Harakiri

by Karen Gaerlan ( | )

Isang mahaba at mabatong landas ang tatahakin.

Maraming nakakalat na patalim,

sanhi ay mga pasa, sugat, galos,

 

Pagkatutong angkin.

 

Isang magulong landas ang tatahakin.

Maraming nakakalat na patalim,

pagluha, pagtaghoy, unos ang kahaharapin.

 

Isang magulong landas..

Maraming patalim..

 

Makutkot man ang maaagnas nang katawan,

Patuloy pa ring pipiglas sa paglaban.

 

Sa delubyo, tarabusaw,

Anupamang unos kung tawagin,

O ahas mang katulad na hindi pansin,

 

Isang kayliit mang liwanag ay aabuting pilit.

 

Isang mahaba at mabatong landas ang tatahakin.

Maraming nakakalat na patalim.

Sanhi ay pag-asa, paglaya

 

Kasarinlang angkin.

 

Isang magulong landas ang tatahakin.

Maraming nakakalat na patalim,

walang pagluha o pagtaghoy o unos

 

Kabilang buhay ang haharapin.

 

Isang magulong landas..

Maraming patalim..

 

Maraming patalim..

 

Isasaksak ko sa akin.

Karen Gaerlan

by cozyrx on April 14, 2012 - 8:48pm
Very intriguing point are here. Good job Karen! 
 
by Karen Gaerlan on April 15, 2012 - 6:42pm

Thank you. Hoping to read your works too. Cheers!

by serenity on May 13, 2012 - 2:08am

Nice job! Deep feelings. :) 

 

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us.

http://itsathornedrose.blogspot.com/