blogs

Visit the new interactive Facebook Gateway to my English Forum

November 27, 2016

Dear Fellow Writer,

 

The perfect gerund’s time-frame precedes that of the main clause

| | | |

March 21, 2016

 

Allanjohn Andres's picture

TULA #1 (ni Allanjohn Andres)

-

Lalaging palaisipan kumbakit madalas nagwawakas sa sugat
ang laro ng mga bata. Ang lahat ay nag-uumpisa sa pagsasara

ng talukap. Ilalapat ko muna ang palad sa ibabaw ng mukha
saka bahagyang pipikit, pakikinggan ang pag-ihit

ng sariling hininga habang sinisipat mo isa-isa
kung may siwang bang nakalingid sa lambong ng palad

o kung naroroon pa ang mga guwang na sadya nating iniiwan
upang paglapat ng pitik ay kagyat nang maaninag

ang malabong hugis at anino na imumuwestra ng daliri.
Alam nating sa ganyang paraan madalas mangyari

The perfect infinitive and perfect gerund forms and their usage

| | | |

February 10, 2016

 

Perfect time for a full-dress review of the perfect tenses

| | |

January 5, 2016

 

Lost?

I have been sitting here for thirty minutes, just staring at the monitor, thinking, typing, and deleting words and thoughts that have been evading me for years.  Still nothing comes to mind.  No character, no plot, not even an idea of what to write.  Maybe this is what happens when you stop writing.  Abandoning your passion totally, and stop dreaming.  Sometimes I regret doing this to myself, surrendering to the circumstances in my life, blindly.  Just giving up that is me, that is mine and surrendering to the monotony, shallowness and redundancy that kills the artist inside.

Redux 5: Remembrances of 10 Christmases Past

| | |

December 26, 2015

 

johncross's picture

Laya

Bumalik tayo sa nakaraan

Pansamantala nating kalimutan ang kasalukuyan

Patayin natin ang kamunduhan

Pakinggan ang katahimikan

 

Hindi mo kailangang umalis para mamulat

Ituring mo lang ang sariling estranghero,

Na walang alam sa sistema ng mundo

Makakalaya ka kapag ginusto mo

RCantor's picture

Laging Bigo Sa Pag-ibig

| |
Magandang araw!

Allanjohn Andres's picture

HALAW KAY LU XUN (Tula ni Allanjohn Andres)

-
-

Ang mahal ko’y sa tuktok ng bundok nakatira.
Hinangad kong umakyat upang siya ay makita
subalit ang tuhod ko’y lampa at nanghihina.
Wala nang magagawa: tungo ang aking ulo
at nababad sa luha ang bagong-tahing polo.
Ang mahal ko’y naghandog sa ‘kin ng panyolito
masinsing binurdahan ng libong paruparo.
At ano’ng regalo ko: isang munting kuwago!
Parang kulang na lang ay tawagin niya ‘kong gago,
ewan ko ba kung bakit di siya natuwa dito

Ang mahal ko’y sa gitna ng lungsod nakatira.
Ninais kong sumunod nang kami ay maglapit

Syndicate content