Latest Posts

2016 Year-End Special: A Folio of Joe Carillo’s Personal Essays and Other Readings

by JoeCarillo ( | | )

January 5, 2017

 

Dear Forum Member,

 

A Happy and Prosperous New Year!

 

We are delighted to announce that Jose Carillo’s English Forum has two new features to make it faster, easier, and more convenient for you to enjoy its many offerings.

 

Post-Christmas Day offerings of Jose Carillo English Forum’s new Facebook Gateway

by JoeCarillo ( | | )

December 26, 2016

 

Dear Forum Member,

 

Merry Christmas and Happy Holidays!

 

Latest Feature Offerings of my Facebook Gateway to Great English

by JoeCarillo ( | | | )

December 17, 2016

 

Dear Fellow Writer,

 

Visit the new interactive Facebook Gateway to my English Forum

by JoeCarillo

November 27, 2016

Dear Fellow Writer,

 

Sigarilyong Hindi Inubos

by mdligaya ( | )

Iniabot mo sa akin

Ang sigarilyong hindi mo inubos

Naramdaman ko ang basang laway

Na galing sa bibig mo

Ikaw ang nagpapakilig sa puso ko

Dahil sa matipuno mong braso

At sa kamaong parang maso

Inakbayan mo ako

Halos makalas ang buto

Naghalo ang amoy ng alak at sigarilyo

Hinintay ko uli na lapitan mo ako

Amazon Announces Page Flip– A New Way to Hop, Skim, and Jump through Kindle Books

by noid ( | )

Easily find and reference pictures, tables, bookmarks, and highlights

Turn one page at a time, or zoom out to a bird’s eye view of your book

The perfect gerund’s time-frame precedes that of the main clause

by JoeCarillo ( | | | | )

March 21, 2016

 

Si Janin kasi

by johncross ( | )
"May magagawa ka naman kung gugustuhin mo lang."
 
Sa dami ng napag-usapan namin, hindi ko na alam kung alin sa mga yon ang tintukoy niya. Pero sumagot pa rin ako, "siguro nga ayoko rin. baka nga tama ka."
 
"Bakit di mo na lang kasi aminin?"
 
Sa totoo lang, naliligaw na ako sa usapan namin. Hindi ko na talaga alam kung ano ba talaga ang tinutukoy niya sa dami ng sinabi ko. Ayoko na tanungin baka mawala ang momentum.
 
"Wala naman akong aaminin.

TULA #1 (ni Allanjohn Andres)

by Allanjohn Andres

-

Lalaging palaisipan kumbakit madalas nagwawakas sa sugat
ang laro ng mga bata. Ang lahat ay nag-uumpisa sa pagsasara

ng talukap. Ilalapat ko muna ang palad sa ibabaw ng mukha
saka bahagyang pipikit, pakikinggan ang pag-ihit

ng sariling hininga habang sinisipat mo isa-isa
kung may siwang bang nakalingid sa lambong ng palad

o kung naroroon pa ang mga guwang na sadya nating iniiwan
upang paglapat ng pitik ay kagyat nang maaninag

ang malabong hugis at anino na imumuwestra ng daliri.
Alam nating sa ganyang paraan madalas mangyari

The perfect infinitive and perfect gerund forms and their usage

by JoeCarillo ( | | | | )

February 10, 2016

 

Syndicate content