Kapalaran o Kagustuhan?

by makoy ()

Nung makilala, kita akala ko ikaw na.

Nangarap ako na sana tayo na talaga para sa isat-isa.

Umasa ako na, na susuklian mo ng pagmamahal,

Gaya ng ipinapikita ko sayong pagmamahal!

Kinalaban ko pati mga magulang ko,

Makasama ka lang,

Nawalan ako ng mga kaibigan, dahil sabi mo layuan ko sila!

Nawala ng lahat sa akin,

Dahil para sa akin, ikaw ang ligaya ko.

Nang iwan mo ako, at pinagpalit sa iba,

Kulang na lang magpatiwakal ako,

Gumuho ang mundo ko,

Kasabay ng pagkawasak ng mga pangarap ko.

Ang tanong ko,

Ito ba'y kapalaran ko?

O sadyang ito'y, kagustuhan  ko?

 

AUTHOR: Vergel Brimon


by jasdred on April 5, 2010 - 11:36am

*ikaw ang lumikha ng kapalaran mo nang magpabihag ka at magpakabulag sa sinasabi mong "ligaya" mo...ang masakit ay hindi pala ikaw ang kaligayahan ng "amo" mong nag-uutos sa 'yo ng lahat ng gusto n'yang gawin mo...

*Humingi ka ng tawad sa mga magulang mo pati na sa mga kaibigan mo lalo na sa sarili mo...lahat ay nagkakasala, ngunit ang mahalaga ay ang pagtanggap dito at hindi pag-ulit...

by makoy on April 5, 2010 - 12:37pm

muli maraming salamat sa mga sinabi mo! tama ka dahil kahit anong mangyari, mabuti man o masama ang pamilya at mga kaibigan ko parin ang aking matatakbuhan! pinagsisishan ko ang mga panahon na binaliwala ko sila! sana manumbalik ang aming pagsasamahan! muli maraming maraming salamat!

by jasdred on April 5, 2010 - 12:47pm

*higit sa kaninoman ang Dios na Makapangyarihan sa lahat ang ating matatakbuhan (kung naniniwala ka sa Dios, may mga tao kasing hindi naniniwala sa Dios)...

by Luca on April 5, 2010 - 9:41pm

"Hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran, gabay lamang natin sila. Mayroon tayong free will gamitin natin ito."

 

at jasdred, and Dios (kung naniniwala ka sa Dios) ay hindi lang tinatakbuhan, nilalapitan din... so ano ba talaga dapat natin gawin? gusto ba nating maging "close" sa kanya? o "open"?  

 

Kung ano man yung narinig mo, hindi "I love you" yun! Assumera!

by makoy on April 6, 2010 - 5:23pm

tama po ang  bituin sa kalngitan ang syang magsisilbing gabay lamng subalit ako parin po ang magdedesisyon kung anong landas ang nais kong tahakin! muli po maraming salamat! Nawa'y  lahat tayo'y magkaroon magandang kapalaraN! :)

by jasdred on July 28, 2012 - 7:32pm
Pasens'ya na kung natagalan ang tugon ko sa'yo Luca...una, naniniwala ako sa Dios. Naniniwala akong matatakbuhan Siya "Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas.-Kawikaan 18:10"  Naniniwala rin ako na malalapitan S'ya..... kung bibigyan N'ya tayo ng karapatan na lumapit sa Kanya
"At sinalita niya kay Core at sa kaniyang buong pulutong, na sinasabi, Sa kinaumagahan ay ipakikilala ng Panginoon kung sino ang kaniya, at kung sino ang banal, at kung sino ang PALALAPITIN niya sa kaniya: sa makatuwid baga'y ang piliin ay siyang kaniyang palalapitin sa kaniya.-Bilang 16:5"  
Noong panahon pala ng mga Israelita,pinipili pala iyong BANAL na palalapitin sa Dios. "At ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila: at aking PALALAPITIN siya, at siya'y lalapit sa akin: sapagka't sino yaong nangahas upang lumapit sa akin? sabi ng Panginoon.-Jeremias 30:21"
Hindi pala basta na lang na 'pag gustong lumapit pwede nang lumapit sa Dios kasi kapahangasang lumapit kung hindi naman pinapalapit.  Sabi sa Santiago 4:8 "Magsilapit kayo sa Dios, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan; at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala."
Utos ang paglapit sa Dios ngunit dapat maglinis ng mga kamay at dalisayin ang puso. Iangat lang natin ng konti ang pagbasa sa Santiago 4:7 "Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwa't magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo." Kailangan palang magpasakop tayo sa Dios, kapag nagpasakop na tayo, kalakip ng paglapit natin sa Kanya ay lalapit din S'ya sa atin...kaya lang tayo magkakaro'n ng KARAPATAN na lumapit sa Dios, kung nagpapasakop na tayo sa Kanya..
At sa huling tanong mo "gusto ba nating maging close sa kanya? o open? S'yempre ang sagot ng lahat ng naniniwala sa Dios ay OO,gusto naming maging "close" sa Dios  
John 15:15    Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin; sapagka't hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang panginoon: nguni't tinatawag ko kayong mga kaibigan; sapagka't ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo."  Paano ba magiging "kaibigan" ng Panginoong Hesus at ng Dios Ama? 
John 15:14   "Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo."
Kailangan palang sundin ang utos ni Kristo o ng Dios Ama upang maging kaibigan natin sila...at tiyak magiging CLOSE tayo at hindi OPEN sa kanila
; )
 
by d-younker on April 7, 2010 - 3:34pm

marc, emo ka na naman!

hehe.

by makoy on April 9, 2010 - 12:14am

ganon talaga, kailangan yan sa buhay ng tao! weh? :)

by Polethor on April 9, 2010 - 12:30am

Ginagawa ko ba ito dahil sa kailangan? Ginagawa ko ito dahil sa gusto ko. Gusto ko ba? Gusto ko ba dahil kailangan? Gusto ko, dahil gusto ko.

"I will color the world one step at a time..."

http://ofcrayonsandpastels.blogspot.com/

 

 

by ellise dominic on August 31, 2012 - 1:49am

dati fanatic ako ng destiny pero ngayon di na... tama tayo ang nagpapahirap sa sitwasyon natin... walang kiinalaman ang mga kawawang mga bituin dyan... hahahaha....  

 

my soulmate  is worth the wait..