahid ba sa mukha, anak…?” takang tanong ng ama.

“Taydy, Naymy iniinom ng guwapo ang beer habang kaharap ako. Tuwing tutungga siya, gumaganda ako sa paningin niya. The more beer he drinks, the more I get beautiful!”

 

 

 

HINDI malaman ng mga magulang ni Sandra kung matutuwa o mahahabag sa anak na pangit pero sexy. Imagine, ang solusyon daw sa problema nito sa mukha ay ang pag-inom ng beer ng lalaking kaharap.

“G-Gumaganda ka kapag…nakakainom ang kausap mo, Sandra?”

“Tama po, Naymy. O di ba wala akong dapat gawin kundi painumin sila ng beer para hindi masira ang araw ko?” sabi ni Sandra sa kabilang dulo ng linya, sa Hong Kong.

Ewan lang kung ito ay tanggap ng dalaga bilang solusyon. Ang mga mata niya ay nagbabanta ng pagpatak ng luha.

“T-tanggap mo ‘yon, anak?” nananantiyang tanong ng ama. “Na kailangan munang malasing ang lalaki para ka hangaan?”

“Why not, Taydy? Kesa naman dibdibin ko ang aking kapangitan. Hindi na ho ito kayang remedyuhan ng cosmetic surgery. Bone structure ko na ho ang may problema, e…”

“Alam namin, Sandra. Kaya nga duda namin ay hindi mo gusto ‘yang paglalasing ng lalaki para ka maappreciate,” napapabuntunghiningang sabi ng ina.

“Sa totoo lang, Taydy, Naymy…nagrerebelde ako!” gigil na sabi ni Sandra, pumatak na ang luha. “Putang-amang mga lalake ‘yan, masyadong particular sa kumpletong kagandahan! Hindi pa sapat sa kanila na ako’y very sexy! Naghahanap pa ng beautiful face!”

Sumalit ang katahimikan. Naghihirap ang kalooban ng parents ni Sandra. Bakit nga ba ipinanganak nilang hindi maganda ang mukha ng tanging anak?

Magaganda pa naman ang pinaglihihan ng ina noong kabuntisan kay Sandra. Naglihi sa makopa, sa rosas, sa sunflowers.

Pati nga sa magagandang artista ay naglihi ang mommy. At inasahan nilang super-ganda ang baby. Tutal, hindi naman sila pangit na mag-asawa.

Kaya nga gano’n na lang ang kanilang pagkadismaya nang isilang na si Sandra. Nang una itong makita ng ama sa nursery, si Baby Sandra ay…nakasimangot. Superpangit talaga.

Mabuti na nga lang at biniyayaan ng napakaseksing katawan. Kapag nakatalikod si Sandra ay kaydaming mga binatang humahanga; nabibigo nga lamang kapag nakita na ang mukha ng dalaga.

“Sandra, makakatagpo ka rin ng lalaking magmamahal sa iyo, as is, maging sino ka man,” seryosong sabi ng mommy.

“Mali po, Naymy…makakatagpo ako ng tunay na magmamahal sa akin, maging ako ay…pangit--kung mas pangit ang lalaking iyon..”

“Sobra ka naman, anak! Huwag mong apihin ang iyong sarili.”

“Ano ho ang sabi ni Jett, ganitong ako’y nasa Hong Kong at hindi man lang nagpaalam sa kanya?” 

“Galit, hindi na iniwan ang dalang flowers and chocolates, Sandra. Indian giver pala ‘yon!”............

 

 

NALIGALIG si Sandra sa ibinalita ng mga magulang mula sa Pilipinas. Bigla’y nawalan ng kulay ang paligid niya sa Hong Kong.

Nalaman kasi na si Jett ay galit na galit, matapos malaman na siya ay nasa Hong Kong.
At dinala pa raw ni Jett paalis ang flowers and chocolates na ibibigay sana nito kay Sandra.

Date nila ng guwapong boyfriend sa araw na iyon; nangako itong babawi sa nagawang pagkukulang.

“Pero ipinagtanggol ka namin kay Jett, anak. Sabi ko sumama ang loob mo sa ginawa niyang kataksilan. Nakapagtimpi pa nga ako, e,” sabi ng ama ni Sandra sa 3-way communication.

“Para palang bata ‘yon na nambabawi ng dapat ibigay sa iyo, Sandra! Walang kuwenta ang gano’ng lalaki!” dagdag ng ina. “Humanap ka ng iba.”

“Humanap ako ng pangit at ibigin ko nang tunay, Naymy?” luhaang tanong ni Sandra sa telepono.

“Huwag namang pangit.

Ano ang magiging anak ninyo kapag gano’n?”  sabi ng ama, hindi kumporme.

“Naymy, Taydy, guwapo si Jett. At siya ho ang gusto kong mapangasawa…”

“Nalintek…Paano, Sandra ikaw ang susuyo sa Jett na ‘yon?”

Napabuntunghininga ang dalagang pangit pero super-sexy. “Saka ko na ho tatawirin ang tulay kapag naroon na ako, Taydy.”

“O kaya naman, anak, lagi mong i-apply kay Jett ‘yang natuklasan mong paraan ‘yun bang lalasingin mo muna siya…”

Naisip na rin iyon ni Sandra bilang epektibong solusyon. 

Kaso ay alam niyang hindi umiinom si Jett ng anumang nakalalasing. Imposibleng mabago niya ang magandang katangian nito, naunawaan ni Sandra. “Naymy…bahala na ho.”

“Nami-miss ka na namin, Sandra. Kailan ka ba uuwi?”

Sumalit ang katahimikan mula sa Hong Kong.

“Sandra?  Are you still with us?” tanong agad ng ama.

“Narito pa ako, dear parents.  May itatanong pala ako na dapat ninyong sagutin nang buong katotohanan; huwag ho imbento. Handa akong masaktan kung kailangan.”

Nagkatinginan ang mga magulang na nasa ‘Pinas. Wala silang ideya sa nais malaman ni Sandra.

“Game na ba kayo, Naymy, Taydy?” tanong ng dalagang biglang yaman dahil sa lotto.

“Game na game na!” malakas na sagot ng parents.

“Ako ho ba’y napalitan sa ospital?”

Napanganga ang mga magulang. Matagal na nila itong tanong sa sarili, hindi lamang maisatinig. Ano nga ba ang katiyakan na si Sandra ay hindi napalitan sa ospital?

 

 

 

“SABIHIN ninyo ang katotohanan, Naymy, Taydy,” seryosong sabi ni Sandra sa telepono, kausap ang mga magulang sa Pilipinas. “Napalitan ba ako sa ospital noong bagong silang na sanggol ako?”

Hindi malaman ng mga magulang ang dapat isagot. Hindi nila kasi alam. Nais na ring magduda na si Sandra ay napalitan ng ibang baby sa nursery ng ospital.

Naalala ng ama, maraming bagong silang na sanggol sa nursery. Ang misis niyang nanganak sa pamamagitan ng caesarean section ay may dalawa-tatlong kasabay na nagluwal din.

Naalala naman ng ina, ang sabi sa kanya ng ob-gyne na nagpaanak sa kanya ay babae ang isinilang.

“Answer me!” sigaw na ni Sandra sa kabilang dulo ng linya. “Napalitan ako, di ba? Kaya kayong mag-asawa na mga good-looking naman ay biglang nagkaanak ng pangit!”

“Wala kaming alam sa sinasabi mo, anak…malay ba namin sa nangyayari noon sa nursery…” luhaang sagot ng nanay ni Sandra. “Ang ama mo ang nakakita sa mga baby …”

“Taydy…pangit ba ako noon pa man, s-sa nursery?” tanong agad ni Sandra, hirap na hirap ang kalooban.

“Anak…i-iba na lang ang pag-usapan natin…” 

“Pangit ba ako noon pa, Taydy? Sagot!” giit ng dalagang hindi maganda ang mukha.

“Tatlo kayong babies na magkakahilera, anak…p-puro kuwan…nakasimangot? Pawang mga mukhasim…”

“Kung gayo’y tatlo kaming pangit na bagong-silang, Taydy. May magaganda rin ho ba…?”

”Oo, ‘yung tatlong iba pa na bagong silang din. Parepareho kayong isinilang sa araw na ‘yon, napag-alaman ko, Sandra…”

“Therefore may posibilidad ngang napalitan ako!” sigaw ni Sandra mula sa Hong Kong. “

‘Yung isa sa magaganda ang inyong anak!”

Galit na ibinagsak na ni Sandra ang telepono; pinutol ang usapan.

Parang nalantang gulay ang ama’t ina sa Pilipinas.

Humagulhol mag-isa si Sandra, sa loob ng hotel suite.

Nagyakap naman ang mga magulang, pinayapa ang kalooban ng isa’t isa. Awang-awa sila sa anak na dalaga.

“Hindi ko naman sinabing napalitan na nga siya, darleng…”

“Papang, dapat kasi ay pinanindigan mong wala kang dudang anak natin siya!” paninisi ng nanay.

“Pero nalito ako sa tanong ng anak mo, darleng. Caught off-guard ako. Para siyang abugadong nag-cross examine sa’kin sa korte…”

“Basta kahit anupaman ang mukha ni Sandra, anak ko pa rin siya! Siya ang anak kong hindi ipagpapalit kaninuman, Papang!”.............................

 

 

KAUSAP na naman ni Jett ang kaibigang si Santy. Nasa Tiendesitas ang dalawa, nagmemeryenda nang hapon na iyon.

“Okay na kayo ni Nessie pero lumabo ka naman kay Sandra, tama ba, Jett?” pagklaro ni Santy. “Doon sa skinny na maganda ang mukha ka patok, hindi doon sa sexy with an ugly face?”

Tumango si Jett, kita sa mukha ang katamlayan. “Ya. Kaya hindi kumpleto ang aking mundo, Santy. Alam mo namang pareho ko silang kailangan.”

“Ano ba ang gusto mong sabihin ko, bro?”

“Santy, ayokong pinagmamalakihan ako ni Sandra. Laluna sigurong mayabang ang babaing ‘yon kung naging perfect beauty.”

“The bottom line remains, Jett ikaw ay lalaking suwapang. Gusto e dalawa ang babaing naloloko, hindi makuntento sa isa.”

Napabuntunghininga si Jett. “My loving heart tells me that I love Nessie; mahal ko siya kahit pa walang appeal ang katawan…Pero”

“Pero your amorous self tells you Sandra is the girl to bed with; si Sandra ang bubusog sa pangangailangan mong karnal,” dugtong ni Santy.

"Sakto. At payag naman si Sandra na may takip ang mukha niya habang we are making love…kaya wala akong problema sa kapangitan ng mukha niya.”

“Narinig ko na ‘yan, Jett. At nais kitang ikahiya bilang kaibigan.”

“Santy, hindi mo ba napansin?  May progress na ako kahit paano…dahil ngayo’y binabanggit ko na ang katagang pag-ibig!  Unlike before na puro panlabas na anyo ang mahalaga sa akin!”

Napatanga si Santy. “Oh, yeah?  Utang na loob pa pala ng mundo na ikaw ay marunong nang magmahal, ha, Jett Aldavis?”

Parang walang narinig ang lalaking mapaglaro. “I’m in love with Nessie! Ngayon ko lang ito nakumpirma, Santy!”

“Kung mahal mo na nga si Nessie, then drop Sandra! Para naka-focus ka na lang sa isa sa tunay mong mahal kuno, bro!”

Umiling si Jett matapos bumuntunghininmga. “You miss my point, Santy. Kahit pa iniibig ko na si Nessie…hindi pa rin kayang tanggapin ng aking pagkalalaki ang walang korte niyang katawan…”

Napaigtad si Santy. “Siyet, pag-ibig na may limitasyon ano ba ‘yan? Ang alam kong tunay na pag-ibig ay bulag at todo-todo, walang preno!”

Muling napabuntunghininga si Jett. “Kung ako lang, walang problema. Ibibigay ko ang buo kong kamalayan, ang aking total focus kay Nessie…Kaso, ayaw pumayag ng kasama ko…”

“May kasama ka, Jett? S-Sino?”

Itinuro ng binatang mapaglaro ang bagay na nasa loob ng pants.

“Si ‘Chairman’, ayaw kay Nessie?” naaaliw na tanong ni Santy.

Tumango si Jett. “Bata pa ako, kailangang kailangan ko pa si ‘Chairman’sa buhay ko.”

 

 

 

"ANAK ng tralala! Pati ba naman si 'Chairman' mo e may say sa iyong buhay, Jett? Di ba dapat e kontrolado mo 'yan?" napapangiting tanong ni Santy sa kaibigang tuliro sa pag-ibig.

"Para ka namang hindi lalake, e," salag ni Jett sa kapwa binata. "Di ba si 'Chairman' naman talaga ang nagpapasya kung sinong babae ang gusto niyang ikuwan...?

"Kung ayaw niya e wala talagang kabuhay-buhay, hindi mapipilit, Santy. Tutukan mo man siguro ng baril, aayaw kapag hindi type..."

Natawa si Santy. "Sabagay, extremes naman kasi ang dalawang babae sa buhay mo! 'Yung para sa puso mo, hindi para kay 'Chairman' and vice-versa. Gets ko na, bro!"

Napailing si Jett, nalukot ang mukha. "I'm doomed. Nakarma ako."

"How true, Jett. Ngayon ka sinisingil ng langit sa nagdaang indiscretions mo sa babae. Pero mabuti 'yan sa kaluluwa mo. That will at least purify your soul!" Lalong natawa si Santy.

 

SI NESSIE ay puno na ng pag-asa. "Mommy, panay-panay ho ang texting namin ni Jett! Puro about love! He truly loves me now!"
"Hayy, Nessie, anak...ano ba ang maipapayo ko?"

"Na sagutin ko na ho si Jett, Mommy! Para tumatag na ang feelings niya sa akin!"

"Nasa Pilipinas na ba 'yung seksing girlfriend ni Jett, ha?"

"Wala pa po, Mommy. Wala naman ho akong pakialam sa pangit na 'yon, hello?"

"Kaya payapa si Jett at dahil wala pa ang seksi.

Paano kung mataranta na naman iyon pag-uwi ng nobya? Dalawa na naman kayo sa buhay ng Jett na 'yon?"

"Mommy, ang alam ko lang ho-- dapat kong ipaglaban ang pag-ibig ko kay Jett! All is fair in love and in war ho!"

"Huwag mo nang isama 'yung war, Nessie, anak. Sabi mo'y matangkad na babae 'yon at husto sa timbang , e di talo ka agad sa sabunutan at bakbakan..."

"Whatever ho. Basta sasagutin ko na si Jett! Desidido na ho ako!"
Napalunok ang butihing magulang. "Kung kunsultahin mo rin kaya muna ang daddy mo...?" 

"KJ si Dad, ayoko ho. Anyway, I'm 24, kaya ko nang magpasya."

"Kuwan...si Georgia, hingan mo ng opinion. Matalino ang kaibigan mong 'yon, anak..."
"Wala hong expertise si Georgia kundi pagkain, Mommy. Kaya nga super tabatsingtsing na. Wala siyang alam sa love laluna sa mga lalake."

 

 

NAGBALIK na sa Pilipinas si Sandra, sinadyang huwag magpasundo kahit kanino. May plano kasi. "Magtse-check in ako sa 5-star hotel saka ko papupuntahin si Jett. Sasabihin kong magsi-shower kami together! Hindi niya matatanggihan ang sexy body ko!".............................

ANG desisyon ni Nessie, sagutin na ang pag-ibig ni Jett sa lalong madaling panahon.
     

 Si Jett ay gusto nang mahalin nang tunay si Nessie pero hindi kayang makipag-break up kay Sandra; kailangan pa ng kanyang ‘chairman’ ang seksing dalaga na pangit ang mukha.

 

NASA isang 5-star hotel sa ‘Pinas si Sandra, dito agad nagtuloy mula sa Hong Kong, Determinadong suyuin si Jett, alisin ang tampo nito.

Tinawagan niya sa opisina ang binatang corporate.

“Hello, who’s this?” Nabosesan agad ni Sandra ang boyfriend..

“Jett, it’s me…Sandra,” halos bulong, buong lambing na sagot niya.

Napaigtad si Jett. Sumalit agad sa isip ang napakaseksing katawan ng dalaga. “S-Sandra, n-nasaan ka na?”

“Narito na uli sa Pilipinas, sa loob ng hotel suite. I miss you, lover boy,” sagot ni Sandra, gamit ang bedroom voice.

“Hindi ka man lang nagpaalam sa akin, Sandra. Mukha akong tanga nu’ng valentine’s day. Nasa Hong Kong ka na pala…”

“Kasi nama’y nagalit ako sa kataksilan mo, ‘no? Baka nalimutan mong nahuli kitang ka-date ‘yung poste ng Meralco, hello?”

Bygones, Sandra. I told you, ikaw ang type ko…” mahinahong sabi ni Jett, naiimagine ang kahubaran ni Sandra, mula leeg hanggang paa.

“Puwes, bumawi ka ngayundin, Jett. Magsi-shower tayo together.”

Napaigtad si Jett, muntik nang mahulog sa swivel chair sa pagkabigla sa sabi ng girlfriend. Imagine, tatapat daw sila sa shower nang magkasama!

Pinakagago siyang honcho kapag pinalampas niya ang paanyayang ito, alam niya.

“Huwag ko lang tingnan ang mukha ni Sandra while we make love ay mararating ko na  ang paraiso…” sabi ni Jett sa sarili, sa isip lamang, “just like before!”. 
“Jett?”

“N-Narito pa ako, bebe. I’ll be there in 10 minutes!”

Sa kabilang dulo ng linya, si Sandra ay napangiti. Ngiti ng tagumpay. 

“Ako pa rin ang mahalaga kay Jett when it comes to sexual appetite.

Ako ang main dish niya, pampabusog sa kanyang libido. Si Nessieng payatsingtsing at iba pang katulad nito na pinapansin ni Jett, pang-side dish lang. Hindi ‘nakakabusog’”

 

 

SI NESSIE ay nasa pinapasukang bangko, bilang teller ay abala.

Pero sumasalit sa isip niya si Jett and she is excited. “Sabi niya’y dadalaw mam’yang gabi.

Ano kaya ang isusuot ko na very pleasant to his eyes? Sabi ni Georgia ay summer dress na maluwag, para daw hindi ma-emphasize ang kapayatan ko…”

 

 

NAGLAWAY si Jett nang madatnan sa hotel suite si Sandra. Ang nobya ay bukas na ang bathrobe at may manipis na belo--  mula ibaba ng mata hanggang baba, hindi halata ang pangit na mukha.

 

 

 

“MANGHA ka sa Belo ko sa mukha, ha, Jett? Para akong belly dancer sa Arabian Nights, di ba? May touch of mystery?” excited na pagmamalaki ni Sandra, nakabukas na ang bathrobe, kita na ang mga panloob na saplot.

Panay ang tango-lunok ni Jett. Lahat ng sasabihin ng babaing ito ay sasang-ayunan niya.

Hindi niya kokontrahin ang dalagang pangarap makatalik ang katawan.
Katawan, hindi kasali ang mukha. Idiniin ito ni Jett sa isip.

“Yes, Sandra, it’s great!” sabi niya sabay yakap na sa dalaga. Ihiniga agad niya si Sandra sa malapad na kama ng hotel suite.

Saglit pa’y gumawa na sila ng kasalanan. Lahat ng moralidad ay pinalipad muna sa labas ng bintana.

This time ay hindi na kinailangang takpan pa ni Jett ang pangit na mukha ng dalaga.

Sapat nang may nakatabing na belo, at napakalamlam ng ilaw mula sa lampshade.

Tumatakbo ang kanilang isipan habang nagtatampisaw sa pagkakasala.

Sa isip ni Sandra: “Ilang oras pa lang ang nakakaraan, nagtalik kami ng waiter na Pinoy. Pinuri pa ako ni Reynato. Kayganda ko na raw…kasi’y lasing na sa tatlong boteng beer…”

Sa isip ni Jett: “Si Nessie ang katalik ko ngayon, hindi si Sandra. Si Nessie ang nagtataglay ng napakaseksing katawan na kaisa ko…”

Sa isip ni Sandra: “Kasalanan mo kumbakit ako pumatol kay Reynato, Jett. Inapi mo kasi ako, nakipag-date ka sa poste ng Meralco. Na nalaman ko pang nililigawan mo…”

Sa isip ni Jett. “I long for your body, Sandra. But I love Nessie…”

Saglit pa’y narating na nila ang sukdulan, ang rurok ng kaligayahang pisikal. Hindi napigil ang pagbulalas.

“Oh, Jett…handa akong…paalipin sa iyo…”

“Ako ang…magpapaalipin sa iyo…Nessie.”

Pareho silang napaigtad, naunawaan ang huling salita ng binata.

Galit na itinulak ni Sandra ang katalik; nahulog sa kama si Jett.

Bralaaag. Ingay ito ng lagabog ng katawan ng binata, sa sahig na carpeted and fully airconditioned.

“Hindi ako si Nessie! Napakataksil mo talaga!” galit na tungayaw ni Sandra, gusto na yatang bugbugin ang guwapong binata.

“Sorry naman, nagkamali lang! I didn’t mean it!” tarantang salag ni Jett habang bumabangon.

“Solid na solid na tinawag mo akong Nessie! Pati ba ang butiking ‘yon e pinagtitiyagaan mo sa kama, ha?” patuloy na taray ni Sandra.

“No! Never kaming humantong sa kama! Hindi pangkama si Nessie!” sigaw ni Jett, nainsulto kay Sandra.

Nainsulto rin si Sandra sa sinabi ni Jett.....................

 

 

ANG sabi ni Sandra, pati ba raw ‘butiki’ na tulad ni Nessie ay ikinakama ni Jett? Nakainsulto ito sa binata.
      

Nang inis na sabihin ni Jett na hindi pangkama si Nessie, nainsulto naman si Sandra.

Gigil na gigil na sumagot ang dalaga. “Para mo na ring sinabi na ako ang pangkama! You are really so mean, Jett! Malupit ka!”

“Sandra, hindi ganyan ang ibig kong sabihin,” salag ni Jett, naunawaang nakasakit siya ng damdamin.

“Nagpapakababa na nga ako, dahil mahal na mahal kita, Jett…pero ako naman pala’y comfort woman mo lang…” napaluha na si Sandra, sa habag sa sarili.

“I said I didn’t mean it that way, Sandra.”

“Talaga, Jett?  E paano mo ipapaliwanag na tinawag mo ako, sa height ng ating passion kanina, nang tumataginting na ‘Nessie’?”

“Slip of the tongue, nadulas lang ang dila ko.”

“Ang sabihin mo—dahil si Nessie ang laman ng diwa mo habang katalik ako!”

“No…no, Sandra. H-Hindi naman ako gano’ng kalupit,” mahinahong sabi ni Jett, hawak sa magkabilang balikat ang babaing may belo ang mukha mula ibaba ng mata hanggang baba.

“Really, Jett?  ‘Yan na ba ang final answer mo?”

“Yes. Yes, Sandra.”

“Bulaga!” biglang sabi ni Sandra kasabay ng pag-aalis sa belo.

“Aaah!” sigaw ni Jett, nabigla sa kapangitan ng seksing dalaga. Hindi pa talaga nasanay sa masamang hitsura ng mukha ni Sandra.

“Out! Get out!” gigil na sigaw ni Sandra, pinipigil ang pagluha.

“Hey, relax…” Pilit pinapayapa ng binata ang girlfriend.

“Ikaw ay artipisyal, ipokrito, sinungaling…Bakit pa kita nakilala, ha, Jett? Pinahihirapan mo nang husto ang puso ko…”

“Jeezuz, stop crying, Sandra. Ayaw na ayaw kong makakita ng umiiyak na babae…” Mula sa likuran ay sinusuyo ni Jett ang pangit na dalaga. Maganda naman ang batok nito, napakakinis at kaysarap halikan.

“Mahal mo lang ang katawan ko,” sabi ni Sandra habang tinatakpang muli ng belo ang mukha. “O, mga mata ko  at noo na lang uli ang kita. Hindi ka na maho-horrify sa face ko, Jett.”

“Hindi mo na ako pinalalayas?”

“Hindi na. Tanggap ko nang aliwan mo lang  ang katawan ko. Basta huwag mo lang akong iiwan, Jett…please…” Maamong-maamo na naman si Sandra, wala na munti mang galit sa guwapong boyfriend.

Napalunok ang mapaglarong binata. Ayaw na ayaw pa naman niya ng babaing kumakapit, clinging vine.
Alam niyang mahirap kalasan ang mga babaing labis nang umiibig.

 

 

 

COFFEE shop sa Morato. Lukot ang mukha ni Jett habang kaharap ang kaibigang si Santy.

“Kinakabahan ako kapag ganyan ang mood mo, Jett. What is it this time nakabuntis ka na? Sino sa dalawa ‘yung magandang payatot o ‘yung seksing pangit?”

Umiling si Jett. “Hindi ako nakabuntis, Santy. Pero si Sandra…siniseryoso nang masyado ang relationship namin…as in nais na akong hawakan…”

“Patay kang bata ka! ‘Yan na nga ba ang sinasabi ko, mahirap talaga ‘yang mapaglaro sa pag-ibig!”

“Iiwasan ko na nga. Alam mo na…iwas-pusoy…”

“Madali ba namang iwasan…?” tanong ng kaibigan. “Depende sa babae at sa mga kapamilya niya, bro. Baka ka bigla na lang tumimbuwang…”

Napalunok si Jett. Naalala ang mga magulang ni Sandra. Kahit pangit si Sandra ay mahal na mahal ito ng mga magulang.

“Jett, madali ba ‘ka kong kalasan ‘yung pangit na seksi?”

Napabuntunghininga ang binatang mahilig.

“Umiiyak, nagmamakaawang huwag ko siyang iiwan…handang magpaapi basta raw kami pa rin…”

“Then you are dead meat!” seryosong sabi ni Santy.

Magbiro ka na sa lasing huwag lang sa babaing in love!”
Pinanlamigan ng katawan si Jett.

Naalala ang mga headline sa tabloids LALAKE BINARIL SA NOO NG GF! PLAYBOY

 

PINUTULAN! NOBYA BINARIL SI MANOY! TAKSIL KINATAY!

“Bro…? Jett, are you okay?”

“H-ha?”

“Nawala ka sa sarili mo, naglakbay-diwa,” sabi ni Santy, tinungga ang mainit na coffee.

“Ligawan mo kaya. Guwapo ka rin naman, e.”

“Ligawan ko ‘yung pangit…?” takang tanong ni Santy.

“Oo. Para mawala sa akin ang atensiyon. Pansamantala lang naman, Santy.

Habang umiiwas ako…”

“At paano kung ako naman ang kapitan ng pangit?” tanong ni Santy.

“Hindi, believe me. Pang-intermission ka lang, hindi pangmatagalan.”

“Meaning pang-aliw lang ako, pang-one night stand…?”

“Oo. Pero at least ay malilibang sa iyo si Sandra, makakalibre na ako bago pa siya muling matauhan…”

Kumunot ang noo ni Santy. Naningkit ang mga mata.

“S-Santy…? B-Bro…is it a deal?”

Kaylakas ng sagot ni Santy. “ULULLLL!”

 

SI NESSIE ay laging nagpapaganda tuwing gabi, inaasahang biglang dadalaw si Jett...................

 

 

“NESSIE naman, anak…para ka nang pathetic…ako ang naaawa sa iyo,” mahinahong pansin ng butihing ina, alam na naghihintay si Nessie sa binatang nais mahalin.

“Darating si Jett, Mommy. Uulitin niyang ako ang kanyang tunay na mahal…and I will say Yes,” sabi ni Nessie, puno ng ningning ang mga mata.

“Tatlong gabi mo na siyang hinihintay, anak…ibig lang sabihin, kulang siya ng panahon sa iyo.” Hinagod ng ina ang buhok ni Nessie.

“Mommy, nag-apologize po naman si Jett sa text. Masyado lang daw hong hectic ang schedule niya.”

“Ganyan na ba ang puso mo ngayon, anak lagi nang handang umunawa sa lalaking iyon?”

“I love him ho. Kasama na ang mga kamalian at kahinaan niya.”

“Parang kailan lang, nakikita mong wala kang magandang future sa lalaking taksil…bakit ngayo’y halos paalipin ka na?”

“Mommy…I’m taking my best shot ho. Kung marami nga lang bang mapagpipiliang manliligaw...” malungkot na sabi ni Nessie.

“Kaso ay madalang pa sa patak ng ulan sa tag-araw. Hindi naman po ako seksi, baka nalimutan ninyo?”

“Bakit kailangang i-equate sa sex ang tunay na pag-ibig, anak? Sa tunay na nagmamahal, segundaryo na lang ang sex appeal.”

“Kaya nga ho mapalad pa ako kay Jett, Mommy. Minamahal pa rin ako despite my inadequacies. Kahit kayhirap kong pagnasaan ay nais pa rin akong ibigin…”

Napabuntunghininga ang ina. Laging duda sa motibo ni Jett. “Sana lang ay huwag ka niyang paluhain. Hindi siya mapapatawad ng ama mo”

ANG usapan ay darating sa bahay si Jett saktong alas-siete ng gabing iyon. Dumating ang binata limang minuto bago ang takdang oras. “Nessie, I made it! Narito na ako!”

“Tuloy ka, Jett. Magbigay-galang ka kina Mommy at Daddy. Nasa living room…” Kita ang excitement ni Nessie. Magandang-maganda ang dalagang payatot sa suot na square-necked, sleeveless cotton dress.

Kahit paano ay naitago ang labis na kapayatan ng dalagang may napakagandang mukha.

“Galit ba sa akin?” bulong ni Jett. Kung galit daw ang parents ni Nessie sa kanya.

“Siguro, ewan. Anyway, hindi naman mahalaga iyon. Ako ang nililigawan mo, right, Jett?”

Tumango lang kay Jett ang parents ni Nessie, hindi naman inisnab ang binata. Nagbalik na sa porch sina Nessie at Jett.

Hindi na nagpatumpik-tumpik si Jett, desidido na. “Nessie, I love you truly. Sagutin mo na ako, please.”

Desidido na rin ang dalagang super-payat. “I love you, too, Jett…with all my heart.”

 

 

 

SINAGOT na ni Nessie ang pag-ibig ni Jett. Sa gabing iyon ay naging opisyal na silang magkasintahan. Magkahawak-kamay sila, parehong lunod sa ligaya.

It was pure love for Nessie, pag-ibig na puro at busilak, hindi kasali ang bahaging seksuwal.

Kay Jett ay tunay na pag-big din iyon. Pero ang tungkol sa sex ay hindi niya ma-associate kay Nessie.

Kung gayo’y maaaring sabihin na at this point in time, pareho silang umiibig na halos sa ispiritwal na  antas na; hindi makamundo.

Gayunma’y alam nilang dapat maglapat ang kanilang mga labi, to seal their love with a kiss.

Masuyong hinawakan ni Jett ang pisngi ng dalaga, ginawaran nang banayad na halik sa mga labi ang brandnew girlfriend.

Napapikit sila sa dakilang mga sandaling iyon. The kiss lasted for a few seconds, siguro’y anim na segundo.

Napapabuntunghininga si Nessie. Masasabi ba niya sa brandnew boyfriend na ito ang kanyang first kiss?

Pero 24 na siya, hindi ba nakakahiya?

“Jett, I’m 24 and that was my…first kiss…” sabi ni Nessie, hindi ikinahiya ang katotohanan.

“Really?  Wow, ang suwerte ko naman!” manghang sabi ni Jett.

Sa isang sulok ng isip ni Nessie ay may umuukilkil na tanong “Bakit hindi man lang ako niyakap?Bakit hindi man lang…hinimas –sa katawan?”

Pero sa pisngi at buhok at mata, pati sa ilong at kilay ay panay ang haplos sa kanya ni Jett. 

“I love you so much, Nessie. Ngayon lang ako umibig nang ganito…”

Gusto niyang itanong kay Jett: “Hanggang mukha ko lang ba ang pag-ibig mo?”

Nauumid naman ang kanyang dila. Hanggang sa isip lamang ang nais sabihin at ungkatin.

Holding hands naman sila ni Jett. Siya bilang dalagang mahinhin ay pinipigil ang pagnanais na mayakap nang mahigpit ang bagumbagong katipan.

Hindi ba alam ng lalaking ito na nais niyang masamyo ang bango ng katawan nito? His manly scent. Ang amoy na lalaking-lalaki.

“Nessie…are you happy?”

“Oo naman. I’m so happy na mag-sweetheart na tay--” Hindi niya natapos ang sasabihin.

Kasi’y siniil na siyang muli ng halik ni Jett, maalab, sa mga labi.

Ah, saka na niya itatanong kay Jett ang limitasyon ng pag-ibig nito.

Ang pinakaimportante ay siya na ang opisyal na nobya; hindi na si Sandra o sinupamang babae. Siya lamang.............................

 

 

“UHUURMM,” sabi ng ama ni Nessie, huling-huli sa akto ang paghahalikan ng anak na dalaga at ni Jett.
      

Napaigtad ang dalawang young adults, naghiwalay agad ng mga labi.

Pulampula sa hiya si Nessie. Bilang dalagang mahinhin ay hindi dapat nakita ng mga magulang ang eksena nila ni Jett, alam ng dalaga.

Si Jett ay nangangapa ng sasabihin. “G-Good evening po…”

“What is good in the evening?” pormal na tanong ng ina ni Nessie, umalagwa na ang bibig.

“Hindi good na nakikita naming mag-asawa na ang aming anak na dalaga ay pinapapak na pala ng lalaking kuwestiyunable.” 

Pinamulahan ng mukha sa hiya si Jett, pakiramdam ay nasampal ng nanay ng dalaga.

Si Nessie ay nais na yatang matunaw sa kinalalagyan; ayaw na ayaw ng ganitong sitwasyon.

“Namamangka ka na naman sa dalawang ilog, ha, Jett?  O baka naman sa mas marami palang ilog?” prangkang sabi ng ama ni Nessie.

Lalong pinamulahan ng mukha si Jett, pakiramdam ay natadyakan sa mukha ng ama ni Nessie.

“Speak up!” utos ng ina sa anak at kay Jett.

“Mommy…sinagot ko na po siya. At hindi na po sila On ni Sandra, ako na lang ho ang girlfriend niya! Di ba, Jett?” tarantang salag ni Nessie.

“O-Opo, tama p-po. Break na kami ni Sandra at wala naman po akong iba pa…” pagtatanggol ni Jett, nagsisinungaling.

Alam niyang On na naman sila ni Sandra. Di ba nga nag-sex silang muli ng pangit pero seksing babae?

Dalawa ang kanyang nobya sa mga sandaling ito. Ito ang katotohanan.

Nagkatinginan ang mga magulang. Hinimay ang sagot ng dalawa.

Mayamaya’y nagbulungan. Pinag-isa ang pasya.

“Very well…pero dapat kitang warningan, Jett,” sabi ng ama ni Nessie, “ang aming anak, kahit payat, e mahal na mahal namin.

Hindi mo puwedeng lokohin, dapat mong ingatan laluna ang damdamin…”

“Daddy, Mommy…h-hindi pa naman ho kami magpapakasal. Nasa getting-to-know-more stage  pa lang ho kami ni Jett…” 

“Aba, paano kung paluluhain ka lang pala niyan, Nessie?  Hindi ubra sa ‘kin ‘yon!  Basta dapat magtino siya!” giit ng ama.

“At puwede ba, kung magtutukaan kayo, tiyakin ninyong hindi namin makikita! Nasasagwaan kami!” dugtong ng mommy.

Tumango naman sina Jett at Nessie, pahiyang-pahiya.

 

 

NAG-CONFIDE  sa kaibigan-kaopisina si Nessie. “Georgia, boyfriend ko na si Jett…pero may problema…”

“Kabagubago ninyo, may problema agad? 

Ano ba ‘yan?” napapailing na tanong ni Georgia.

“Hinalikan ako nang maraming beses. Pero hindi ako hinipuan…” paiyak na sabi ni Nessie. 

 

 

 

MUNTIK nang mabulunan si Georgia sa sinabi ni Nessie. Uminom agad muna ng tubig ang matabang dalaga.

Nang makabawi ay saka nagtanong sa kaibigang payatot. “Hinalikan ka nang maraming beses ni Jett…dahil sinagot mo na…pero hindi ka…hinipuan? Tama ba, Nessie?”

“Sakto,” nakayukong sagot ni Nessie. “I mean, di ba it follows na dapat mag-touch ang aming katawan…bilang gesture of…affection?”

“Teka-teka…hindi ka rin ba niyakap habang naghahalikan kayo?”

“Hindi nga…ako naman, bilang babae, naunahan ng hiya hindi rin nangyakap…napahalik lang.”

“At ang pinakanakakainsulto sa iyo, Nessie ‘yung ikaw ay hindi man lang na-touch sa maseselang bahagi…?”

Tumango ang dalaga, awang-awa sa sarili, napapaiyak na.

“Hey, wipe those tears, huwag ka munang madrama….” saway ni Georgia.

“Baka naman bagong gamit ang boyfriend mo, kaya kulang sa init o pagnanasa?”

“A-Anong baka bagong gamit…?”

“Nessie, may mga guys na kapag bagong dyug e hindi horny, walang gana si Manoy. Kasi’y kagagamit lang sa iba.”

“Am’ bastos mo, Georgia, promise.”

“Aba, sinasabi ko lang ang totoo, ang reyalidad ng buhay.

Hindi laging parang raging bull ang mga lalaki kahit pa macho. Nalimutan mong may salitang ‘virile’? Meaning malusog ang pagkalalaki…

“Sa kaso ni Jett, hindi siya virile that time…” mahabang paliwanag ni Georgia. “Take it from me, palabasa ako ng medical sex books.”

“Paano kung iba ang dahilan kaya ayaw akong pagnasaan ni Jett?” walang babalang tanong ni Nessie.

Napabuntunghininga ang matabang kaoipisina.

“Hayy, naku, Nessie igigiit mo na namang hindi na-arouse sa iyo si Jett dahil wala kang korte, parang highway na walang curves? Kumita na ‘yan, ‘day!”

“Pero dama kong iyon ang dahilan. Jett could only love my face…hindi ang katawan ko…”

“Kung ganyan, hindi mo pala dapat sinagot ang lalaking ‘yon…”

“Pero nagmamahalan kami ni Jett, Georgia. Kaya sumang-ayon akong maging magsyota kami…”

“Hindi kayo puwedeng hanggang magkasintahan lamang, Nessie.

Dapat gumradweyt kayo sa pagpapakasal. Pero paano kayo pakakasal kung hindi naman siya ganadong…anakan ka?”

Tumango si Nessie, sakop ng lungkot. “Alam ko ang tinutumbok mo, Georgia. Ang purpose ng pagpapakasal ay ang magkaanak, to procreate…to have children…Kung walang gana sa katawan ko si Jett, hindi kami magkakaanak…” .................

 

Talleyrand