THE LEGEND OF THE BANANA (ANG ALAMAT NG SAGING)

by Gilbert Perdez ( | | | | )
NOONG unang panahon ay may isang nayon napakasagana at napakasaya ng mga tao.
 
Ngunit nagbago ito nang dumating si Abana, isang matandang makinis nga ay maputla at naninilaw naman ang balat. Buto’t balat din si Abana at pilipit ang dila kaya hindi siya maintindihan ng mga taga-nayon.
 
“Matandang hukluban!” kantiyaw ng isang musmos, na sinaway naman agad ng isang matanda na may dalang kalabaw sa parang.
 
Ilang araw ang lumipas, naging sunod-sunod ang pagsalanta ng buhawi, bagyo, baha at peste sa mga pananim ng mga naninirahan sa nayon at lahat ng ito ay ibinintang ng mga tao kay Abana.
 
“Wala kang silbi kaya dapat kang mawalan sa nayong ito at nang ‘di ka na makapaminsala pa! Isa kang salot!” sigaw ni Mang Igme na isang magsasaka na nanguna sa pagdakip kay Abana para pilitin itong lisanin ang nayon.
 
“Hindi n’yo na ako kailangang palayasin sa lunang ito. Ako na mismo ang lilisan. Tandaan ninyong lahat ito: Darating ang araw na maiisip ninyo na hindi ako ang salot taliwas sa iniisip ninyo. At darating din ang panahon na kahit na wala na ako sa inyong paningin ay maaalala ninyo ako at magkakaroon ako ng pakinabang sa inyo!” tiim ang bagang na sabi ni Abana at kasabay nito’y gumuhit ang matalim na kidlat sa kaulapan at tumama ito sa kinatitindigan ng matanda.
 
Bago pa man rumagasa mula sa himpapawid ang malakas na buhawi, nakatakbo na ang mga taong nakapaligid sa kanya, dahilan upang mag-isang lamunin ng lupa si Abana kung saan nakita pa ng mga taga-nayon ang pagkaway ng mga kamay ng matanda na tila humihingi ng saklolo.
 
Kinabukasan, nagitla ang mga taga-nayon nang may isang halaman na tumubong bigla sa lugar kung saan tinamaan ng buhawi si Abana.
 
Luntian  ang kulay ng halaman, may mahahaba at malalapad na dahon.
 
Bukod doon ay may bunga itong kulay dilaw na animo`y isang kamay na may mga daliri ng tao na kumakaway at humihingi ng saklolo.
 
“Ang punong iyan ay Abana!” sigaw ni Mang Igme.
 
Mula noon ay isinilang ang unang “Abana” at sa pag-ikot ng panahon ay naging “Banana” ito o “Saging.”
 
 
(Ito po ay akda ni Mr. Gilbert L. Perdez, isang freelance writer, novelist at media specialist. Kung nais gamitin sa anumang porma, mangyaring mag-email sa gil_playwright@yahoo.com. Salamat po!)