Insomnia

by daily_sam ()

Kape na naman...


AttachmentSize
Insomnia 2.jpg82.91 KB
<
by Alexander Dagrit on June 23, 2012 - 12:27am

Walang insomia ang persona ng tula, subalit hindi siya makatulog. Sumasapit ang hatinggabi at madaling-araw, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok, balisa siya, at inom nang inom ng kape upang mairaos ang magdamag. Ang lahat ng iyon ay dahil litong-lito siya sa kaiisip sa kanyang kausap.

… wala akong insomia

Hindi ka lang mawala sa isip ko talaga.

Ano ba ang problema ng persona? Bakit hindi mawala sa isip niya ang kanyang kausap?

May pagtingin ba siya sa kanyang kausap, subalit hindi ito alam ng kanyang kausap at hindi niya masabi?

Naputol na ba ang relasyon nila ng kanyang kausap? At hindi niya tiniyak na may closure o pagpinid na ang ugnayang iyon?

O kayâ naman, maaaring may pagpinid na, subalit hindi pa siya makausad (makapag-move on). Bakit? Dahil mahal pa rin niya.

Ang pagkakamali ay nasa persona mismo. Hindi niya tinitiyak, o ayaw niyang tiyakin dahil itinatatwa niya, kung ano ba talaga ang dapat mangyari.

Ang tulang ito ay isang uri ng tulang may tinig-panambitan, subalit hindi tahasang nagpapaawa. Ipinakikita lamang ng persona kung gaano siya labis na naaapektuhan ng dinadala niyang problema. May kabigatan ang problema niyang iyon, ngunit walang paglulupasay, walang pagpapaawa, at walang tuluan ng luha mula sa kanya. At itinuturing pa ng persona ang kanyang kausap na kapantay niya, bagama't naaalipin siya ng damdamin niya para rito (iyon na ngang hindi siya makatulog dahil sa kaiisip niya rito).

Kung mananambitan din lamang naman ang mga makata ngayon, maigeng ganitong uri sana ng tula ang aming mabasa.

 

Ang Tugma, Sukat, at Alindog sa Tradisyonal na Panulaang Pilipino

Ang Mga Tinig sa Tradisyonal, Moderno, at Postmodernong Panulaang Pilipino

by daily_sam on June 24, 2012 - 1:29pm

She can't sleep because she can't figure out what is right from wrong in her life's recent situation. She want tangible proof but don't know exactly how to get them. That dilemma has been her constant companion. Hope she would figure it out soon.

Thanks again for sharing your thoughts. :-)

Sometimes, I think the things I remember are more real than the things I see..."

<
by Alexander Dagrit on June 26, 2012 - 2:05am

Ah, so that's what is keeping her from getting a sound sleep. I thought that what has been bothering her has something to say with the heart.

Anyway, your poem still excels, for, even if its speaker is mired in melancholy or a near-restless stage, it's not tear-jerking or a hara-kiri one.

Few poets today can create poems that are a bit sad but not self-deprecating.

Ang Tugma, Sukat, at Alindog sa Tradisyonal na Panulaang Pilipino

Ang Mga Tinig ng Tradisyonal, Moderno, at Postmodernon Panulaang Pilipino

by daily_sam on June 26, 2012 - 2:09pm

Thank you for sharing your comment. Really appreciate them. :-) 

- Sam

"Sometimes, I think the things I remember are more real than the things I see..."