Latest Literature

johncross's picture

The pickpocket princess

| |

What she sees valuable, she steals.

She’s a crime doer.

She does it immaculately.

By just a glance she can already tell.

 

She is vigilant.

She’s slick.

She’s nimble.

She’s like the wind.

 

johncross's picture

The pickpocket princess

| |

What she sees valuable, she steals.

She’s a crime doer.

She does it immaculately.

By just a glance she can already tell.

 

She is vigilant.

She’s slick.

She’s nimble.

She’s like the wind.

 

RCantor's picture

Isigaw Mo Nalang Sa Hangin - 27

| | | |
 
  

Kumatok ulit ang Tita Sandra ni Drake.

 

“Tok! Tok! Tok! Drake!, Drake!” nakasimangot na ito.

 

Si Drake nagising na at napatingin sa orasan.

 

RCantor
 

Ang pangalan ng mga tauhan at mga pangyayaring nabanggit ko sa aking sinulat ay pawang likhang-isip lamang at walang kinalaman sa sino mang tao, buhay man o patay.

 

Ano man bahagi o kabuuan ng aking isinulat ay hindi maaaring ilathala o isalin sa ibang paraan ng walang pahintulot.

 

veronaraves's picture

In/Tangible

| | | | |

i want to be like your sunday morning,

warm, carefree, gentle, comforting.

i want to be your tea or coffee,

or whatever it is you drink--

hot, cold, sweet, bitter, necessary.

 i want to be the sheets you hide under,

when the sun rays bite your flesh,

and you wake up feeling distraught,

alarmed, uncertain.

V

I think this still needs a little tweaking at the end. I just wrote this on a whim. 

Hatinggabi

|

Magandang gabi! Isinulat ko po ang kathang ito, mahigit anim na taon na ang nakalilipas. Nais ko po itong muling ibahagi sa inyo at humingi ng inyong puna. Maraming salamat po!

 *******

Mula sa hindi kalayuan, tanaw na tanaw kita. Marahan mong binabagtas ang makipot na kalsada. Naghahari na ang kadiliman sa mga sandaling iyon. Tanging ang mala-kesong buwan na lamang ang tumatanglaw sa iyong dinaraanan.

Randolph Co
veronaraves's picture

The Perfect Day

| | | |

The Perfect Day

A Memory of Madness

|

I stopped breathing,

Holding your hand - 

There was heavy silence

Espilehiyo's picture

little warblers: moving out

| |

I.

little warblers chirp

outside an opaque window—

alarm clock’s turned off

 

II

little warblers tweet

harmoniously in sunshine

praising azure skies

 

III

little warblers hop

amongst wet tangled branches

hidden from my sight

 

IV

little warblers smile

espilehiyo

lumipat ng bahay . . .

Sosi Funk

| |

 

Lupet!

Anlameg

Espilehiyo's picture

I.

|

I.

when rain and wind

coalesce in a wintry night

isolation’s sole consolation

is a sip of warm whisky, 

 

while Kusano’s festive 

frogs croak chaotically 

on the dreary yellowed 

pages of a paperback. 

 

II.

espilehiyo