12:29 sa Meralco Avenue

by mdligaya ( | )

12:29 sa Meralco Avenue
Singlalim ng gabi ang iniisip mo
Malamig ang hangin sa loob ng taxi
Sinlamig ng katotohanang wala sya sa iyong tabi
Tatlong taon na nang kayo'y maghiwalay
Ang huli mong balita siya ay namatay
Hindi mo malimutan nung kayo ay
nag-away
Masasakit na salita at paglisan sa bahay
Pag-ibig madalas maraming salimuot
Sakit at paghihirap ang idinudulot
Hindi ka sumuko, umasang titino
Sa bandang huli sya rin ay lumayo
Iniisip mo kung OK nga lang bang mabigo
Papalarin din kaya sa sugal ng mga puso?
Bigla mong nalimutan kung saan liliko
Lumampas na sa kalye kung saan ka patungo
Naisip mo bigla na ganun din sa buhay
Baka ka maligaw kung puro pagninilay
Baka nga ang sagot sa tanong mo kanina
Pag-ibig sadyang sugal lang pala
Mabuhay sa ngayon nang may presensya
Damhin ang ligaya kung nasa piling mo pa
Matuto sa pait kapag ikaw ay iniwan nya