Ipu-ipo

by alcor eldioan

Sakiting tao

Likas na wirdo

Tila nabati ng engkanto

Ikulong sa kanyang kuwarto

 

Masakit na ulo

Sa bawat minuto

Mga bagong kuwento

Mula iba’t ibang mundo

 

Damdaming bumubuo

Mga ideyang nagmumulto

Tubig na kumukulo

Panahong walang dulo

 

Sari-saring tumatakbo

Bulang mga punto

Naglalahong sikreto

Nagbibilang ng Segundo

 

Isipang kay gulo

Sinumpa ng diyablo

Dating uod ngayu’y paru-paro

Tinangay ng ipu-ipo.

 

[7:36PM/June 24, 2012/Sunday/2nd Floor, Residential House, Taytay, Rizal]

[di ko rin gets sori]