finally!

by poetic_angel ( | | | | | | | | | | | | | | )

I am a filipino writer, and I have walked astray from my calling since from when I was in high school. Writing is my calling, and when the chance was given for me to respond to this calling and take the road which will take me to it came, I squandered the chance. I did not respond to this calling, and trudged the road that led me so far away from it. Because of this, my soul was lost, and I became a zombie. I was breathing but not alive. I walked astray from the very thing that makes my heart beat, and so in very endeavor that I did, I failed. I became nothing, and was almost non-existent, till I came to decide to take back the chance I squandered, go back to where this death of mine started, find my soul, and follow the road to where the reason my heart beats. And so here I am, finally a writer, a proud filipino writer.


by kzone123 on February 13, 2008 - 11:58am

Ako po si Robert Norman Domael, isang studyante sa MSU-IIT. Gusto ko lang po sanang magtanong sa inyo dahil isang requirement po ito ng aming mahal na guro. Ang mga tanong ko po ay nasa ibaba at sana po sagutin ninyo ang aking mga tanong ng may lubos na pagmamahal. Isipin nyo lang po na parang nagsusulat rin kayo ng mga storya. E e-mail nyo lang po ang mga sagot nyo sa e-mail address kong ito kenshin_norman@yahoo.com. Aasahan ko po ang inyong sagot at maraming salamat.

 

  1. Ano ang nagtulak sa inyo upang sumulat?
  2. Ano ba ang madalas o kaya ay nagiging paksa ninyo sa inyong mga akda?
  3. Sino po ang naka impluwensya sa inyo o gumising sa inyong interest upang maging isang makata?
  4. Saan po kayo unang kumuha ng lakas ng loob sa pagbuo ng isang genre?
  5. Anu-ano ang inyong layunin sa pagsulat?
  6. May pagkakataon po bang nangngailangan kayo ng inspirasyon para matapos o mabuo ang inyong akda?
  7. Mayroon po ba kayong hindi natapos na mga akda? Ano po ang dahilan o mga hadlang?