SAD TRUTH

by poetic_angel ( | | | )

 

SAD TRUTH

my sunset,

my life,

i wish,

for a second,

i could be at rest,

i wish for a moment,

i could fly,

fly so high,

high and away,

from my life,

from everything,

from the chaos,

from the madness.....

reasons..

i wish to lose all my reasons...

and just live,

caring for nothing..

thinking of nothing...

just living,

breathing....

i am dead,

worse than dead...

my sunset,

i take solace from my sunset...

for my sunset gives way to night,

when darkness engulfs the world,

and somehow...

somehow...

peace...

somehow finds its way,

in this chaotic world...

it's just sad,

that peace,

has to come with darkness...

sad....

============~*~============

 

SLOWLY

apathy....

empty,

cold,

alone,

lonely,

slowly am dying...

slowly am fading.....

slowly....


by teenay on November 5, 2008 - 5:07pm

 

"kung iiwan mo ang lahat,

 

anong matitira sa'yo?

sa sandaling mawala ka,

makasisigurado ka ba

na walang malulungkot?

ang buhay ay napakaganda."

 

-mga bagay na sinabi sa'kin ng isang kaibigan.

gusto ko din mapag-isa noon, pero iminulat niya

ako sa mga magagandang bagay dito sa mundo.

 

concern lang.