Payong Kaibigan

by arvin95

PAYONG KAIBIGAN
Ni: Arvin U. de la Pena

Habang ikaw ay lumalaki
At tinatahak ang landas ng buhay
Magtiwala ka sa sarili mo
Ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya
At huwag kang magpapa-api.

Sundin mo ang iyong mga pangarap
Na nasa iyong puso
Patungo sa daan
Na tunay mong ikaliligaya.

Kung may talino ka man
Ito ay iyong ilabas
At kung marami man ang iyong nalalaman
Ipamahagi mo sa iyong kapwa.

Dahil ikaw ay ilan lang
Sa mga tao sa mundo
Na pinili ng diyos
Upang maging kilala.

 

my blog www.arvin95.blogspot.com