Seismiko

Leimel's picture
|

Mistulang payapa ang kalatagan ng kanyang pagkatao

Nakalilok ang mga bitak ng karanasan  

Walang kibo ang mga bulkan sa kanyang dibdib

Ang iba’y natatakluban ng karagatan ng mga ala-alang nanahimik.

Sa mga siwang sa ilalim, isiniksik nya ang kahungkagan

Inipon ang sanlaksang mga bugtong ng pag-iral

Naging mga bundok na di matitibag.

 

Babasagin ng yanig ang katahimikan.

Mag-aaklas din ang mga bitak

Magngangalit din ang mga bulkan

Sasabog maging ang karagatan

Guguho ang mga kabundukan

Mabubulabog ang kailaliman

Mabibiyak ang lupa

Mahahati ang dagat

Lilitaw ang bagong kalupaan.

 

Hindi istatiko ang daigdig.

Lahat, maging kaibuturan ng tao ay may gitgitan.

Yayanigin sa di inaasahang panahon,

Ng pagpapanibagong-hubog.

~Wldstflwr

09-18-2015 


Wow!

Galing!!!! 

Leimel's picture

Salamat! 

Salamat! 

Leimel's picture

Salamat! 

Salamat! 

Leimel's picture

~wildestflower~

~wildestflower~

robleza's picture

   its a new year new life

 

 its a new year new life poem.. lahat ng tao nag nagbabago maaring sa kanyang kagustuhan o marahil sa isang bagay na pilit binago ang kanyang pag katao. Mabuhay!

 

________________________________________________

at nagpatuloy sya sa paghahanap kila Crispin at Basilyo.