parasol's blog

parasol's picture

mga umaga

Hindi mo ba aasamin

Sa pagmulat ng iyong mga mata

Agad mong masisilayan

Ang kanyang magandang mukha.

Mga ngiting sing tingkad ng

Sikat ng araw

at mga matang

Kaligayahan sa mundo ang pinapakita?

Hindi mo ba inaasam

Ang makarinig ng magandang balita?

Ng isang romantikong tula at musika

habang humihigop ng kape?

O ang makita at marinig

ang tawanan at harutan

ng mga batang maaagang nagising at naglalaro?

Hindi mo ba hinahanap hanap

ang mga yakap niya

parasol's picture

napakatamis

napakatamis

ilang kilometro na ang iyong nalakad

ilang milya na ba ang suma sa paulit-ulit mong iyan?

ilang almusal at pananghalian na ba ang iyong iniwasan?

rason mo sa kasama’y diyeta ka

kapalit lang ang yosi’t kapeng matabang

ilang beses ka ring naubusan ng barya?

barya na lang talaga

Kinakapos pa!

ilang gabi ka nang dilat?

habang ginuguhit sa usok at luha

ang iyong mga pangarap?

ilang beses mo na bang muntikang makalimutan ang iyong konsensya?

parasol's picture

manong rudy

Mayabang

Palamura

Nainis ako nang pinatulan mo ang musmos na bata

Isa kang gurang at tila walang unawa

parasol's picture

Pedicab

Mag-aalas diyes na ng gabi. Hingal aso’t naliligo na sa pawis si Matiyas sa paspas na pagpadyak niya sa pedicab  upang maihatid ang huling pasahero  niya. Pansin na ang bumabalot na hamog sa paligid at ramdam na ng likod niya ang lumalatay na lamig.

parasol's picture

mahimbing at magising

Bago ang mga punda ng unan

Malambot pati ang kumot

Anaki’y yakap ng malamig na ulap

At ang banig ay nag-aaya ng tulog

Bumabati at nanghihikayat

parasol's picture

buhay pa din

Inakyat ko ang manipis na poste ng antenna ng bahay ko

May taas itong 20feet above the roof.

Malabo kasi ang mga channel na nasasagap ng TV ko

Inuga-uga ko ito para matiyak kung maganda pa ang pagkakatayo

parasol's picture

lugaw

Matinding dedikasyon ang inilalagak

Mahabang pasensya ang iniuukol

Patuloy na kasipagan ang kailangan

Sapagkat ang bawat isa ay dapat

parasol's picture

kurakot

Makakarma ka ding kamay ka

Magkaputol-putol

Magkadurog-durog

  

Pumutok ka sanang mga mata ka

parasol's picture

tuloy pa rin

mahirap humabi ng kapalaran

at makipagsapalaran

hindi mo alam ang kahihinatnan

maaaring mapatid ang sinulid ng buhay

o di kaya magpatuloy ito sa pagtakbo

parasol's picture

bagong umaga

sumabog na ang araw

maiging nilalasap at niyayakap ng bawat  ibon sa himpapawirin

bawat bubong  ng bahay at gusali

ng bawat balat ng manggagawa

Syndicate content