Ang Labing-anim na Sulok ng Tatlong-Palapag na Kama

by mdligaya ( | )

Hindi ko na maalala kung saan kita nakita
Marahil kagabi sa gilid ng eskinita
Natulog ako sa malambot na kama
Tatlong palapag ang lalim ng drama

Sa unang palapag doon ka nakilala
Hinalikan mo ako at hinalikan kita
Doon ang libog at ang malisya
Sa unang palapag ay ang pagkikita

Walang second floor ang mataas na kama
Ikatlong palapag ang sumunod sa una
Sa ikatlong palapag ay puro saya
Umabot sa dulo ng mailap na ligaya