blogs

RCantor's picture

PAGPAPAHAYAG: SINO BA ANG MADALAS MAGAMIT BILANG DRUG MULE? / DEATH HOAX

| | | | |
 
 
Good Day! Taos-puso ang pagtanggap ng mga Pinoy kay Pope Francis sa kanyang pagbisita last week. Marami ang bumait kahit sa sandaling panahon lang dahil na din sa kanyang mensahe sa atin. Isa sa mensahe ni Pope Francis na tungkol sa Lifestyles na tumatak sa atin, " While all too many people live in dire poverty, others are caught up in materialism and lifestyles which are destructive of family life and the most basic demands of Christian morality."  
mhaikhes's picture

MONSTERS

Monsters are real. Yes!

mhaikhes's picture

What is LOVE?

Everyone has their own definition of love.
 
I asked some of my friends, "What is love from your point of view?". One of my friends laughed and said jokingly "love is blind". The other one said "love is a genuine affection".

Why are the nominative and subjective lumped as just a single case?

| | | |

January 18, 2015

RCantor's picture

PAGPAPAHAYAG: POPE FRANCIS APOSTOLIC VISIT/DEBOTO NG ITIM NA NAZARENO,HANGGANG SA HULING HININGA/JAN 18 - STO. NINO FEAST DAY

| | | | | |
palmok's picture

regrets

ako ay nagsisi na hindi ko alam kung paano ko

ipaparating ang aking damdamin o gagawin 

sa isang dalaga

RCantor's picture

PAGPAPAHAYAG: ANO ANG ZODIAC SIGN?/ TOP 5 SONGS PARA MAGING MATATAG / GREETINGS! GREETINGS! GREETINGS!

| | | | | | |
Good Day! January 4, 2015 na kaagad. Madaming naglalabasan na hula sa bagong taon na ito na "Year of the Wood Sheep".  Tandaan lang natin na maging gabay sa atin kung anuman ang sinabi sa hula, pangit man ito o maganda,  pwede pa din ito magbago dahil umiikot ang mundo natin. Unahin ang Diyos sa lahat.  Thanks sa mga nag-email! :-)
 
 
 
 "Ano ang Zodiac Sign?"
 

No earthly reason why the clergy should be bad in English grammar

| | | | |

December 29, 2014

 

RCantor's picture

PAGPAPAHAYAG: MAGING BUO, UMIWAS NA SA PAPUTOK!/ LOVE AND HATE RELATIONSHIP/ MGA JOKES NI BEABRIX!

| | | | | | |
RCantor's picture

PAGPAPAHAYAG: ANO BA ANG PRESIDENTIAL DECREE NO. 1563? / GREETINGS! GREETINGS! GREETINGS!

| | | | | | |
 
 

Good Day!  “Maligayang Pasko sa inyong lahat!”.  “Maligayang Pasko kay Sir Dino Manrique, Owner/Publisher of FilipinoWriter.com ,maraming salamat po sa espasyo upang ako ay makapagsulat dito sa FW at isulat kung ano ang mga tumatakbo sa aking kaisipan.  Salamat sa mga nag-email, maging daan nawa ang kapaskuhan para tayo ay magpatawad sa ating Kapwa.  Ipagkaloob sa atin ng Diyos ang makaunawa kaysa unawain at Kapayapaan sa ating isip at puso.

 

Syndicate content