Allanjohn Andres's blog

Allanjohn Andres's picture

TULA #1 (ni Allanjohn Andres)

-

Lalaging palaisipan kumbakit madalas nagwawakas sa sugat
ang laro ng mga bata. Ang lahat ay nag-uumpisa sa pagsasara

ng talukap. Ilalapat ko muna ang palad sa ibabaw ng mukha
saka bahagyang pipikit, pakikinggan ang pag-ihit

ng sariling hininga habang sinisipat mo isa-isa
kung may siwang bang nakalingid sa lambong ng palad

o kung naroroon pa ang mga guwang na sadya nating iniiwan
upang paglapat ng pitik ay kagyat nang maaninag

ang malabong hugis at anino na imumuwestra ng daliri.
Alam nating sa ganyang paraan madalas mangyari

Allanjohn Andres's picture

HALAW KAY LU XUN (Tula ni Allanjohn Andres)

-
-

Ang mahal ko’y sa tuktok ng bundok nakatira.
Hinangad kong umakyat upang siya ay makita
subalit ang tuhod ko’y lampa at nanghihina.
Wala nang magagawa: tungo ang aking ulo
at nababad sa luha ang bagong-tahing polo.
Ang mahal ko’y naghandog sa ‘kin ng panyolito
masinsing binurdahan ng libong paruparo.
At ano’ng regalo ko: isang munting kuwago!
Parang kulang na lang ay tawagin niya ‘kong gago,
ewan ko ba kung bakit di siya natuwa dito

Ang mahal ko’y sa gitna ng lungsod nakatira.
Ninais kong sumunod nang kami ay maglapit

Allanjohn Andres's picture

MULI, ANG MGA BATA (ni Allanjohn Andres)

 

Allanjohn Andres's picture

HALAW KAY MA. LORENA BARROS

(Mula sa They Dwell in Yellow Quiet) 

Dilaw ang kulay ng katahimikan
sa tahanan ng mga pobre.
Ang kanilang lampara
ay gawa sa basyong bote
pinasakan ng basahan
at nakapuwesto ngayon
kung saan katamtaman
ang timpla
ng liwanag at dilim.

Allanjohn Andres's picture

SA LOOB NG KANIYANG BAHAY, ISANG TAGABITAY (Halaw Kay Carl Sandburg)

-

-

-

-

-

-

Allanjohn Andres's picture

HALAW KAY CHARLES BUKOWSKI

-

-

-

-

-

-

-

Allanjohn Andres's picture

ANG PAYASO (ni Allanjohn Andres)

-

(Halaw kay Shel Silverstein)

 

 

Ito ang kuwento ni Ponsong Payaso:

Sa lahat ng payaso, si Ponso ang seryoso.

Suot niyang sapatos ay maluwang sa paa

pero hindi, hindi ito nakakatawa.

 

Allanjohn Andres's picture

MGA PAMILYAR NA SUGAT (ni Allanjohn Andres)

-
-

Sa sugat nagmula kaya sa sugat din ang punta. Ito ang taimtim naming kumpisal,
O Ama; isang pagsasakdal na nagsasadlak sa amin sa habambuhay na sentensiya
ng pagpapabalik-balik sa mga gastado at saulado nang ruta
sa nangingitim na balat ng antigo mong lupa. Ito kami sa lilim ng tanghaling-tapat.
Mangyari’y banayad mo ngayong pinasusulak ang bawat handog mong sugat,
pinapakilala sa aming pagtahak ang lahat ng nilikha mong bitak:
mula sa lubak ng kalsada hanggang pader na walang palitada,
sa natutungkab na kongkretong nakadagan sa malapot na alingasaw

Allanjohn Andres's picture

TODOS LOS SANTOS (ni Allanjohn Andres)

-
Napakadaling isilid palayo sa isip
ang maraming bagay. Parang ganito:
kahit pa ulit-ulitin natin ang pagparito
sa pagbabaka-sakaling matunton
ang lihim na liko at lagusan
sa nilulumot na katakumbang inukit nating pareho
sa kailalim-laliman ng ating puso –
mangyari, bago pa man mapagtagpo
ang mga nilulubid na babala
upang magbigay-tanda sa bulwagan
na dati nang natuluyan, gayundin
sa mga silid na pakiwari natin
ay ngayon pa lang napuntahan,
malamang kapwa din tayo mawala
o di kaya’y mabulid sa pagkalibang
dahilan kaya hindi natin masumpungan

Allanjohn Andres's picture

ISTADYUM NG CHILE (malayang salin ng tula ni Victor Jara)

-

-

-

-

-

-

-

-

Syndicate content