Ano ang Kahalagaan ng Wikang Filipino Pagdating sa Larangan ng Katarungan?

Ano ang Kahalagaan ng Wikang Filipino Pagdating sa Larangan ng Katarungan?