Kaya't Umuulan (by GALATEA)

by galatea hopkirk ( | )

Umuulan

Mula sa mga ulap

Mula sa mga mata.

 

Hindi rin basta

Ang mga sakit na naranasan

Noong tag-init.

 

Kaya’t umuulan...

Upang madiligan

Ang nanunuyong damdamin

Ang natitigang na puso

Ang nauuhaw na pagsinta.

 

Kaya’t umuulan...

Upang ibuhos

Ang masasakit na salita

Ang mga emosyong

Di maintindihan.

 

Itutuloy pa ba?

 

Kaya’t umuulan...

Upang mawala ang pait

Ang hapdi.

 

Kaya’t umuulan...

Upang mahugasan

Ang mga sugat.

 

Tumitila na

Ang ulan

Mula sa mga ulap

Ngunit hindi ang mula sa mga mata.

 

Hanggang sa pagtila

Ng susunod na ulan.

 

 

Galatea Artemis

muli ay nakipagdaupang palad sa ulan at sa aking pluma...