augusta linnea valler abella's blog

i wanna be one of them...

by augusta linnea ...

i really love the movie twilight! it has always been my delusion and favorite past time to become one of those Nosferatus..and now, its all coming back!

hai...its not that i wanna live forever or to become an immortal, but to become a vampire really fascinates me.

its like crazy but erotic and really amazing!!

hai. i just wanna see the world as it grows old and see every generations ideas and works.

and because i believe in reincarnation, i just wanna have this someone over and over again, like ill wait for him in every generation that he will be coming out...

maogma akong marai!!

by augusta linnea ...

iu maogma tlga ako...
kdakol palan dgding bikolano..
hai..pacenxa na ngunyan lng..traffic kya dgdi sa mnila!!!ahahah
pungawon na akong marai sa naga!!
haii..ngunyan nganing xmas dae lamang ako makakapuli! nahahadet na pati ako sa mga nawalat kong ido duman garu dai na nagkakarakan..hahaha!
pag nag uli kamo, balitaan nyo man ako, iu!?

mabalos!!!'p

ini naglalaom man girarai

by augusta linnea ...

pagnahihiling ko ika,
aram mo daw na gusto takang baragtakan!!??

gari ka daw halas!
madalion mag ribay!
iu mau na manangad kita.
iu na...xge na..

pero ugwa gaud kita nin maapod na PAG-IBAHAN.
anu bako?
anu mau?

gari ka kasta!

dai kana kuta nag gibo nin panuga kaidto!

ini naglalaom pa ako.
nagalalaom paman girarai ako sa imo...

pero nahahadet ako sa satuya.
lalo na sa imo...

baka kya mawara na si sakuyang namamati.
paanu ka na?

mau na nin mapadangat sa imo
pareho sa gibo ko.

para sa kapwa ko bikolano.

by augusta linnea ...

gibo ko ini kadto pang panahon.mau lng tigpapaabot ko lng sa indo..ang nawawara ko na kalag.

yaon ako digdi ngunyan tigdara kan sakong bitis sa cafe digdi sa my barlin.
maduman kuta ako sa cathedral, kaya lang relihiyoso kaya ako na marai dae ko aram sarado palan.
kaya naisipan ko mag pa San Francisco, kala ko bukas, tanga kaya talaga ako, sarado man syempre.
mau lang. gusto ko lang kaya mag laog sa sarong simbahan.
naglaog kaya ako sa Ateneo chapel, kaya lang ugwang duwang kalag na dai ko aram kun nagaano. pero sigurado ako dai sinda nagpapamibi.

a post from long long time ago...

by augusta linnea ...

i dont know who that is you want to find somewhere.

and i also dont know who that someone you said you only have are a name and a number.

but i just wanna let you know too,

that HE knows how much i miss and long for those times that we stare at each other and just stare at each other.

those times that we share the smoke i clip by my lips.

those times that we drink until i fall on my knees.

but now, i just satisfy those longings watching you from a distance and how i wish i can still have the chance to stare at you without reasons,

you can check this one out...

by augusta linnea ...

http://linnealinz.blogspot.com/

or this one below, itbhas more posts than the one above..
well its just to share crazy thoughts and crazier ideas!!hehhe

http://augustalinnea.blogspot.com/

c yah post!!!;p

Ang mga Panula ni Leonora Havellana (short story) part 2

by augusta linnea ...

Maraming bagay ang nasa isipan ni Leonora Havellana habang sya ay nakatunghay pa rin sa kanilang lamesang kinakainan at wari mo’y wala sa kanyang sariling pag-iisip. Mga problema sa iba’t-ibang uri ng buhay nya ang laman ng kanyang utak na sinasaid ng bulate ng pag-aalala. Problema sa pera, sa iskwela, sa bahay, sa kanilang pamilya, sa sarili, sa pananalig, sa paligid nya, sa pag-ibig, at sa isang taong walang kasing idyote para hindi mapansin na matagal na nya itong sinisinta.

Ang mga Panula ni Leonora Havellana (short story) part 1

by augusta linnea ...

Tumatakbo at nagsisigaw ang mga diwa ni Leonora Havellana nang magising sya isang umaga sa kanilang barong-barong na pinapasok ng insekto, init, ulan at lamig. Puno ang kanyang mga binti at braso ng mga mumunting sugat na dulot ng kagat ng lamok, ngunit sa wari’y parang wala lang ito sa kanya. Hindi na iniinda ni Leonora Havellana ang mga sakit at kati na bunga nito. Nilagyan nya lamang ito ng kaunting alcohol para mabawasan ang matinding pangangati.

lets fly away pa...

by augusta linnea ...

to lose my heart to you in all of this poems is not even enough to pacify a longing.
i wish i didn't have to control my heart.
if i could surrender, even if only for another two nights and three days,
this rain falling on my face would feel different.
if love were easy,
i would be embracing you now,
and the words of your song would be our story.
if only this place was not waiting for me after those days,
i'd want to stay drunk
and be free to kiss you, caress you,
say the things and hear the things that lovers say and do to each other.
and i could have get there...
we could have...

like a nomad

by augusta linnea ...

everytime you wander my body,
the boundary between me and the world collapse.
i want you to discover my every skin.
i would like to know how you reach this body.
and i would like to see if i do the same.

everytime you seek me,
all of the world's edges expand.
it's not about our souls,this is about our bodies.
our beings always understand each other,
even if certain dimensions do not.

everytime you need love,
all the pieces gather up.
i would like to embrace the pressure,
for the harder it is, the lighter you seem to be.
and the lighter you are, the more it is intoxicating.

Syndicate content