Latest Posts

Amazon Announces Page Flip– A New Way to Hop, Skim, and Jump through Kindle Books

by noid ( | )

Easily find and reference pictures, tables, bookmarks, and highlights

Turn one page at a time, or zoom out to a bird’s eye view of your book

The perfect gerund’s time-frame precedes that of the main clause

by JoeCarillo ( | | | | )

March 21, 2016

 

Si Janin kasi

by johncross ( | )
"May magagawa ka naman kung gugustuhin mo lang."
 
Sa dami ng napag-usapan namin, hindi ko na alam kung alin sa mga yon ang tintukoy niya. Pero sumagot pa rin ako, "siguro nga ayoko rin. baka nga tama ka."
 
"Bakit di mo na lang kasi aminin?"
 
Sa totoo lang, naliligaw na ako sa usapan namin. Hindi ko na talaga alam kung ano ba talaga ang tinutukoy niya sa dami ng sinabi ko. Ayoko na tanungin baka mawala ang momentum.
 
"Wala naman akong aaminin.

TULA #1 (ni Allanjohn Andres)

by Allanjohn Andres

-

Lalaging palaisipan kumbakit madalas nagwawakas sa sugat
ang laro ng mga bata. Ang lahat ay nag-uumpisa sa pagsasara

ng talukap. Ilalapat ko muna ang palad sa ibabaw ng mukha
saka bahagyang pipikit, pakikinggan ang pag-ihit

ng sariling hininga habang sinisipat mo isa-isa
kung may siwang bang nakalingid sa lambong ng palad

o kung naroroon pa ang mga guwang na sadya nating iniiwan
upang paglapat ng pitik ay kagyat nang maaninag

ang malabong hugis at anino na imumuwestra ng daliri.
Alam nating sa ganyang paraan madalas mangyari

The perfect infinitive and perfect gerund forms and their usage

by JoeCarillo ( | | | | )

February 10, 2016

 

Perfect time for a full-dress review of the perfect tenses

by JoeCarillo ( | | | )

January 5, 2016

 

Lost?

by ellise dominic ()

I have been sitting here for thirty minutes, just staring at the monitor, thinking, typing, and deleting words and thoughts that have been evading me for years.  Still nothing comes to mind.  No character, no plot, not even an idea of what to write.  Maybe this is what happens when you stop writing.  Abandoning your passion totally, and stop dreaming.  Sometimes I regret doing this to myself, surrendering to the circumstances in my life, blindly.  Just giving up that is me, that is mine and surrendering to the monotony, shallowness and redundancy that kills the artist inside.

Redux 5: Remembrances of 10 Christmases Past

by JoeCarillo ( | | | )

December 26, 2015

 

Laya

by johncross

Bumalik tayo sa nakaraan

Pansamantala nating kalimutan ang kasalukuyan

Patayin natin ang kamunduhan

Pakinggan ang katahimikan

 

Hindi mo kailangang umalis para mamulat

Ituring mo lang ang sariling estranghero,

Na walang alam sa sistema ng mundo

Makakalaya ka kapag ginusto mo

Laging Bigo Sa Pag-ibig

by RCantor ( | | )
Magandang araw!

Syndicate content