Anino

by joenard ( | | )

Kung may isang araw sa buhay ko.

Pipiliin ko na maging isang damdamin. 
Yong damdaming walang lungkot. 
Yong damdaming walang pagdadalawang isip.
Yong tipong sigurado
Yong parang isang anino
Walang anyo
Walang itsura
Nasa lugar
Pero alam mo kung saan galing
Hindi nagkukubli
Katulad ng ngiti
Hindi sasadyain
Hindi hahanapin
Nais ko maging damdamin
Kahit takot ako 
Kahit hindi ako sigurado
Kahit mahihirapan ako
Hindi ako bibitaw
Dahil gusto ko maging damdamin
Damdaming tulad ng anino
Kahit hindi mo sigurado
Kahit wala akong anyo
Maniniwala kang masaya ako
Mapapasaya ka
Kahit wala sa lugar
Kahit hindi mo sigurado
Papaniwalaan mo
Dahil ako ito
Hindi kung sino
Damdamin ko may tila anino.
Na binuo mo.
Na kahugis mo
Dahil ito ang damdaming kaya ko.