Alamat ng Gubat: Pagsusuri ng Isang Kontemporanyong Akda

by alvinringgo ( | )
Alamat ng Gubat
Bob Ong
Visual Print Enterprise, Inc.
2004
1-90
PhP 100.00
http://www.visprint.net/publications/bob/book4/index.htm

Ang Teksto: Pagtalakay sa Nilalaman, Pagtatakda ng Genre at Pagsusuri sa Bisa

Ang kontemporanyong akdang Alamat ng Gubat ni Bob Ong ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang talangkang nagngangalang Tong na binigyan ng dakilang tungkuling kunin ang puso ng saging mula sa lupa upang mapagaling ang maysakit niyang amang-hari. Sa paghahanap ni Tong ng daan patungo sa lunas na kanyang hinahanap, iba’t ibang nilalang ang nakatagpo niya sa gubat na bawat isa’y may sariling kuwentong kanyang kinasangkutan. Nariyan si Buwayang humihingi ng suhol kapalit ng bawat tulong na kanyang ibinibigay; ang malansang si Palakang napipilitang pakisamahan ng magandang si Bibe dahil lamang sa kanyang kayamanan; si Leong nagpanggap na mabuti kay Tong ngunit sa huli’y ginamit lang pala ang talangka upang matunton niya ang pinagtataguan ng ibang hayop sa gubat; sina Langgam at Tipaklong na nagtatalo ukol sa binabalak na pag-aalsa ng mga insekto laban sa mga hayop dahil ang una’y natatakot na maapektuhan ang kanyang mga naipundar na negosyo habang ang pangalawa nama’y nakakapagpamalas ng tapang dahil wala namang mawawala sa kanya; ang iba pang insektong may kani-kanyang paninindigan tungkol sa binabalak na pag-aalsa; si Ulang na binabayaran umano para gumawa ng wala at siyang lumikha ng malawak na baybaying namamalas ni Tong; sina Manok at Pagong na ninakawan ni Daga ng itlog ngunit pinagmagandahang-loob ni Tong na pagsaulian ng kanilang mga anak; si Aso na kilala sa pagsuka at muling pagkain ng kanyang suka na nag-alok kay Tong ng tulong para makuha ang hinahanap niyang gamot; si Kuneho na nakikipagtagisan kina Aso at Pagong sa pagkuha ng puso ng saging upang magamit daw niya ang kapangyarihan nito; si Katang, ang kapatid ni Tong na ipinagkanulo siya sa mga kaaway bilang paghihiganti sa ginawang pagpapahamak ng huli sa kanya; at si Matsing, ang nilalang na nagbunyag kay Tong ng tunay na sakit ng kanyang ama at dahilan kung bakit siya nito pinahahanap ng puso ng saging. Bukod sa paghahanap ni Tong ng lunas sa karamdaman ng kanyang ama, isa pang mahalagang suliraning itinampok sa akda ang pagpapakilala ng iba’t ibang karakter ng paghahari nila sa kagubatan, gaya nina Buwaya, Leon, Aso, Kuneho, Pagong, Tipaklong at ng ama ni Tong. Nagwakas ang akda na nahanap ni Tong ang puso ng saging sa tulong ni Matsing ngunit natuklasan niya mula rito na ang tunay na karamdaman ng kanyang ama’y ang kawalan ng pakialam sa kahirapan sa kanyang paligid at ginagamit niya ang puso ng saging bilang pampamanhid sa mga suliraning kanyang namamalas. Wala raw puso ang ama ni Tong kaya puso ng saging ang ipinampapalit niya rito. Sa huli, nalansi ni Matsing si Tong at napakain ito ng puso ng saging gayong mangangahulugan ito ng kawalan din niya ng pakialam sa mga problema.

Sa pagtukoy ng genre ng panitikang ito, pinagtabi ang mga katangian ng isang maikling kuwento at nobela sapagkat kapwa ito nagtataglay ng mga katangian ng dalawa. Ang maikling kuwento ay isang uri ng masining na pagsasalaysay na maikli ang kaanyuan at ang diwa ay napapalaman sa isang buo, mahigpit at makapangyarihang balangkas na inilalahad sa paraang mabilis ang galaw.1 Sa isang banda, maituturing na maikling kuwento ang Alamat ng Gubat sapagkat sing-ikli lamang ito ng isang tipikal na maikling katha na maaaring matapos sa isang upuang pagbabasa. Hindi nito naaabot ang bilang ng mga salitang dapat taglayin ng isang nobela na 60, 000 – 200, 000 salita o 300 – 1, 300 pahina2 sapagkat binubuo lamang ito ng 90 pahina, kalahati pa rito’y nagtatampok lamang ng guhit sa buong pahina. Tuwiran din ang paggamit nito ng wika kaya kapag binasa’y mabilis ang nagiging galaw ng mga pangyayari. Sa kabilang banda, maituturing namang nobela ang Alamat ng Gubat sapagkat masalimuot ang banghay nito na nagpapamalas ng iba’t ibang pakikipagsapalaran. Sa pagpasok ng pangunahing tauhan sa bawat natatanging yugto ng kanyang paghahanap, ibang kuwento ang nagaganap sa kanyang buhay na makailang ulit nagpataas-baba sa punto ng kawilihan sa akda (sa halip na iisang pagtaas lamang sa kasukdulan sa isang maikling kuwento). Nagtatampok din ang Alamat ng Gubat ng maraming tauhan na ang bawat karakter ay nabigyan naman ng sapat na pag-unlad upang ituring lamang na mga suporta. Marami rin ang tagpuang ipinapamalas sa akda na nagbabagu-bago sa pagpasok ng tauhan sa bagong pakikipagsapalaran. Ang nobela ay isang akdang pampanitikang naglalahad ng kawil-kawil na mga pangyayaring pinaghabi-habi sa isang mahusay na pagkakabalangkas, kung saan binibigyang-diin ang pagtutunggali ng hangarin ng isang bayani at ng kanyang mga kalaban.3 Sa pagitan ng dalawang ito, masasabi kong higit na kumikiling ang nilalaman ng Alamat ng Gubat sa isang nobela bagamat ang haba nito’y katulad lamang ng sa isang maikling kuwento.

Ang Alamat ng Gubat ay isang kuwentong pambatang para sa matanda.4 Nasabing kuwentong pambata ito sapagkat kinakasangkapan nito ang mga tauhang karaniwang matatagpuan lamang sa mga kuwentong pambata, gaya ng mga hayop na kumikilos na parang tao, na ipinamalas sa makukulay na larawan. Kawili-wiling basahin ang akda sapagkat may tamang timpla ito ng kabuluhan at katatawanan. Naglalahad ito ng makakabuluhang kaisipan tungkol sa buhay at pulitika ngunit hindi itinatanghal ang mga ito sa seryosong himig na nag-iiwan ng mabigat na pakiramdam sa mga mambabasa. Hindi ito tulad ng mga palasak na akdang romantisado na pinasisidhi ang mga kahirapan sa buhay upang magdulot ng natatanging bisa sa puso’t kaluluwa ng mga mambabasa o ng mga akdang pangkaisipan na bumubugbog sa mga mambabasa ng sunud-sunod na pilosopiyang tanging mapanuring pag-iisip lamang ang makalulusaw. Hindi iniintimideyt ng Alamat ng Gubat ang mga mambabasa nito. Sa halip, ipinapaloob ng akda ang mga dakilang kaisipan nito sa mga pangyayaring katawa-tawa gamit ng pananalita ng karaniwang mambabasa. Binabasag nito ang pormalidad ng isang teksto, pinahihintulutan ang mga mambabasang maging sila lamang na nakapagbubukas ng kanilang isip at pinasasaya sila nang hindi namamalayang natututo na pala.

Ang Estilo ng Awtor: Pagsusuri sa Promulang Ginamit

Isa sa mga tiyak na estilong ginamit ng may-akda sa paggawang-masaya ng kanyang teksto ang pagpapatawa, na ginawa niya sa iba’t ibang paraan. Una’y ang paghihimig-seryoso sa pagsasalaysay na bigla niyang binabawi kung kailan nakuha na niya ang kalooban ng mga mambabasa at nakondisyon ang kanilang isip. Ilang halimbawa ng mga pagpapatawang kanyang isinunod sa seryosong pagsasalaysay ang sumusunod:

Noong unang panahon, sa isang liblib na kaharian sa ilalim ng dagat, ay may nakatirang maganda at mabait na sirena. Pero wala siyang kinalaman sa kuwentong ito. Kaya ang pagtutuunan na lang natin ng pansin ay si Tong, ang pinakabatang anak ni Haring Talangka na tulad ng maraming hari ay walang ibang papel sa kuwento kundi ang magkasakit.5

“Wag ka nang humirit, Langgam!” putol ni Tipaklong. “Takot ka lang dahil maaapektuhan ng kilusan ang mga negosyo mo. Palibhasa, maraming mawawala sa’yo pag nagkagulo!” “Anong mali doon? Natural lang na protektahan ko ang bunga ng pagod ko!” pagtatanggol ni Langgam sa sarili. “At ikaw, kaya ka lang din matapang ay dahil walang mawawala sa’yo! Wala ka kasing pinagpaguran. Nagpapatalsik ka lang ng laway habang ang iba ay nagpapatulo ng pawis!” “Lagot, personalan na!” sabat ni Langaw. “Sige nga, hawakan nga sa tenga! O, ha… sino matapang? Hawakan nga sa tenga!” gatong ng isa pang langaw.6

Pero hindi siya sinagot ng mapangahing talangka na abalang-abala sa pagbabanlaw ng sarili sa dalampasigan – Naks, dalampasigan! Anlalim ng Tagalog!7

Pangalawa, nagpapatawa ang may-akda sa pamamagitan ng paglalatag ng magkakaugnay na kaisipan at pagsisingit ng isang konseptong wala namang lohikal na kaugnayan o may labas na paralelismo sa mga nabanggit. Halimbawa:

"Ayken biyur hiro, Bibe…ayken tekawey yor peyn…”patuloy na pag-awit ni Palaka, pero hindi s’ya pinapansin ni Bibe man o ni Boy Abunda.”8

Umalingawngaw sa buong kapaligiran ang habilin ni Pagong. Halu-halong emosyon naman ang naramdaman ni Tong. May tuwa dahil sa palapit na s’ya nang palapit sa kinaroroonan ng puso ng saging. May takot dahil sa mahabang paglalakbay na maaaring puno ng panganib. At may lumbay dahil sa mga oras na ‘yon ay wala nang signal ang kanyang Nokia 3210.9

“Pero hindi ba pwedeng ako na lang ang kumuha para hindi na sila mag-away-away?” tanong ni Tong kay Aso. “Magandang ideya ‘yan,” ani Kuneho. “Pero ang kapal mo naman! Mapapagaling na nga ang tatay mo, kukunin mo pa ‘yung libreng kahilingan. Saka yari ka rin dahil maraming nakabantay sa bunga, hindi ka uubra. May tigre, may ahas, may pating, may dinosaur, may holdaper, may aswang, may SARS…ngyay, nakakatakot! Kung ako sa’yo hindi ako pupunta doon mag-isa!”10

Pangatlo, gumamit ang may-akda ng mga tayutay, gaya ng pagwawangis, pagmamalabis, kabalintunaan, at iba pa upang malagay ang mga tauhan sa lalong nakatatawang sitwasyon bilang karagdagan sa pagsasataong isinasakatuparan na nila, gaya ng sumusunod:

"Syatap!” sigaw ni Bibe kay Palaka, sabay tingin kay Tong. “Laging nagpapahalik ‘yan, magiging makisig na talisain daw s’ya, e kaso naman ilang beses ko na s’yang hinalikan, walang nangyayari. Malansa na nga ako, eh!”11

“Hoy! Sinong Ipis?” hirit ni Ipis. “Paruparo ako…kulay brown lang ang pakpak!”12

“Nangingitlog ako.” “Pasensya ka na, hindi ko alam.” “Ngayon alam mo na…hmp!” ismid ni Manok. “Kaya nga ‘ko, pumuputak, para malaman ng lahat na nangingitlog ako!” “Ganon ba?” napakamot si Tong sa ulo n’yang kalbo. “Ilan na itlog mo?” “Booook! Bok-bok-bok…bokokok! Marami.” “Ilan nga?” May pagmamalaking tumayo si Manok para ipakita sa talangka ang dalawang itlog nsa pugad nito. “Limang piso isa. Bibili ka ba?”13

Sa gitna ng mabilis na takbo ng mga pangyayari sa akda at mga pagpapatawang nagpapasaya sa mga mambabasa nito, ipinapasok ng may-akda ang makakabuluhang kaisipang bumubusog sa diwa o di kaya’y umaakay sa pagninilay. Ilan sa mga ito ang sumusunod:

"Pero paano s’ya nagkaroon ng perlas dito sa gubat?” pagtataka ng talangka. “Wag kang maingay, ha…”pangiting lumingon muna si Bibe sa paligid bago bumulong: “Sa mga taga-dagat…ahihihi!!!” “Pero hindi ba pagnanakaw ‘yon?” wika ni Tong. “Shhh…hindi naman! Noon lang ‘yon nung perstaym n’yang ginawa. Pero nung inulit-ulit na n’ya, hindi na!” “Huh?!...Nasaan ang katapatan n’ya?” “Ang pinakamainam na paraan para maging dukha ay ang maging matapat!” namewang na si Bibe.14

“Mahirap ‘yang gagawin mo, talangka. Baka hindi mo magawa, wala ring mangyayari.” “Pero mas mabuting mabigo sa paggawa ng isang bagay kesa magtagumpay sa paggawa ng wala.” marahang paliwanag ni Tong.15

Nagpatuloy si Matsing: ”Bigyan mo sila ng isda, mabubusog mo sila nang pang-isang araw. Turuan mo sila mangisda, mabubusog mo sila nang panghabang-buhay at hindi ka na nila kakailanganin. Mawawala ang kamangmangan nila at hindi na sila magiging inutil. Wala ka nang kapangyarihan. Kaya bakit mo sila tuturuang mangisda?” “Hindi ko kailangan ng kapangyarihan, Matsing!” sagot ni Tong. “Ang kapangyarihan ay tatagal lang ng ilang taon – anim, sampu, dalawampu….Pero ang impluwensya, daangtaon.”16

Ang Karakterisasyon: Pagsusuri sa mga Nilikhang Tauhan sa Konteksto ng Lipunan

Ang teoryang sosyolohikal sa panunuring pampanitikan ay nakatuon sa pag-unawa ng isang literatura ayon sa mas malawak na kontekstong sosyal nito . Itinuturing nito ang sining bilang salamin ng lipunan na nagtataglay ng mga pagwawangis at kaisipang tuwirang makikita sa mundong ginagalawan ng akda. Ayon kay Kenneth Burke, ang mga likhang-sining gaya ng panitikan ay mga “estratehikong pagpapangalan sa mga pangyayari” na nagpapahintulot sa isang mambabasa upang higit na maunawaan ang mga kaganapan sa lipunan at “magkaroon ng tiyak na kontrol sa mga ito.”17

Sa pagsusuri ng Alamat ng Gubat, mamamalas na ang mga sitwasyong tinatalakay dito ay makikita rin sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Ang mga tauhang itinatampok dito, bagamat mga hayop na nasasangkot sa mga katawa-tawang sitwasyon at nakaguhit sa makukulay na larawan, ay kumakatawan sa mga tiyak na taong gumagalaw sa ating kapaligiran o sa isang ugaling matagal nang nakatalamak sa ating kultura. Gumamit ang may-akda, si Bob Ong, ng mga pagwawangis upang punahin ang maraming sakit sa mundong kanyang ginagalawan at iniwan sa mga mambabasa ang hamon kung kikilos tungo sa kalutasan ng mga ito.

Si Tong ay isang talangkang inatasan ng kanyang mga magulang na magtungo sa lupa upang hanapin ang puso ng saging na makapagpapagaling sa kanyang ama. Sa paglalakbay niya sa gubat upang hanapin ang naturang gamot, iba’t ibang hayop na nagpapakilalang hari ang kanyang nakatagpo at nasangkot din siya sa kuwento ng bawat isa. Kinakatawan ni Tong ang mga karaniwang Pilipino, mga taong kapwa nagtataglay ng magaganda at di-magagandang ugali. Ilan sa mga positibong katangiang Pilipinong ipinamalas ni Tong ang pagsunod sa mga magulang at pagtanaw ng utang na loob sa kanila, gaya ng ginawa niyang paghahanap sa puso ng saging sa kabila ng napakaraming hirap na kanyang dinanas; pagmamalasakit sa kapwa at pagtulong dito, tulad ng ginawa niyang paghahanap kina Manok at Pagong upang ibalik sa kanila ang mga itlog na ninakaw nina Leon at Daga; at ang pagiging ideyal (tipikal sa isang kabataan) na ipinamalas niya sa engkuwentro nila ni Matsing kung saan nangako siyang babaguhin ang gubat sa pamamagitan ng pagtuturo ng wastong pamumuhay at pagbibigay ng matinong edukasyon at magandang trabaho sa mga nilalang na nabubuhay rito. Sa kabilang banda, ilan naman sa mga kahinaang ipinakita niya ang pagpapaubaya sa ngalan ng pakikisama kahit nakakasangkapan na siya sa kasamaan ng ibang tao, gaya ng ipinakita niya sa patuloy na pagbibigay ng mga perlas kay Buwaya kahit iniisahan na siya nito; ang paggawa ng di-maganda, lalo na kapag walang nakakakita, tulad ng ginawa niyang pag-ihi sa baybayin nang matiyak na wala nang ibang nilalang ang naroon; ang pagpapadala sa kaisipang kolonyal, tulad ng pagpapamalas ng mga impluwensyang banyaga sa pamumuhay, gaya ng paggamit ni Tong ng “siyet” pag nagugulat siya sa halip na dating gamit na “nanaykupu”: ang pag-aangkin ng lahat ng merito sa isang gawain upang masarili ang kadakilaan, tulad ng ginawa niyang pagpapatae sa kapatid na si Katang sa Ibong Adarna upang mapalabas na siya lang ang gumawa ng paraan upang mailigtas ang kanilang ama kahit halos isakripisyo na ng huli ang kanyang buhay; at ang pagkahigop sa sistemang ginagalawan, tulad ng pagtanggi sa una ni Tong na kainin ang puso ng saging ngunit paggawa rin niya nito sa huli sa panghihikayat ni Matsing kahit gagawin siyang manhid ng kanyang ginawa sa kahirapan sa paligid.

Si Buwaya, tulad ng tipikal na metaporang itinatawag sa mga pulis na nangongotong, ay sapilitan ding humihingi ng suhol bago ibigay ang tulong na hinihingi sa kanya. Sa kuwento, makatlong ulit siyang nangotong ng tatlong perlas kay Tong bago sagutin ang itinatanong nito na sumasalamin sa mga tiwaling kawani ng pamahalaan na sinasamantala ang kanilang posisyon upang magpayaman. Bukod sa mga pulis, masasalamin din kay Buwaya ang mga opisyal at empleyado ng gobyernong humihingi ng suhol bago pabilisin ang isang transaksyon o mamagitan sa isang aplikante at nakatataas na pinuno upang makuha ng una ang anumang nilalakad niya, gaya ni dating Comelec Chairman Benjamin Abalos na humingi umano ng ilang daang milyong piso mula sa kumpanyang NBN – ZTE sa Tsina kapalit ng pagtulong upang maaprubahan ang isang multi-bilyong pisong kontrata sa pagitan nito at ng gobyerno.  Samantala, si Maya naman na katulong ni Buwaya at sa ilang pagkakatao’y nagsisilbi nitong tagapagsalita ay maihahalintulad sa mga kawani ng pamahalaan na dumidikit sa mga taong makapangyarihan dahil napapakinabangan nila ang mga ito (sa tunay na buhay, may ekolohikal na ugnayan ang ibong Egyptian plover at buwaya sapagkat tinutuka at kinakain ng una ang mga tingang nakasingit sa mga ngipin ng huli). Kahit malay silang wala sa katuwiran ang kanilang amo, patuloy pa rin nila itong ipinagtatanggol dahil nabubusog sila rito sa mga biyaya, na hindi singsagana ng isang matuwid na pamumuhay. Maibibigay na mga kongkretong halimbawa rito ang mga mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na sa tuwina na lang hinahainan ng impeachment complaint ay ibinabasura ang mga reklamo at nagagawa pang ipagtanggol ang “katuwiran” sa kanilang mga boto. Ito’y dahil mas mabilis daw inilalabas ang pork barrel ng mga kongresista kapag kaalyado sila ng pangulo at pahirapan naman kapag kanyang mga kritiko, tulad ng minsan nang idinaing ni Bayan Muna Rep. Teodoro Casiño.

Kinakatawan naman ni Palaka ang mga nakaririwasang tao sa lipunan na hinahango ang kanilang kayamanan mula sa nakaw. Sa kuwento, bagamat pangit, napakayaman naman daw ni Palaka sapagkat marami itong perlas, na sa huli’y ibinunyag ni Bibeng ninanakaw lang pala ng una sa mga tagadagat. Maaaring salaminin ni Palaka ang mga pulitikong nagpapayaman sa pamamagitan ng tuwirang pagnanakaw sa kaban ng bayan (di tulad ni Buwaya na sa mga suhol), gaya ni Pangulong Arroyo na nagpalabas umano ng multi-milyong pisong pondo para sa pataba bago ang nakalipas na halalang pampanguluhan ngunit hindi naman nakarating sa mga magsasaka o ang mga opisyal ng militar na ibinunyag ni Navy Lt. Nancy Gadian na ibinulsa umano ang pondong nakalaan para sa Balikatan exercises. Tulad ng mga moluskong naghihintay ng mahabang panahon bago makapagbunga ng tunay na perlas, ang mga mamamayang Pilipino’y pinaghihirapan din ang buwis na kanilang ibinabayad sa pamahalaan ngunit ang mga taga-gobyerno’y madali naman itong inuumit. Samantala, si Bibe naman ay sumasalamin sa mga taong ginagamit ang kanilang anyo upang makadikit sa mayayaman at mapaahon sila sa kahirapan, kahit wala naman talaga silang nararamdaman para sa mga ito. Sa kuwento, makikita ang inis ni Bibe kay Palaka dahil hindi naman daw ito nagiging talisain sa kabila ng paulit-ulit niyang paghalik ngunit dahil sa yaman ng huli, napipilitan siyang pakisamahan ito. Wala itong ipinagkaiba sa mga artistang napapabalitang “kabit” ng mga pulitiko o mga putang nagpapagamit sa mayayamang parokyano kapalit ang pagpuno sa kanilang mga pangangailangan kahit karnal lamang at hindi pag-ibig ang relasyong namamagitan sa kanila.

Si Leon ay maihahalintulad sa mga pulitikong nagpapanggap na tagapagtaguyod ng katarungan o kakampi ng mga mamamayan upang makuha ang kanilang loob at mapakinabangan sila. Ito ang tinatawag sa midya na “pagpapapogi”. Sa kuwento, inutusan ni Leon si Buwaya na ibalik kay Tong ang mga perlas na ninakaw ng huli na nagparamdam kay talangka ng pagmamalasakit ng una. Gayunpaman, hindi naman ito bukal sa puso ni Leon sa halip, ginawa lamang niya ito upang makuha ang tiwala ni Tong at magamit siya upang tuntunin ang ang pinagtataguan ng mga hayop sa gubat. Wala itong ipinagkaiba sa mga pulitikong nagpapalabas ngayon ng mga infomercial upang ilahad ang mga nagawa nila sa tungkulin o itaguyod ang kanilang kredibilidad bilang isang bayaning tumutulong sa mga nangangailangan at magtatanggol sa mga naaapi. Nagpapabango sila sa publiko at kinukuha ang kanilang loob upang pagdating ng halalan ay siyang iluklok nila sa puwesto. Gayunpaman, pagdating ng panahong iyon, maaaring bawiin nila ang ilang malaking halagang pinuhunan nila sa nakalipas sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan dahil malaking pera ang nawala sa kanila na hindi naman nila makukuha sa liit ng suweldong matatanggap sa pamahalaan. Samantala, tulad ni Maya, kinakatawan naman ni Daga ang mga taong kadikit ng malalaking tao at tulad ng isang langaw na nakatuntong sa kalabaw ay may pakiramdam na makapangyarihan na rin sila. Isang kongkretong halimbawa nito ang mga kapamilya ng mga pulitikong nagpapamalas ng pagkaarogante, tinatakdaan ang mga tao sa kontekstong kinapapalooban nila na bigyan sila ng priyoridad o ituring na hari at tahasang lumalabag sa mga karapatang-pantao ng kanilang kapwa sa pag-aakalang “sila ang kanilang mga kamag-anak”. Umaabuso sila dahil komo’t malapit sa tunay na makapangyarihan, maaari nilang bulungan ang huli at balikan ang mga taong hindi kikilala sa kanila, gaya na lamang ni Unang Ginoo Jose Miguel Arroyo na nasangkot na sa napakaraming kontrobersya dahil sa pakikialam sa mga operasyon ng pamahalaan kahit konsorte lang naman siya ng pinakamakamataas na tao sa bansa at walang malinaw na kapangyarihang itinatakda sa kanya ang Saligang Batas.
 
Si Langgam ay kumakatawan sa pangkaraniwang Pilipinong ayaw masangkot o makibahagi sa mga pagkilos sa pangambang magambala ang kanyang tahimik na buhay o maperwisyo ang kanyang mga naipundar. Sa halip na maging laman ng kalsada sa tuwinang may bagong anomalyang pinapasabog laban sa pamahalaan, mas mamatamisin nilang magpatuloy sa kanyang trabaho at hindi magpaapekto sa mga negatibong pangyayari sa kanyang kapaligiran. Para sa kanya, sapat nang may kamalayan siya sa mahahalagang isyung nagsasangkot sa kanya ngunit hindi kinakailangang aktibo pa siyang makialam dahil may sarili rin siyang buhay na pinatatakbo at mundong ginagalawan. Si Tipaklong ay sumisimbolo naman sa mga sektor ng lipunang pakiramdam ay “naaapi” sila at laging dinadala ang laban sa kalsada o di kaya’y nagpapanimula ng marahas na pag-aalsa. Makikita siya sa mga aktibistang nagrarali sa kalsada upang tuligsain ang pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan, sa mga rebeldeng nagtatago sa bundok at gumagamit ng dahas upang isulong ang kanilang paniniwala at sa ilang mga puwersang Muslim sa Mindanao na ipinaglalaban ang pagtataguyod nila ng sariling estado dahil sa nararamdamang di-patas na pagtrato umano ng “naiibang” naghaharing-uri, na mahihinuha sa winika ni Tipaklong na “Hayup sila…insekto kami!”.
 
Kinakatawan naman ng iba pang ekstrang insekto sa kuwento ang mga karaniwang Pilipino. Kinakatawan ni Bulate ang mga naghaharing-uring hindi kumikilala sa mga narating ng mga taong di nabibilang sa kanila. Sa kuwento, “binara” ni Bulate si Langgam nang sabihin nitong “nasa pagsisikap lang ng tao ang lahat” sa pamamagitan ng pagkuwestyon sa “pagkatao” ng huli. Ibinibida pa naman noon ni Langgam ang pagsisikap nila ng mga kapwa insektong sina Bubuyog at Gagamba at ang mga naipundar nila dahil sa “pagsisikap”. Si Paruparo naman ay sumasalamin sa mga taong inililigtas ang kanilang mga sarili kapag naiipit na sa kapahamakan at nawawalan na ng pakialam sa kanilang kapwa kapag nasa mabuti na silang kalagayan. Sa kuwento, nagdayalogo si Paruparo ng “Haaay, ewan ko sa inyo. Basta ako, I can go anywhere I want. Wala na ‘kong pakialam sa bulok ninyong sistema!” habang nagtatalu-talo ang lahat ukol sa binabalak na pag-aalsa. Makikita sa kanya ang mga Pilipinong kapag nasasadlak na ang bansa sa mga kaguluhang pampulitika o pang-ekonomiya ay tumatalilis patungo sa ibang bansa kung saan may higit na kapayapaan at kaayusan. Dahil tulad ng parurapong may kakayahang lumipad, ginagamit nila ang kanilang kakayahang makahulagpos sa isang magulong sistema at ibukod ang kanilang sarili sa mga kauring wala namang ibang pamimilian kundi ang manatili. Kinakatawan naman ng iba pang mga langaw ang karaniwang reaksyon ng mga Pilipino sa tuwing may bagong isyung nagaganap sa lipunan. Sa kuwento, di “nag-iingay” ang mga langaw sa gitna ng usapin ukol sa binabalak na pagkilos dahil “nakakatamad magsalita” o “nakakatamad manahimik”. Nangangahulugan ang una na wala namang saysay kung ibahagi pa nila ang kanilang mga saloobin sapagkat “hindi naman na mababago ang isang sistema at mas mainam na gamitin nila ang kanilang lakas sa ibang kapaki-pakinabang na gawain” samantalang ang ibig namang sabihin ng pangalawa’y “makikisangkot sila sa isyu ngunit ginagawa lang nila ito upang may mapaglibangan tulad ng pakikipagtsismisan ngunit huwag asahang magiging malalim ang kanilang pakikisangkot dito, tulad ng kongkretong pagkilos.”
 
Kinakatawan nina Manok at Pagong ang mga magulang na anak nang anak ngunit sa huli, dahil marahil sa kahirapan ng buhay, ay pinagkakakitaan na lamang ang mga ito. Sa kuwento, nagsikap si Tong na mahanap sina Manok at Pagong upang maibalik ang mga itlog nilang ninakaw ni Daga ngunit hindi naman pala ito ganoon kahalaga sa kanila sapagkat ipinanghahanapbuhay lamang nila. Ibinebenta ni Manok ang kanyang mga itlog ng limampiso isa samantalang ginagawa namang leche flan ni Pagong ang sa kanya na maaaring kumatawan sa mga magulang na ipinagbibili ang kanilang mga anak sa mga taong nais mag-ampon, ibinubugaw sila o di kaya’y pinagtatrabaho upang makatulong sa pagbuhay ng pamilya.
 
Si Ulang ay kumakatawan sa mga kawani ng gobyernong binabayaran upang manahimik at hayaan lamang ang bulok na sistema na magpatuloy sa pag-inog. Sa kuwento, sinabi ni Ulang na binabayaran daw siya upang gumawa ng wala at dahil sa trabaho niyang ito, nalikha niya ang napakagandang kapaligirang kinaroroonan ni Tong. Kinakatawan ng magandang kapaligirang iyon ang katiwalian sa gobyerno na para sa mga kurakot na miyembro nito ay isang paraisong nagpapanagana sa kanila. Kung may mga kasamahan nila sa pamahalaan na magbubunyag ng kanilang mga nalalamang katiwalian, gaya nina Jun Lozada o Lt. Nancy Gadian, mabubulabog ang tahimik at masaganang pamumuhay ng mga tiwaling pulitiko kaya upang mapanatili ito, binabayaran nila ang mga taong sangkot upang “gumawa ng wala”.
 
Si Aso ay isang hayop na sumusuka at kumakain din ng kanyang suka pagkaraan. Ang suka ay mga tunaw na pagkaing labis sa kayang panghawakan ng ating mga sikmura at lumalabas mula sa loob ng katawan. Sinisimbolo ng suka ang mga salaping ibinibigay bunsod ng kagandahang-loob ng isang tao, mga labis na salapi sa sadyang kailangan kaya nagiging madaling pakawalan. Nakikita ko kay Aso ang mga pinunong panrelihiyon na mabubuting pananalita lamang ang pinupuhunan na bumabalik sa kanila bilang mga salapi o donasyong mapapakinabangan nila o ng kanilang sekta. Naihalintulad ko si Aso sa mga pinunong panrelihiyon sapagkat sa mahabang panaho’y hindi niya pinag-interesang kunin ang puso ng saging upang makuha ang kapangyarihan nito. Ngunit sa huli, nang dumating si Tong ay bigla niyang napagpasyahang kunin na ito, na nagpapaalala sa akin sa mga tulad nina Fr. Ed Panlilio, Bro. Eddie Villanueva at Bro. Mike Velarde na pagkaraan ng mahabang panahon ng pagpapakabuti at pangangasiwa lamang sa kanilang mga sekta’y (di pagiging interesado sa puso ng saging at pagsusuka-kain lamang) biglang nagsipagpalaot sa pulitika at nag-asam na makamit ang pinakamataas na puwesto sa bansa. Gayunpaman, tulad ni Asong iniatras na ang planong maging hari kapalit ng malaking “donasyong” ibinigay sa kanya ni Kuneho, “nahihilot” din ang ilang mga pinunong panrelihiyong nagpapahayag ng pagtakbo kapalit ng “tulong” sa kanila o sa kanilang samahan.
 
Kinakatawan ni Kuneho ang karaniwang pulitiko. Batay sa ating karanasan, pag nalalapit na ang halalan, lalo nating nararamdaman ang “kagandahang-loob” ng ating mga tagapaglingkod-bayan. Nariyang batiin tayo sa iba’t ibang okasyon; magpakita sa atin sa mga larawang nakapaskil sa kung saan-saan o sa kaliwa’t kanang mga pagtitipong dinadaluhan din nila; pagawaan tayo ng mga gusali, daanan, tulay at iba pang proyektong pang-impraestruktura; at paulanan tayo ng mga iskolarsyip, pabigas, Philheath card, at iba pa. Pinapaalalahanan tayo ng mga pulitiko kapag kailangan na nila tayo kaya naman hindi natin nakakalimutan ang kanilang mga pangalan pagdating ng halalan. Ganito rin ang ginawa ni Kuneho na nagpamudmod ng mga biyaya sa mga botante, tulad ng pagbibigay ng taeng may mga mani pa sa mga langaw at suka para kay Aso. Dahil sa pagtulong niya sa mga mamamayan kung kailan nalalapit na ang eleksyon, di siya nakalimutan ng mga ito at siyang inihalal bilang hari ng kagubatan.
 
Si Matsing naman ay kumakatawan sa relidad. Sa kuwento, siya ang huling nilalang na nadatnan ni Tong sa paggalugad niya sa puso ng saging. Ibinunyag ni Matsing kay Tong ang ilang katotohanan, tulad ng kawalan ng pakiramdam ng kanyang ama sa mga paghihirap na namamalas nito sa paligid kaya puso ng saging ang ginagawa niyang pamalit sa tunay na puso. Si Matsing din ang humikayat sa talangka na kumain ng puso ng saging bagamat magdudulot ito ng pagkawala rin ng kanyang pakialam sa paligid. Noong una, nakipagtalo pa si Tong sa unggoy at binigkas dito ang ilang mabubuting prinsipyo niya sa buhay, na mga bakas ng isang ideyal na kabataan, tulad ng “hindi raw niya pagkasikmura sa sistemang namamalas niya at pangangailangang niyang kumilos upang magkaroon ng pagbabago at kaunlaran sa kagubatan”, ang “pag-iiwan ng mabuting impluwensya sa mga nilalang dahil ito raw ang higit na nagtatagal kaysa kapangyarihan” at ang “paggawa ng mga bagay, hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa susunod na mga salinlahi”. Ngunit sa huli, nahulog din si Tong sa matatamis na pananalita ng matsing at kinain ang puso ng saging na nahahalintulad sa isang taong isinantabi na ang kanyang mga dating paniniwala nang aktuwal na madamang higit palang magaan kapag maginhawa ang pamumuhay (kahit mangahulugan ito ng pagiging patas, kung minsan). Hindi nangangahulugan ang pagliliwanag ng araw nang pagkaganda-ganda sa gubat ng paghahari ng kapayapaan kundi ng pagiging mabuti lamang ng mundong ginagalawan ng talangka dahil sa pagiging tulad na rin niya ng marami. Naaalala ko tuloy sa kanya ang tulad ni Mike Defensor na hinahangaan dati noong kongresista pa lamang dahil sa pagsusulong ng makabagong pulitika sa Batasan at pagkakaroon ng paninindigan sa kabila ng kabataan (pagtuligsa noon sa administrasyon) ngunit sa huli’y naging bulag sa katiwalian ng pamahalaang pinagsisilbihan niya, nanguna sa pagtatanggol nito at nasangkot pa sa pagbubusal sa bibig ni Jun Lozada kaya hindi binigyan ng sapat na suporta nang tumakbo sa Senado.

Gamit ng Wika: Ilang Puna sa Antas, Morpolohiya at Sintaks

Makikilalang isinulat ang akda para sa karaniwang tao, lalo na sa kabataan, dahil sa paggamit ng mga salitang bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, bukod pa sa pagpapaloob ng mga ito sa estruktura ng wikang sumasalamin sa likas na gamit nila sa pagpapahayag o pakikipagtalastasan. Marahil, ginawa ito upang maipantay ang akda sa antas ng mga mambabasa at maipadama sa kanilang “kanila” ang teksto nang sa gayo’y lalo nilang buksan ang kanilang mga puso’t isip dito at tanggapin ang mga kaisipang isinusulong nito. Ang pagpili rin ng pangunahing tauhan na isang anak o isang bata ay nagpapahiwatig na sa kanila nakatuon ang akda at may tungkulin itong ipinababalikat sa kanila. Ilan sa mga salitang hinango ng may-akda sa pang-araw-araw na buhay ng mga mambabasa at ginamit niya upang lalong makaugnay sa kanila o makapagtaguyod ng rapport ang sumusunod:

Noon din ay nag-log-off si Tong sa Friendster at dali-daling nagtungo sa lupa. Inabot s’ya ng pitong araw at tatlong gabi sa paglalakbay bago narrating ang kakahuyan. Sa di-kalayuang ilog ay namataan n’ya kaagad si Buwaya na nagpapahinga.18

“Pero wala na ‘kong pambili ng load!” “Ano ba ang importante sa’yo, textmate o puso ng saging?” hirit ni Maya. Wala nang nagawa si Tong kundi iabot ang mga huling perlas.19

“Siyeht!” sigaw ni Bibe. “Yu asshol!”20

“Hindi, buti pa gawin natin itong 5-event competition,” sabi ni Langgam. “Laban tayong sky diving, quiz bee, pagalingan sa videoke, Ragnarok, at saka pabilisan kumain ng hissing cockroach, atay ng baboy, itlog ng ostrich at dugo ng kambing!” Syempre, nag-walk out sa audience ang mga ipis, baboy, ostrich at kambing. May balita pang naringgan daw si Baboy na nagsabing: “How gross!”21

Mamamalas sa akda ang dalawang ayos ng pangungusap na maaaring maging karaniwan o kabalikan. Karamihan sa mga pahayag ay nasa unang anyo, kung saan nauuna ang panaguri kaysa simuno at may himig na kolokyal o tila nakikipag-usap lang. Ilang halimbawa nito ang sumusunod:

“Tong, anak, ang iyong ama ay may karamdaman.” wika ng reyna. “Hindi na s’ya nakakalangoy. Kailangan mong umahon ngayon din papunta sa lupa upang kumuha ng puso ng saging – ang tanging prutas na makapagpapagaling sa kanya.” Sumagot si Tong, “Ngunit inang reyna, hindi ba’t talaga namang hindi nakakalangoy ang amang hari?” “Dahil nga mayroon s’yang karamdaman!” ang sagot ng reyna.22

Inumpisahan ang botohan. Tinanong ni Pagong kung sino ang mga pabor sa kanya bilang hari. Mabilis namang nagtaasan ng kamay ang lahat ng hayop. “Si Pagong ang gusto naming pagsilbihan!” wika nila. Sumunod si Langgam na nanghingi ng boto. Taas rin lahat ang kamay ng mga insekto. At dahil sa pinaboran si Langgam ng mga nilalang na may anim o higit pang kamay, natalo n’ya si Pagong. Si Tipaklong naman ang nanligaw sa madla. Landslide! Nagdilim ang kalangitan sa dami ng langaw na dumalo sa pagtitipon upang suportahan ang patalon-talon na kandidato. “Bwehehe!” pagmamalaki ng mga langaw. “Si Tipaklong namin ang nanalo!”23

Bukod dito, isina-Filipino rin ang morpolohiya ng ilang salitang banyaga sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga panlaping Filipino sa salitang ugat nito, gaya ng pinaboran (-in-, -an, pabor/favor), sinuportahan (-in-, an, suporta/ suportar), idiniklara (i-, in-, diklara/declarar) at nag-walkout (nag-, walkout). May mga pangungusap na binuo na magkasanib na sa iisang estruktura ang Ingles at Filipino dahil sa kawalan ng panumbas sa mga banyagang termino sa ating katutubong wika, gaya ng “Laban tayong sky diving, quiz bee, pagalingan sa videoke, Ragnarok, at saka pabilisan kumain ng hissing cockroach, atay ng baboy, itlog ng ostrich at dugo ng kambing!” at “Syempre, nag-walk out sa audience ang mga ipis, baboy, ostrich at kambing.” Gumamit din ng mga salitang balbal, tulad ng meron sa halip na mayroon at “Bwehehe!”

Gumamit din ng mga alusyon sa akda o isang tagong pag-uugnay ng isang bagay sa ibang akdang-pampanitikan, sa ibang sining, sa kasaysayan, sa mga kilalang tao sa kontemporaryong panahon, at sa iba pa (Preminger, 1965) upang higit na maging masining at katawa-tawa ang pangyayari, lalo pa at sa mga hayop ipinagawa ang mga ito.24 Isang halimbawa nito ang ginawang paghalik ni Katang sa kapatid niyang talangkang si Tong bilang pagkakanulo sa kanya sa mga kaaway at paghingi niya ng tatlumpung pirasong pilak bilang kapalit nito. Halaw sa akda:

Hinalikan ni Katang si Tong sa pisngi. “Eto na ‘sya. Akin na ang tatlumpung piraso ng pilak na napagkasunduan natin.”25

Alusyon ito sa ginawang paghalik ni Hudas kay Kristo upang ipahiwatig sa mga sundalong siya ang dapat dakpin. Bilang kapalit ng pagkakanulo niya sa kanyang panginoon, pinagkalooban si Hudas ng tatlumpung piraso ng pilak ng mga pariseo.

Panghuli, gumamit din ang akda ng mga pahayag na may ambigwiti o higit sa isang kahulugan upang magdulot pa rin ng saya sa mga manonood. Ilang halimbawa nito ang sumusunod:

Sa mga sandaling ‘yon, naisipan na ni Tong na magparamdam. “Ahem, ahem…” Nagtinginan lahat sa kanya ang mga napatigil na insekto. Ilang tahimik na sandali pa ang lumipas bago nakapagsalita si Tipaklong. “Hayup!” “Huh?” nagulat si Tong. “Hayup ka!”26
 
May ambigwiti sa pahayag na ito dahil sa mga tao, ang masabihan ng hayop ay nangangahulugang may kasamaang taglay ang taong iyon na hindi nararapat para sa kanyang uri kundi tanging hayop lang ang makagagawa gaya ng pagsila ng leon sa isang walang labang katawan o pagtuklaw ng ahas habang nakatalikod ang isang walang-malay na nilalang. Gayunpaman, dahil literal namang hayop ang talangka, maaaring hindi siya talaga iniinsulto ng tipaklong sa halip ay payak na inilalarawan lang.

Talasanggunian

 

Baisa, Aileen G., at iba pa. Pluma: Wika at Panitikan Para sa Mataas na Paaralan. Lungsod Quezon: Phoenix Publishing House, Inc., 2004.

Leppihalme, Ritva. “An Empirical Approach to the Translation of Allusions,”Culture Bumps. Great Britain: WBC Book Manufacturers, Ltd.

Ong, Bob. Alamat ng Gubat. Lungsod ng Pasay: Visual Print Enterprises, 2004.,

________. “Nobela,” Wikipedia: The Free Encyclopedia. <http://tl.wikipedia.org/wiki/Nobela>

________. “Sociological  Criticism,”  Wikipedia:  The  Free  Encyclopedia.                                        < http://en/.wikipedia.org/wiki/Sociological_criticism>

Si Alvin Ringgo C. Reyes ay isang propesor sa kolehiyo na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education Major in Filipino (magna cum laude) sa Unibersidad ng Santo Tomas at kasalukuyang nagtatapos ng kanyang Master sa Sining sa Araling Filipino – Wika, Kultura, Midya sa Pamantasang De La Salle – Maynila. Tagapagsalita at delegado rin siya sa mga seminar-worksyap sa wika at panitikang Filipino at edukasyong propesyunal; rebyuwer sa mga kumukuha ng lisensya sa pagtuturo; tagapagsanay at inampalan sa mga timpalak sa pagtatalumpati, debate at pagtatanghal panteyatro; kontribyutor sa mga magasin at newsletter na pangguro; at aktibong kasapi ng mga samahan sa wika at panitikang Filipino, gaya ng Wika, Inc., Sangfil, PSLLF, LSP at Umpil. Napili rin siyang Fellow sa Ikatlong Palihang Rogelio Sicat Pambansang Palihan sa Malikhaing Pagsulat ng UP Diliman Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas.


by Tantizm on October 8, 2009 - 9:32pm

 

 Sir, saan po kayo nagtuturo? Miyembro ka rin pala ng Umpil. Dumalo ka ba sa taunang kombensyon ng Umpil? 

"Bago ka mangarap...maghubad ka muna"

by alvinringgo on October 9, 2009 - 11:27am

Alvin Ringgo C. Reyes

 

Sa kasalukuyan, sa St. Theresa's College, Quezon City ako nagtuturo ng hayskul pero palipat na ako ng UST para magturo ng kolehiyo sa susunod na taon. Nakadalo ako roon, unang pagkakataon at doon pa lang din nagpamiyembro pero bilang associate member lang muna. Sa ngayon, naglalaan na ako ng seryosong panahon sa pagsusulat at kapag nakapagbunga na ng maraming akda, magpapaapgreyd na patungong full.

by Tantizm on October 12, 2009 - 9:01am

 

 Malapit ata yung skul na yan Mayon. Naalala ko na nag-aply din ako dyan, natanggap ako na mag-partime sa kolehiyo kaso lang hindi ko tinaggap. Balita ko masyadong konserbatibo ang pamunuan ng paaralan.

Kita tayo sa susunod na taon na pagpupulong ng Umpil.

Aabangan ko pa ang ibang mga ipapaskil mo. 

"Bago ka mangarap...maghubad ka muna"

by alvinringgo on October 12, 2009 - 9:09am

Alvin Ringgo C. Reyes

 

Alam ko, matagal na kasing phase-out ang kolehiyo. Mga 1960's pa yata huling nag-esksist. Bagamat may college sa pangalan nito, hayksul at grade school lang ang mga mag-aaral nito sa katotohanan.

Maraming salamat po! Magkita nga tayo roon.

by karlaloo_eyt on October 12, 2009 - 12:17am

 gusto ko ng librong iyan ;)

karlaloo

by notesfromexile on February 10, 2010 - 9:14pm

nakahiligan kong magsulat ng mga kuwento ngayon, karamihan ay nasa kategorya ng paspasang pagbasa. karamihan ay 3 pages o humigit kumulang 1500 salita. ang pinakamahaba ko ay umabot ng walaong pages. limang buwan palang akong nagsusulat at gusto kong matuto pa. nasa proseso ako ngayon ng pag-aaral (self study). meron ako kopya ng librong nbanggit sa itaas. napakaganda ng revue niyo dito. muli ko itong babasahin, ang libro. malaking tulong (aral) ang revue niyo sa pag-aaral kong magsulat.

 

 

"If sex can't make two persons become one, words do."

http://buenolibros.multiply.com

by alvinringgo on February 15, 2010 - 11:14am

 Maraming salamat! Maganda ang Alamat ng Gubat. Ang husay ng paglalaro ng mga salita na nagdudulot ng nakakikiliti ngunit matalinong pagtawa, bagamat lumabo ang bandang huli - hindi ko alam kung dahil lumalim ang treatment o naligaw ang daloy ng pag-iisip ng may-akda sa sinusundan niyang agos.

Alvin Ringgo C. Reyes