blogs

Si Ogag at si Ka Amboy

800x600

KAPAG dumaan nasa harapan ng bahay namin si Ogag, makatitiyak na kasunod nito si Ka Amboy, bitbit ang mga plastic na may lamang kaning-baboy na kinuha nito sa pagkakasabit sa mga bakod o kaya nama’y sa may gate ng mga nakatalaytay na bahay papasok ng daang-riles.

A Great Sign of Living God – The Musleh Maud; The Promised Son of Promised Messiah.

Peace be on you. Call toward a Living God is the first objective of the Prophets of God. Thus Ahmadiyya Muslim Promised Messiah and Mahdi (on whom be peace) called towards a Living God The Living God answers prayers and foretells about events of future to His beloveds….When Promised Messiah (a.s.), told the world that God answers to his prayers, people of his area requested him to show them sign too. Promised Messiah (a.s.) had already desire to pray in seclusion for days.

Kent_Queipo's picture

Love of a Lifetime

Kent_Queipo's picture

Love of a Lifetime

johncross's picture

Kwetong Lapis

Napangiti ako ng makita siya at inasam na sa kin siya mapunta. Nakuha niya ang atensyon ko sa taglay niyang kulay. Hinawakan ko siya at nakiusap ako, “sa ‘kin ka na lang” bulong ko. Sa huli, hindi siya sa kin napunta. Sinubukan ko siyang ipaglaban. Palibhasa’y bata, iniyakan ko pero bigo pa rin ako.

lyndaniezerofour's picture

I'm caught between goodbye and I love you - II

“Miss Jen...”
Nagulat pa ako ng biglang may sumulpot na boses bu

Living God Still Guides a Seeker.

Peace be on you. The grand purpose of coming of Promised Messiah – the Mahdi (on whom be peace) is to bring humanity back to Living God. God has been since ever and will be for always. There are people who forget that God exists, God make them forget their selves. Then all sorts of troubles begin to brew. God sends Prophets, with whom He speaks and they call people toward Living God.

Kent_Queipo's picture

Beneathe The Titanium Mask of Doctor Doom

We hide ourselves in making LOve but Violence is Practiced in Broad Daylight --John Lennon

 

 

When The Power of Love Overcomes the Love of Power then the world will know peace. -- Jimi Hendrix

 

 

Dr. Doom. I love you-- said Peter -- behind their masks..

 

and she revealed her face shining White Like the Moon -- A Moon Goddess in herself..

 

 

she was so beautiful... she looked like Mary JAne Watson..

 

 

How to improve your English proficiency by really, really trying

| | | |
February 17, 2014
 
Kent_Queipo's picture

Moon Blessings

I LOVE YOU MOON GODDESS MAY YOU LIVE FOREVER WITH SOMEONE YOU LOVE IN HAPPINESS

Syndicate content