Latest Posts

Visit the new interactive Facebook Gateway to my English Forum

November 27, 2016

Dear Fellow Writer,

 

Sigarilyong Hindi Inubos

|

Iniabot mo sa akin

Ang sigarilyong hindi mo inubos

Naramdaman ko ang basang laway

Na galing sa bibig mo

Ikaw ang nagpapakilig sa puso ko

Dahil sa matipuno mong braso

At sa kamaong parang maso

Inakbayan mo ako

Halos makalas ang buto

Naghalo ang amoy ng alak at sigarilyo

Hinintay ko uli na lapitan mo ako

noid's picture

Amazon Announces Page Flip– A New Way to Hop, Skim, and Jump through Kindle Books

|

Easily find and reference pictures, tables, bookmarks, and highlights

Turn one page at a time, or zoom out to a bird’s eye view of your book

The perfect gerund’s time-frame precedes that of the main clause

| | | |

March 21, 2016

 

johncross's picture

Si Janin kasi

|
"May magagawa ka naman kung gugustuhin mo lang."
 
Sa dami ng napag-usapan namin, hindi ko na alam kung alin sa mga yon ang tintukoy niya. Pero sumagot pa rin ako, "siguro nga ayoko rin. baka nga tama ka."
 
"Bakit di mo na lang kasi aminin?"
 
Sa totoo lang, naliligaw na ako sa usapan namin. Hindi ko na talaga alam kung ano ba talaga ang tinutukoy niya sa dami ng sinabi ko. Ayoko na tanungin baka mawala ang momentum.
 
"Wala naman akong aaminin.

Allanjohn Andres's picture

TULA #1 (ni Allanjohn Andres)

-

Lalaging palaisipan kumbakit madalas nagwawakas sa sugat
ang laro ng mga bata. Ang lahat ay nag-uumpisa sa pagsasara

ng talukap. Ilalapat ko muna ang palad sa ibabaw ng mukha
saka bahagyang pipikit, pakikinggan ang pag-ihit

ng sariling hininga habang sinisipat mo isa-isa
kung may siwang bang nakalingid sa lambong ng palad

o kung naroroon pa ang mga guwang na sadya nating iniiwan
upang paglapat ng pitik ay kagyat nang maaninag

ang malabong hugis at anino na imumuwestra ng daliri.
Alam nating sa ganyang paraan madalas mangyari

The perfect infinitive and perfect gerund forms and their usage

| | | |

February 10, 2016

 

Perfect time for a full-dress review of the perfect tenses

| | |

January 5, 2016

 

Lost?

I have been sitting here for thirty minutes, just staring at the monitor, thinking, typing, and deleting words and thoughts that have been evading me for years.  Still nothing comes to mind.  No character, no plot, not even an idea of what to write.  Maybe this is what happens when you stop writing.  Abandoning your passion totally, and stop dreaming.  Sometimes I regret doing this to myself, surrendering to the circumstances in my life, blindly.  Just giving up that is me, that is mine and surrendering to the monotony, shallowness and redundancy that kills the artist inside.

Redux 5: Remembrances of 10 Christmases Past

| | |

December 26, 2015

 

Syndicate content