Hindi Baril Hindi Bala

by Yuco ( | | )

 

 

 

 

 

 

 

Hindi Baril Hindi Bala

Ika-13 Setyembre 2010
01:00 PM

 
hindi ang baril
hindi ang bala
hindi ang bombang naghihintay
sumabog sa nauuhaw na lupa -
ang syang magpapalaya

ang mga biktima ng kalupitan
ang mga dukhang inalisan ng karapatan
ang mga sikmurang walang laman
ang mga magsasakang inagawan ng lupa
ang mga manggagawang
inalisan ng pagasa
ang mga walang pampa-ospital
ang mga walang pampa-aral
ang mga dinimolis ang tirahan.

Sila...

ang hangin at apoy
ang dudurog at magkakalas sa kadena
ang bombang sasambulat
at magpapalaya.

 

 

 

YUCO

 

http://ayawmatulog.blogspot.com

 

 

 


-
by Allanjohn Andres on September 24, 2010 - 6:51pm

 

Pagsisipi nga mula kay Mao Zedong ng isang awitin noong 80's,  "Ang mga mamamayan, hindi ang mga bagay, ang mapagpasya".

by Yuco on September 25, 2010 - 3:58pm

Dekada na ata nakalipas huli kong napakingan ang awitin na ito. at maaring malaki ang naging bahagi para maisulat ang tulang ito.

Masarap balikan at muling isa puso ang mga aral ng panahon. Lalo na ngayong lumalala ang mga sakit ng ating bayan.

Allan maraming salamat sa pagbasa.

 

 

Ayaw Matulog ng Keyboard Ko

<
by Alexander Dagrit on June 23, 2012 - 3:48am

 

Hindi po.

Ang paksa ng tula ay isa sa mga bigong prediksiyon ni Karl Marx. Ang pinaghahariang-uri (masa) raw balang araw ay maghihimagsik at wawasak sa naghaharing-uri (elitista). Hindi kailanman ito nangyari, at hindi kailanman mangyayari, dahil magkatuwang ang elitista at masa sa pagtataguyod ng mundong ating ginagalawan. Sa anumang sistema, dapat ay may mga pinuno at mga tagasunod.

Kaya, ang ipinangangalandakan na himagsik ng mga di-umano'y inaaping masa ay suntok lamang sa buwan. Hindi mangyayari iyan, lalo't ang di-umano'y mga inaaping masa ay sinusuwelduhan ng mga naghaharing-uri. Magpapatuloy ang ganyang sistema. At nása bawat indibiduwal na kung aling tahak ang pipiliin niya: Ang maging hari o pinaghaharian.

Nais ng isa na maging hari? Magnegosyo siya, at may mga pasusuwelduhan siyang tauhan. Siya ang hari sa sarili niyang kinasasakupan.

Nais ng isa na pagharian siya ng iba? Mag-asawa siya at gumawa ng maraming anak kahit wala pa siyang hanapbuhay at kinikíta, at umasa na lamang siya sa katiting na amot ng iba, kung mayroon man.

Hindi kailanman mangyayari ang nasà ng tula. Kayâ, ang tula ay bigo.

Ang Tugma, Sukat, at Alindog sa Tradisyonal na Panulaang Pilipino

Ang Mga Tinig sa Tradisyonal, Moderno, at Postmodernong Panulaang Pilipino