Paalala

by arvin95 ()
PAALALA
Ni: Arvin U. de la Peña
 
 
Hindi ka dapat na magpakadiyos
Dahil ikaw ay tao lang
Ang diyos ay ginagalang
Pero ikaw ay hindi kagalang-galang.
 
 
Narating mo lang ang kinalalagyan mo
Akala mo na kung sino ka
Hindi mo man lang iniisip
Na may mataas pa sa iyo.
 
 
Tingin mo na sa iyong sarili
Hindi ka na bababa pa
Kailanman ay lagi ka ng nasa itaas
Titingalain ka na palagi.
 
 
 
Tatanda ka rin balang araw
Katulad ng iba pang mga nilalang
Ang pagmamayabang mo ay ngayon lang
Ngayong ikaw ay buhay pa.
 
 
Pumasok sana sa isip mo
Na hindi maganda ang ginagawa mo
Hindi mo dapat na gamitin ang diyos

Para sa pansarili mong interes.

visit my blog, just click this www.arvin95.blogspot.com