Ikalabing Apat

by turtlethoughts ( | )

Kislap ng pag-asa hawak ng hindi makitang kamay.
Bawat minutong ginugugol pag-asa'y dinudurog.
Pag akyat ng bituin sa ibabaw ng buwan tadhanay lilingon.
Pag ihip ng hangin may dalang lasong kalungkutan.

Tutunawin ang bawat nalalabi mong kasiyahan
Pag dating ng ikalawa sa orasan matatapos ang lahat. 
Liwanag kailangang hanapin.
 Daan kailangang tahakin.

Tipunin mo ang nalalabing piraso at hayaang maipon ito.
Hindi iisa ang bituin sa langit.
 At walang tubig sa langit.
Binhi ng ngiti pilitin mong itanim.

Anihin ang gintong palay.
Bawat pintig at hininga iyong damhin.
Alaala mo iyong burahin. 
Lumubog sa putik at umahon sa langit.

Sa dulo makikita mo din.
Matatanaw at mahahawakan mo.
Ang pag asang inipon mo.

Jayson Pimentel

Some random poems i created out of boredom and loneliness.